X
GO
Doğrudan Finansman Desteği

Doğrudan finansman desteği, Ajansın aşağıda belirtilen usul ve kurallar çerçevesinde, belli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır. Doğrudan finansman desteği, Ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur.Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle, Fizibilite Desteği ve Güdümlü Proje Desteği şeklinde de doğrudan destek sağlayabilir.