X
GO
Duyurular

3 Temmuz 2020 Cuma

EaSI Programı En Savunmasız Durumlarda İnsanları Desteklemeyi Amaçlayan Bütüncül Müdahalelerin Oluşturulması ve Test Edilmesi (VP2020/03) Teklif Çağrısı

EaSI Programı En Savunmasız Durumlarda İnsanları Desteklemeyi Amaçlayan Bütüncül Müdahalelerin Oluşturulması ve Test Edilmesi (VP2020/03)

Destek Bütçesi

10.000.000 Avro

Proje Başına Verilecek Destek Miktarı

Proje başına verilecek destek miktarında sınırlandırmak olmamakla birlikte toplam 8 projenin desteklenmesi beklenmektedir.

Proje Başına Verilecek Destek Oranı

En fazla: %80

Uygulama Süresi:

30 Ay

Son Başvuru Tarihi

Tarih: 15.10.2020

Saat: 16.00 (CET)

Projenin Genel Amacı

Bu çağrının genel amacı, Avrupa Sosyal Haklar Sütununun 14. İlke'nin uygulanmasını teşvik eden yenilikçi yaklaşımların test edilmesinde mevcut veya yeni ortaklıkları desteklemektir. Çağrı, politika yenilikleri ve deneylerinin küçük ölçekte denemesi etkilerinin ölçülmesi ve çıktılar ikna edici olursa ilerleyen zamanda büyük ölçekte bir politika olarak hayata geçirebilecek sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri

a) Kuruluş yeri

 

 • AB Üye Devletleri
 • EEA Antlaşması gereği  – Norveç, İzlanda, Lijtejteştayn
 • Birleşik Krallık (İngiltere), Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

 

b) Kuruluşların türü

 

Uygun lider başvuru sahibi ve eş-başvuranlar(ortaklar) tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler;

• Kamu otoriteleri ve ajansları (projenin uygulanmasından sorumlu olmak için yetkili kamu makamları tarafından açıkça yazılı olarak yetkilendirilmiş ise)

• Kar amacı gütmeyen kuruluş (özel veya kamu);

• Araştırma merkezleri / enstitüleri / yükseköğretim kurumları;

• Sivil toplum örgütleri;

• Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde sosyal ortak kuruluşları

c) Konsorsiyum olursa;

Lider başvuran ve eş başvuran ortaklardan oluşan bir konsorsiyum oluşturulduğunda;

 1. Lider başvuru sahibi, merkezi, bölgesel veya yerel düzeyde bir kamu otoritesi olmalı
 2. Lider başvuru sahibi ve eş başvuran ortakların aşağıdaki üç konuyu kapsayan alanlarda çalışan kurum/kuruluşların ortaklığını içermelidir. 
  • asgari gelir ödeneği (veya benzer sosyal güvenlik net nakit yardımları) vermek veya uygulamaktan sorumlu organ,
  • aktif işgücü piyasası politikası önlemleri veren, yani kamuya açık veya özel istihdam hizmetleri sunan organ,
  • sosyal hizmetlerin sağlanması ve / veya mal ve hizmetlerin sağlanması, yani savunmasız hane halklarına ayni yardım ve destek hizmetleri sağlayan çeşitli kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar.
 3. Eş-başvuranlardan en az biri bir sivil toplum kuruluşu olmalıdır.
 4. En az bir ortak başvuru sahibi, lider başvuru sahibinden başka bir EaSI katılımcısı ülkede yerleşik kuruluş olmalıdır.

Bağlı kuruluşlar

Başvuru sahiplerine bağlı kuruluşlar, bu teklif çağrısı kapsamında fon alamazlar.

Uygun Proje Faaliyetleri

1) Gerekli yapıların ve kapasite inşasının oluşturulması

 

Bütüncül destek sağlama yapılarının destek sağlayamadığıSavunmasız kişilere yönelik bölgesel/yerel düzeyde yeni yapı ve sistemler kurulması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

 

2) İhtiyacı olan kişilere / hane halklarına ulaşmak

 

Bu müdahale alanı, sosyal yardımlara erişimi artırmak ve gerektiğinde faydalanıcıların hane halkı üyelerine de ulaşacak etkili işbirliği mekanizması sağlamak için yenilikçi ve bütünsel yaklaşımları test etmeyi amaçlamalıdır. Çeşitli kuruluşlar arasında işbirliği (sağlık hizmetleri, okul, çocuk bakımı, vb. Gibi genel hizmet sağlayıcılar, yerel belediyeler ve sosyal yardım sağlayıcı yetkililer), savunmasız durumdaki hane halklarının nakdi veya ayni destek talebini tanımak için erken uyarı sistemini oluşturulmasını kolaylaştırmalıdır.
 

3) Proje faaliyetlerinin etkisinin değerlendirilmesi

 

İlgili sonuçları, çıktıları, göstergelerini tanımlayan açık ve tamamen geliştirilmiş bir metodoloji ile müdahalenin etkisi kapsamlı bir izleme ve değerlendirme planı çerçevesinde değerlendirmeye tabi olacak şekilde proje kurgulanmalıdır.
 

4) Yaygınlaştırma / yaygınlaştırma ve ölçeklendirme

 

Proje, ayrıntılı bir yaygınlaştırma / yaygınlaştırma ve ölçeklendirme planı içermelidir ve yerel /bölgesel/ulusal düzeylerde en az iki yaygınlaştırma etkinliği ve en az bir tane Avrupa düzeyinde de etkinlik yapılmalıdır. Ayrıca, uygulama uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisinin kapsamlı bir açıklamasını sağlamalıdır.

 

5) Ulusötesi işbirliği

 

Bu faaliyetler dizisi anketler, veri toplama, kılavuzların geliştirilmesi ve pratik araçlar, seminerler ve akran incelemeleri gibi farklı EaSI katılımcısı ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmeyi amaçladığı için özel bir rol oynamalıdır.

 

6) Projenin yönetimi

 

Her proje bütçesinde Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel'de düzenlenecek iki etkinliğe katılımın yanı sıra (bir başlangıç ​​toplantısı ve nihai network ve deneyim paylaşımı toplantısı-azami iki gece, iki kişi ), konsorsiyumun tüm üyeleriyle en az iki koordinasyon toplantısı düzenlenmesini içermelidir.

 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes

 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 353

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x