X
GO
Duyurular

24 Ekim 2019 Perşembe

Afyonkarahisar’da STK Kapasite Geliştirme Eğitimi

ESİAD tarafından DESİAD ortaklığı ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen “Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi” projesi kapsamında yapılan  Sivil Toplum Kuruluşları Kapasite Değerlendirme Anketi raporu doğrultusunda Afyonkarahisar İli STK Kapasite Geliştirme Eğitimi 30 Ekim-1 Kasım 2019 tarihlerinde, MCG Çakmak Marble Otel Afyon’da gerçekleştirilecektir.

Detaylı Bilgi : https://egestkrotasi.com/

 

30 EKİM 2019 ÇARŞAMBA

13:30-14:00 Kayıt

14:00-14:20 Açılış Konuşması

Proje Hedefleri ve İl Öncelikleri Sunumu

Hale Altan, ESİAD Genel Sekreteri

14:20-14:40 Proje Yönetiminde Temel Kavramlar

Kemal Gülpınar, Changer Eğitim-Danışmanlık

14:40-15:00 Stratejik Planlama Stratejik İletişim Yönetimi

Prof. Dr. Aylin Göztaş, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ana Bilim

Dalı Başkanı

15:00-15:15 Katılımcıların ikiye bölünmesi (25 Kişilik 2 Grup)

15:15-15:30 Çay-Kahve Arası

15:30-18:00 Paralel Oturumlar

Grup1 (Prof. Dr. Aylin Göztaş, Doç. Dr. Ebru Güzeloğlu, Doç. Dr. Aslı Elgün)

 1. Sivil Toplumda Stratejik Yönetim ve Planlama Sivil Toplum için Sosyal Girişimcilik
  1. Neden Stratejik Yönetim
  2. Stratejik Planlama Süreci
  3. Durum ve SWOT analizi
  4. Ana strateji, amaç ve teknikler
  5. İzleme, değerlendirme

 Grup2 (Kemal Gülpınar, Süleyman Gök)

 1. Proje Döngüsü Yönetiminin Temel İlkeleri
 2. Proje Genel Hedefi ve Amacı Belirleme
 3. Kaynak Geliştirme ve Uluslararası Fonlara Erişim

 

 

31 EKİM 2019 PERŞEMBE

09:30 - 16:00 Paralel Oturumlar

Grup1 (Prof. Dr. Aylin Göztaş, Doç. Dr. Ebru Güzeloğlu, Doç. Dr. Aslı Elgün)

 1. Sivil Toplumda Stratejik İletişim ve Topluluk Medyası
  1. Stratejik İletişim Yönetimi
  2. Kampanya Planlama
  3. Etkinlik Yönetimi
  4. Topluluk Oluşturma
  5. İletişim Yöntemleri
  6. Kişilerarası İletişim ve Söylem
 2. Stratejik Planlama Workshopları

 Grup2 (Kemal Gülpınar, Süleyman Gök)

 1. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı: Analiz Aşaması
  1. Mevcut Durum Analizi
  2. Sorun Analizi
  3. Hedef Analizi
  4. Paydaş Analizi
  5. Strateji Analizi
 2. Mantıksal Çerçeve Matrisi Müdahale Mantığı
  1. Varsayımlar ve Riskler
  2. Gösterge Belirleme
  3. Doğrulama Kaynağı Belirleme
 3. Sürdürülebilirlik & İzleme, Değerlendirme
 4. Faaliyet Planlaması
 5. Bütçe Hazırlama ve Yönetimi

16:00-18:00 Workshoplar ve Grup Sunumları

 Grup1 (Prof. Dr. Aylin Göztaş, Doç. Dr. Ebru Güzeloğlu, Doç. Dr. Aslı Elgün)

 1. Stratejik Planlama Workshopları
 2. Grup Sunumları

 

 Grup2 (Kemal Gülpınar, Süleyman Gök)

 1. Mantıksal Çerçeve Matrisinin Oluşturulması / Workshoplar
 2. Grup Sunumları

 

1 KASIM 2019 CUMA

10:00 - 12:00 Grup Sunumları

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 527

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x