X
GO
Duyurular

5 Haziran 2020 Cuma

EaSI Programı İşçi İşveren Temsilcilerinin Bilgilenme, İstişare ve Katılımcılık Sorumluluklarının Güçlendirilmesi Teklif Çağrısı

Destek Bütçesi

7.100.000 Avro

Proje Başına Verilecek Destek Miktarı

En az: 200.000 Avro

En fazla: 400.000 Avro

Proje Başına Verilecek Destek Oranı

En fazla: %90

Uygulama Süresi:

En fazla: 24 ay

Son Başvuru Tarihi

Tarih: 03.08.2020

Saat: 24.00 (CET)

Projenin Genel Amacı

Teklif Çağrısının sağlayacağı hibe,  şirket düzeyindeki sosyal ortakların ve sosyal aktörlerin, çalışanların katılımı alanındaki AB yasalarına ve politikalarına aşina olmalarını, bu konudaki haklarını ve görevlerini kullanmalarını ve birlikte çalışmalarını sağlayan önlemleri finanse etmektedir. işçilerin katılımıyla ilgili zorluklara somut yanıtların tanımlanması ve uygulanması. Özellikle işçilerin ve işveren temsilcileri arasında çalışanların katılımıyla ilgili uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin finanse edilmesini kapsamaktadır.

Projenin Özel Amaçları

  1. Sosyal ortaklar arasında aşağıdaki alanlardan birinde veya bunların herhangi bir kombinasyonunda ulusötesi işbirliğini teşvik etmek.

  2. Avrupa Çalışma Konseyleri de dahil olmak üzere ulusötesi bilgi, istişare ve katılım mekanizmalarının ve organlarının kurulmasını ve iyi işleyişini desteklemeyi amaçlayan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ile bilgi ve iyi uygulamaların paylaşımını ve daha geniş bir şekilde yayılmasını teşvik etmek.

  3. Avrupa Yeşil Düzeni’nin uygulanması için şirketler bünyesindeki faaliyetlere işçilerin katılımını artırmak için sosyal ortaklar arasındaki ulusötesi işbirliğini teşvik etmek.

Uygun Başvuru Sahipleri

  1. Başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler;

Tek başvuru sahibi olursa; AB üyesi ülkede kurulu bölgesel, ulusal, Avrupa veya sektörel/çoklu sektör düzeyinde işçi/çalışan veya işveren örgütü örgütü olmalıdır.

  1. Konsorsiyum olursa;

Konsorsiyum lideri başvuru sahibi kuruluş AB üyesi ülkede kurulu bölgesel, ulusal, Avrupa veya sektörel/çoklu sektör düzeyinde işçi/çalışan veya işveren örgütü  olmalıdır. Ortaklar AB üyesi ülkeler veya AB aday ülkelerinde yerleşik  bölgesel, ulusal, Avrupa veya sektörel/çoklu sektör düzeyinde işçi/çalışan veya işveren örgütü olmalıdır. Avrupa düzeyinde işçi veya işveren örgütü katılımı içermeyen projelerde bir başka AB üyesi ülke veya aday ülkeden ortak kuruluş, bağlı kuruluş veya iştirakçi katılımı zorunludur. Bağlı kuruluşlar ve iştirakçi kuruluşlar konsorsiyumlar için uygundur.

Uygulanabilir Faaliyet Örnekleri:

  1. İşçileri ve / veya işveren temsilcilerini içeren ve kalıcı etki yaratmaya odaklanan eğitim faaliyetleri, kılavuz geliştirme, bilgi alışverişi,  iyi uygulamaların değişimi,  ve diğer her türlü destek faaliyetleri;

 

  1. Uluslararası işbirliği bağlamında çalışanların ve işverenlerin temsili ve sosyal diyaloğunda üstlenilen sorumlulukları, güçlendirilmiş işbirliği ve paydaşların değişime yanıtları ve öngörüleri ve yeniden yapılanma ile çalışma organizasyonu, iş/üretim modelleri ve çalışma biçimlerindeki değişimlerle ilgili faaliyetlere proaktif katılımı konularında nicel ve nitel yönlerin ve sonuçların analizi;

 

Detaylı Bilgi: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=601&furtherCalls=yes

 

 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 361

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x