X
GO
Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP)

Adı

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 

Kısaltması

YENEP

Türü

Mali Destek Programı

İlan Tarihi

30.01.2019

Son Başvuru Zamanı

 

KAYS : 07.04.2019 | 23:59

 

Taahhütnamenin e-İmzası/Teslimi : 12.04.2019 | 18:00

Referans Numarası

TR33/19/YENEP

Amaç

TR33 Bölgesi’nin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesi

Öncelikler

Bir proje, birden çok program önceliği ile ilişkilendirilebilir. Aynı proje kapsamında YENEP başvuru rehberinin 33.sayfasında ilçe düzeyine göre belirtilen azami sınırlar dahilinde farklı eğitim kurumunda (okul, merkez vb.) sabit / mobil kendin yap atölyesi kurulabilir ya da mevcut atölyeler geliştirilebilir.

1) 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve bu atölyelerde görev alacak nitelikli bir eğitim kadrosunun oluşturulması

2) Bölgedeki mevcut kodlama atölyelerinin teknolojik ve beşeri altyapısının güncel teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesi

3) Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında özellikle il/ilçe merkezinden uzaktaki köy ve beldelerde eğitim görmekte olan çocuklara hizmet vermek üzere mobil kendin yap atölyelerinin oluşturulması

ÖNEMLİ: Bu önceliklere ilişkin detaylı açıklamalar ve örnekler için başvuru rehberinin 30. sayfasında yer alan "2.1.3.3 Proje Konuları" bölümünü inceleyiniz.

Program Bütçesi

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası)’dir. 

Destek Miktarı

Destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Destek Limitleri

Asgari

Azami

Destek Oranı

% 25

% 90

Destek Miktarı

90.000 TL

600.000 TL

Eş Finansman

10.000 TL

1.800.000 TL

Proje Bütçesi

100.000 TL

2.400.000 TL

 

Proje bütçesi Ajanstan talep edilen destek miktarı ve başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecek olup yararlanıcının proje eş finansmanını ortaklarından, iştirakçilerinden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının taahhüdü hükmünde olup yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu kabul edilir.

Bu program kapsamında katma değer vergisi (KDV) uygun maliyet olup KDV’nin proje bütçesinden karşılanabilmesi için proje kapsamında alınacak mal, malzeme, ekipman, hizmet vb. kalemlerin KDV dahil maliyetleri ile birlikte bütçeye yazılması gerekmektedir.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 

Başvuru Sahibi

Ortaklar

İştirakçiler

  • İl milli eğitim müdürlükleri (il merkezinde)
  • İlçe milli eğitim müdürlükleri (ilçede)
  • İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri
  • Yerel yönetimler
  • Üniversiteler ve ilçelerde bulunan alt birimleri
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Organize sanayi bölgeleri
  • Siyasi partiler ve alt birimleri hariç tüm gerçek ve tüzel kişiler

 

Bir başvuru sahibi programa en fazla 2 (iki) proje ile başvuruda bulunabilir ve başvuru sahibi sıfatıyla bunlardan yalnızca 1 (bir) tanesi için destek alabilir.

Proje başvuruları ilçe sınırları içerisinde uygulanacak projeler için ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından, il merkezinde uygulanacak projeler içinse il milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılmalıdır. Manisa ili büyükşehir olmasından dolayı Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü il sınırları içerisindeki ilçelere yönelik proje hazırlayabilir. Okullar bu programa bireysel başvuruda bulunamazlar.

 

Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Başvuru Süreci

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı

07.04.2019 | 23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi

12.04.2019 | 18:00


Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir

 

Proje, KAYS üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.  KAYS tarafından oluşturulacak taahhütname e-imzalanmalı ya da taahhütnamenin ıslak imzalı hali Ajansa sunulmalıdır. Proje teslimi kapsamındaki tüm iş ve işlemler YENEP başvuru rehberinde belirtilen süre dâhilinde gerçekleştirilmelidir.

Proje başvurusuna ilişkin ayrıntılı açıklama başvuru rehberinin 42. sayfasında yer almaktadır.

 

KAYS İÇİN TIKLAYINIZ

Bilgilendirme ve eğitim toplantıları aşağıda yer alan takvim doğrultusunda 10:00-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

#

İl

Tarih

Toplantı Yeri

1

Afyonkarahisar

05.02.2019

Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

2

Kütahya

04.02.2019

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

3

Manisa (Şehzadeler)

06.02.2019

Manisa Fen Lisesi (değişiklik)

4

Manisa (Salihli)

07.02.2019

Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi (değişiklik)

5

Uşak

05.02.2019

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 

Sorularınızı, program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimine (PYB) gönderebilirsiniz. Soruların yanıtları, soruların Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi’ne (SSSL) eklenecektir. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Lütfen soru sormadan önce başvuru rehberini, Ajans internet sitesi üzerinden paylaşılacak olan ilgili dokümanları ve SSSL’deki soruları ve cevaplarını inceleyiniz. 
Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL veya teknik yardım masaları aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve başvuru rehberinde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı değildir.

İlgili Ajans Birimi

Tel No

Faks No

E-Posta

Web

Program Yönetimi Birimi (PYB)

(274) 271 77 61

(274) 271 77 62

(274) 271 77 63

pyb@zafer.org.tr

pyb@zafer.gov.tr

http://www.zafer.gov.tr

 

1

Soru

YENEP kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu bir projede o ildeki herhangi bir ilçeye atölye kurulabilir mi?

Cevap

Hem HAYIR hem EVET. Bu sorunun cevabı Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illeri için HAYIR, Manisa ili içinse EVET’tir. YENEP başvuru rehberinin 27. sayfasında “Proje başvuruları ilçe sınırları içerisinde uygulanacak projeler için ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından, il merkezinde uygulanacak projeler içinse il milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılmalıdır. Ancak, Manisa ili büyükşehir olmasından dolayı Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü il sınırları içerisindeki ilçe(ler)e yönelik proje hazırlayabilir.” denilmektedir.

Dolayısıyla Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlükleri sadece il merkezinde, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise ildeki herhangi bir ilçede atölye kurulmasına yönelik proje hazırlayabilir.

2

Soru

Bir proje kapsamında en fazla kaç atölye kurulabilir?

Cevap

YENEP başvuru rehberinin 33. sayfasında projenin uygulanacağı ilçenin düzeyine göre kurulabilecek atölye türü ve sayısı belirtilmiş olup bu tablo esas alınmalıdır. Dolayısıyla 1 proje kapsamında Düzey-1 ilçelerde en fazla 3, Düzey-2 ilçelerde en fazla 2, Düzey-3 ilçelerde ise en fazla 1 atölye kurulabilir.

3

Soru

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Düzey-1, Düzey-2 ve Düzey-3 ilçelere yönelik bir proje hazırlamakta olup bu proje kapsamında en fazla kaç atölye kurabilir?

Cevap

Manisa ilinin büyükşehir olmasından dolayı 1. soruda belirtildiği gibi Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir proje kapsamında farklı düzeyde birden çok ilçeyi uygulama alanı olarak belirleyebilir.

Manisa İl MEM’in Yunusemre (Düzey-1), Demirci (Düzey-2) ve Ahmetli (Düzey-3) ilçelerine yönelik bir proje hazırladığını düşünürsek teorik olarak bu proje kapsamında Yunusemre için 3, Demirci için 2 ve Ahmetli için 1 olmak üzere toplam 6 atölye kurabilir. Ancak buradaki bir diğer kısıtlayıcı unsurun azami Ajans destek miktarı ve toplam proje bütçesi olduğu unutulmamalıdır.

4

Soru

Bir il / ilçe milli eğitim müdürlüğü Ajansa en fazla kaç proje ile başvurabilir?

Cevap

YENEP başvuru rehberinin 33. sayfasında “Bir başvuru sahibi programa en fazla 2 (iki) proje ile başvuruda bulunabilir ve başvuru sahibi sıfatıyla bunlardan yalnızca 1 (bir) tanesi için destek alabilir.” denilmektedir. Aynı başvuru sahibi tarafından 2’den fazla proje sunulmuşsa Ajansa teslim zamanı en erken olan (proje referans numarası küçük olan) ilk iki proje ön incelemeye alınacak diğerleri ise ön incelemede elenecektir.

5

Soru

Kuracağım atölye kapsamında başvuru rehberinde belirtilen makine/ekipmanlar dışında alım yapabilir miyim?

Cevap 

Evet. YENEP başvuru rehberinin 32. sayfasında atölye türleri ve bu türler kapsamında belirlenmiş olan makine/ekipmanlar yer almaktadır. Küçük ölçekli bir atölye için Orta ya da Büyük ölçekli atölye kapsamında giren bir makine/ekipman alınmamalıdır. Ancak söz konusu 21 maddelik listede olmayan bir makine ve ekipman büyüklüğü de dikkate alınarak belirli bir atölye kapsamında dahil edilebilir. Burada söz konusu makine/ekipmanın belirtilen atölye türüne uygunluğu, proje için gerekliliği vb. hususlar değerlendirilecektir.

6

Soru

Belirttiğim atölye türü için başvuru rehberinin 32. sayfasında yer alan tüm makine/ekipmanları almalı mıyım?

Cevap 

Hayır. YENEP başvuru rehberinin 32. sayfasında atölye türleri ve bu türler kapsamında belirlenmiş olan makine / ekipmanlar yer almaktadır. Bu liste aslında bir tavsiye listesi olup atölye türüne göre tanımlanmış olan tüm makine/ekipmanların alınması zorunlu değildir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus şudur:

Örneğin projeniz kapsamında büyük ölçekli bir atölye kuracağınızı belirtiyorsunuz. Ancak bu atölyeye alınacak tüm mal, malzeme ve ekipmanlar listedeki ilk 17 kalem arasında. Dolayısıyla bu atölye aslında orta ölçekli atölye için belirlenmiş olan unsurları içeriyor. Bu sebeple hatalı bir tanımlama olmuş durumda. Dolayısıyla, kuracağınız atölyenin tanımına uygun ayırt edici unsurlardan da (örneğin büyük atölyeyi orta atölyeden ayırt eden 18-21 arası kalemlerden de) projede olduğundan emin olunuz.

7

Soru

Belirttiğim atölye türü için başvuru rehberinin 32. sayfasında yer alan makine/ekipmanlar için sayı sınırı var mıdır?

Cevap 

Hayır. Söz konusu listede sıra no ile belirtilen makine ve ekipmanlar için kural olarak belirlenmiş herhangi bir sayı sınırı yoktur. Bu sayı projenin kapsamı ve atölyenin kullanıcı sayısı dikkate alarak belirlenmeli ve rasyonel olarak gerekçelendirilmelidir. Örneğin küçük ölçekli bir atölyeye 20 bilgisayar alınabilir ancak bu sayı veriliyorsa o atölyenin 20 kişilik bir kapasiteye sahip olacağı belirtilmelidir.

8

Soru 

Proje kapsamında atölye kurulması zorunlu mu?

Cevap 

Evet. Bir proje birden çok faaliyetten oluşabilir ancak YENEP’e sunulacak projelerde atölye kurulumu ve proje bütçesinin her 100.000 TL’si için en az 5 öğretmenin eğitim alması zorunludur.

9

Soru

Bir atölye tek sınıftan mı oluşmalıdır? Ayrı ayrı çalışma istasyonları kurulabilir mi?

Cevap 

Bir atölye birden çok istasyon / birim / üniteden oluşabilir. Örneğin;

Düzey-3’te yer alan Altıntaş'ta kurulacak olan Altıntaş Kendin Yap Atölyesi, 3 ana istasyondan oluşabilir:

1) Tasarım İstasyonu, 2) Kodlama İstasyonu 3) Drone İstasyonu gibi.

Ancak bu atölye tüm istasyonları ile birlikte tek bir lokasyonda olmalıdır. Bir istasyon A okulunda diğer istasyon B okulunda olmamalıdır. Çünkü böyle bir durumda bunlar istasyondan ziyade birer atölye olarak değerlendirilecektir.

10

Soru

Mobil atölyenin büyüklüğü hangi ölçekte olmalıdır?

Cevap

Mobil atölyenin büyüklüğü ile ilgili Küçük, Orta veya Büyük olarak herhangi bir sınıflandırma veya sınırlandırma yapılmamıştır. Başvuru sahibi, proje başvurusunda mobil atölye için ihtiyacı olan ekipmanları gerekçesiyle beraber belirtmesi koşuluyla istediği türde ve sayıda ekipman alabilecektir.