X
GO
Duyurular

16 Nisan 2019 Salı

Birleşmiş Milletler ‘Biyolojik Kütlenin Sürdürülebilir Kullanımı Projesi’ Çağrısı”

“Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı” Projesi kapsamında çağrılar açıldı.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)’nun yürütücüsü olduğu “Türkiye’nin Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak İçin Biyolojik Kütlenin Sürdürülebilir Kullanımı Projesi” yürütülmektedir. Proje ile tarımsal sanayi sektöründe modern biyo-enerji teknolojilerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin gösterilmesi, alt sektörler arasında dönüşümün sağlanmasına yönelik politika ve çerçeve programları düzenlemek ve kapasite geliştirilmesi ve bilinç artışının sağlanmasına yönelik iş paketleri ile kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Proje çerçevesinde modern biyoenerji projelerinin desteklenmesi, pilot tesis ve tedarik zinciri kurulması amacıyla başvurular 08 Nisan – 15 Haziran 2019 tarihlerinde kabul edilerek 20 Haziran –  20 Temmuz 2019 tarihlerinde değerlendirmeler yapılacaktır.

http://www.un.org.tr/duyurular/

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 1058

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x