X
GO

Güdümlü Proje Desteği

GPD ÖN BAŞVURU PAKETİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (RAR'ı açmakta sıkıntı yaşayanlar gerekli programı (winRAR vb.) güncelleyebilir)

Güdümlü proje, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

Güdümlü proje desteği (GPD) kapsamında desteklenecek proje türleri aşağıda yer almaktadır:

  • Tür-1: İktisadi (Özel Sektör Odaklı)
  • Tür-2: Sosyal ve Kültürel

Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri bu program kapsamında başvuru sahibi ve proje ortağı olabilir. Özel sektör işletmeleri sadece proje ortağı olabilir. Siyasi partiler ve alt birimleri dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler de proje kapsamında iştirakçi olarak yer alabilir.

Program için tahsis edilen belirli bir bütçe ve proje başına sağlanacak destek miktarı için bir üst limit belirlenmemiş olup bunlar proje özelinde şekillenecektir.

Ajansımız tarafından GPD proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Ön başvuru aşaması kapsamında proje fikrinin ortaya konduğu GPD Proje Öneri Formu’nun doldurularak pyb@zafer.gov.tr ve pgub@zafer.gov.tr adreslerine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yapılacaktır.

GPD yıl boyunca açık olup son başvuru tarihi bulunmamaktadır.

Print
566

Name:
Email:
Subject:
Message:
x