X
GO
Duyurular

22 Temmuz 2020 Çarşamba

COSME Programı KOBİ’lerin AB Dışındaki Kamu Alımlarına Katılmalarının Desteklenmesi Teklif Çağrısı

Destek Bütçesi

2.000.000 Avro

Proje Başına Verilecek Destek Miktarı

400.000 Avro

Proje Başına Verilecek Destek Oranı

En fazla: %75

Uygulama Süresi:

30-36 Ay

Son Başvuru Tarihi

Tarih:15.09.2020

Saat: 17.00 (CET)

Projenin Genel Amacı

*Avrupa Birliği’nin birlik dışındaki pek çok ülke ile serbest ticaret anlaşmaları (Free Trade Agreement, FTA) ve Dünya Ticaret Örgütü Hükümet Alımları Anlaşması (Government Procurement Agreement, GPA) gibi çeşitli ticari anlaşmaları bulunmaktır ve bu anlaşmalardan bazıları kamu alımlarını da kapsamaktadır.

 

*Bu çağrının amacı Avrupa KOBİ’lerinin AB dışındaki kamu alımlarına ulaşmasını sağlamaktır.

 

*Kamu alımları KOBİ’lerin küresel rekabet edebilirliğini arttırmakta ve büyümelerine destek olmaktadır. AB, bugüne kadar şirketlerin birlik dışındaki fırsatlardan da en iyi şekilde yararlanması için pek çok yatırımda bulunmuştur. COSME Programı’nın ikinci bileşeni olan “Pazarlara Erişim” bileşeninin altında yer alan bu teklif çağrısı ile KOBİ’ler yeni pazarlara ulaşabilecektir.

Uygunluk Kriterleri

*Konsorsiyum en az 3 tüzel kişilikten oluşmalıdır ve üyeler 3 farklı AB ülkesinden veya COSME Programı’na katılan ülkelerden olmalıdır.

 

*Ticaret ve sanayi odaları, kümelenmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu), kamu kurumları (ulusal, bölgesel, yerel), üniversiteler ve eğitim kurumları, araştırma merkezleri başvuru yapabilir.

 

*Ülkemizden yapılacak başvurularda ortaklar, AB ülkeleri kurum/kuruluşlarından seçilmelidir.

Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, İzlanda, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna COSME katılımcı ülkelerinden olup aynı zamanda hedef ülkeler listesinde (Annex 3) yer almaktadır.

 

*Her proje en az 2 adet AB üyesi olmayan ülkeyi “hedef ülke” olarak belirlemelidir.

Projenin Öncelikleri

Projelerin 2 aşamadan oluşması gerekmektedir:

 

1- Hazırlık Aşaması

 

Bu aşamada aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi beklenmektedir:

 

*Hedef ülkelerde hangi sektörlerin ve KOBİ sınıflarının projeye dâhil edileceği belirlenmelidir;

*“Uluslararasılaştırma” stratejisi ve uygulanacak aktivite detaylarını içeren bir yol haritası oluşturulmalıdır;

*Proje ile ilgili gelişmeler web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulmalıdır. Partner ağlar da -örneğin Avrupa İşletmeler Ağı- bu amaçla kullanılabilir;

*COSME ve diğer AB programları altındaki oluşumlar ile iş birliği kurulmalıdır.

 

2- Uygulama Aşaması

 

Bu aşamada aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi beklenmektedir:

 

*KOBİ’lere AB üyesi ülkeler dışında gerçekleşen kamu alımlarına katılmanın faydaları üzerine eğitimler verilmelidir;

*KOBİ’ler AB/COSME ülkelerinde ortak bulmaları için desteklenmelidir;

*KOBİ’lere AB dışında açılan çağrılar için rehberlik edilmelidir;

*Yüz yüze veya sanal ortamda hedef ülkelerden ve AB/COSME ülkelerinden gelen katılımcılar ile B2B etkinlikleri düzenlenmelidir;

*3 adet AB/COSME ülkesinden en az 300 KOBİ’ye ulaşılmalıdır;

*AB üyesi olmayan hedef ülkeler ile ilgili en az 3 adet bilgilendirme etkinliği yapılmalıdır;

*En az 2 adet “tedarikçiler ile tanışma” etkinliği düzenlenmelidir;

*Proje bitiminde ileride faydalanılmak üzere kazanılan tavsiyeler ve deneyimler paylaşılmalıdır.

 

Detaylı Bilgi: https://cosme.kosgeb.gov.tr/

 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 255

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x