X
GO
/ Categories: Sogep

2020 Yılı SOGEP

SOGEP ÖN BAŞVURU SÜRECİ 3 NİSAN 2020 SAAT 23:59'A KADAR UZATILMIŞTIR.

 

SOGEP ÖN BAŞVURU PAKETİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (RAR'ı açmakta sıkıntı yaşayanlar güncel WİNRAR programına buradan ulaşıp indirebilirler)

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) hedefi uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın öncelikleri aşağıda yer almaktadır:

  • Öncelik-1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak
  • Öncelik-2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
  • Öncelik-3: Sosyal İçerme
  • Öncelik-4: Sosyal Sorumluluk

Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri (öncelik 4) için özel kesim kuruluşları bu program kapsamında başvuru sahibi ve proje ortağı olabilir. Siyasi partiler ve alt birimleri dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler de proje kapsamında iştirakçi olarak yer alabilir.

Program için 2020 yılında ülke genelinde ayrılan toplam mali kaynak tutarı 166 Milyon TL civarında olup proje bütçesinin asgari 1 Milyon TL olması gerekmektedir.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir.
Ön başvuru aşaması kapsamında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Proje Öneri Formu’nun doldurularak en geç 20 Mart 2020 tarihine kadar pyb@zafer.gov.tr ve pgub@zafer.gov.tr adreslerine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yapılacaktır. Nihai olarak 2020 SOGEP kapsamında il başına 3 asıl ve 3 yedek olmak üzere toplam 6 proje hazırlanması hedeflenmektedir.

Print
5290

Name:
Email:
Subject:
Message:
x