X
GO
Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (2018 ÇEDEP)
alt

Adı

Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı

Kısaltması

ÇEDEP

Türü

Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Proje Teklif Çağrısı

İlan Tarihi

27/12/2017

Referans Numarası

TR33/18/ÇEDEP

Amaç

TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir çevre için atık yönetim altyapısının geliştirilmesi; enerji kullanımında yeşil enerjinin yaygınlaştırılması ve verimliliğin sağlanması

Öncelikler

A. Atık yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması kapsamında;

A-1) sıvı arıtma tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi
A-2) katı atık depolama ve bertaraf tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi
A-3) atık geri kazanımına ve geri dönüşümüne yönelik altyapıların tesis edilmesi

B. Sanayi bölgelerinde, sosyal donatılarda, turizm tesislerinde ve konut ısıtmasında;

B-1) yatırım yerinin mevcut yenilenebilir enerji potansiyeli dikkate alınarak yeşil (yenilenebilir) enerji kullanımının yaygınlaştırılması
B-2) geleneksel enerji kaynaklarının kullanımında enerji verimliliğinin sağlanması

Program Bütçesi

Program için tahsis edilen mali kaynak tutarı 15.000.000 (on beş milyon) TL'dir.

Destek Miktarı

Projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyine göre azami, asgari ve optimum destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Proje bütçesi KDV dahil hazırlanmalıdır.

Destek Limitleri DÜZEY 1 İLÇELER DÜZEY 2 İLÇELER DÜZEY 3 İLÇELER
Asgari Azami Optimum Asgari Azami Optimum Asgari Azami Optimum
Destek Oranı (%) 25 60 60 25 70 70 25 75 75
Destek Miktarı (TL) 150.000 1.200.000 1.200.000 105.000 800.000 800.000 75.000 500.000 500.000
Eş Finansman (TL) 100.000 3.600.000 800.000 45.000 2.400.000 343.000 25.000 1.500.000 167.000
Proje Bütçesi (TL) 250.000 4.800.000 2.000.000 150.000 3.200.000 1.143.000 100.000 2.000.000 667.000

 

Düzey Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak
1 Merkez Merkez, Tavşanlı Akhisar, Salihli, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre Merkez
2 Başmakçı, Bolvadin, Çay, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, İscehisar, Sandıklı Emet, Gediz, Simav Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma Banaz
3 Bayat, Çobanlar, Evciler, Hocalar, İhsaniye, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane Demirci, Gördes, Köprübaşı, Selendi Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

Optimum destek limitleri kullanılarak projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyine göre destek oranı ve miktarının azami değerlerinden eş zamanlı olarak faydalanacak şekilde proje bütçesi oluşturabilir. Optimum değerler sadece bilgi amaçlı belirtilmiş olup projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyi için geçerli olan asgari ve azami limitler dâhilinde proje bütçesi hazırlanabilir.

Program kapsamında sadece aşağıda yer alan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü vb.)
 • Mahalli İdareler (belediye, il özel idare, köy muhtarlığı ve 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar ve borsalar)
 • Üniversiteler (rektörlük, fakülte, enstitü, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu, yüksekokul)
 • Kooperatifler ve Birlikler (kar amacı gütmeyen)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (dernek, vakıf, sendika, konfederasyon, federasyon vb.)

Destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

 1. Başvuru sahibinin kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş statüsünde olması
 2. Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde olması (Projenin konusunun başvuru sahibinin kanun, yönetmelik, tüzük, kuruluş sözleşmesi vb. belgelerinde tanımlanmış olan görev ve yetki alanı içerisinde olması gerekmektedir.)
 3. Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
 4. Başvuru sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Program kapsamında 2 (iki) temel başvuru süreci yer almakta olup bunlara ilişkin son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Süreç Son Başvuru Zamanı
Projenin KAYS Girişi ve Onayı 18.03.2018 | 23:59
Taahhütnamenin E-İmzası / Teslimi 23.03.2018 | 18:00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajans’a teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Projeler KAYS üzerinden hazırlanmalı ve başvuru rehberinin 52. ve 53. sayfalarında açıklandığı şekilde Ajans'a sunulmalıdır.

Başvuru aşamasında matbu belge teslimi yapılmayacaktır.

KAYS PORTALI İÇİN TIKLAYINIZ

Toplantılar ücretsiz olup mali destek programlarına proje sunmayı öngören herkesin katılımına açıktır. Bilgilendirme toplantıları kapsamında programlara ilişkin temel hususlar (amaç, öncelik, bütçe, destek limitleri vb.) hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim toplantıları kapsamında ise proje döngüsü yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek proje başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI TAKVİMİNİ .PDF OLARAK İNDİR

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi (PYB)’ne gönderebilirsiniz.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63


S1. TR33 Bölgesi’nde hizmet veren ve kar amacı gütmeyen bir kurumuz. Kendi hizmet binamızın yanı sıra hizmetinden sorumlu olduğumuz başka binalarımız da bulunmaktadır. Kendi arazimiz üzerine GES kurulumu için proje başvurusunda bulunmak istiyoruz. Yapacağımız projenin ÇEDEP kapsamında uygun olup olmadığı hakkında bilgi alabilir miyim?

C1. Proje kapsamında GES’in hizmet verilen binada uygulanması ve/veya sorumlu olunan binalarda uygulanması durumlarının ikisi de uygundur ancak proje içerisinde nerede uygulanacağının netleştirilmesi faydalı olacaktır. Rehberde yer alan diğer hususların da sağlanması kaydıyla proje uygulama alanı uygun gözükmektedir.


S2. Halihazırda büyükşehir statüsünde olmayan bir şehiriz. Ancak proje yazmak isteyen ilçe belediyelerimiz kentimizin büyükşehir belediyesi olması durumunda proje yazıp yazamayacakları hususunu merak etmektedir. Proje yazılır ve teslim edilir, süreç içerisinde de ilimiz büyükşehir belediyesi statüsüne geçerse sonucun ne olacağıyla ilgili bilgi talep ediyoruz.

C2. Belediyelerin halihazırda tüzel kişilikleri bulunmakta olup, Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı’nın uygun başvuru sahibi konumundadırlar . İlgili programa başvuru gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bununla birlikte destek almaya hak kazanılması durumunda, sözleşme imzalama ya da uygulama döneminde başvuru yapılan ilin büyükşehir belediyesi olması ve söz konusu belediyelerin tüzel kişiliklerini kaybetmesi durumunda, sözleşmenin ve projenin durumu büyükşehir belediyesi olma hükmünü içerecek olan Kanun çerçevesinde belirlenecektir.


S3. Projemiz kapsamında almayı planladığımız makineler 150 kW güç kullanmaktadır, bizim halihazırda kurulu kapasitemiz ise 90 kW’dır. Elektirk dağıtım şirketi trafo kurma sorumluluğunun bize ait olduğunu söylemiştir. Proje kapsamında trafo alımı uygun harcama mıdır?

C3. Program Başvuru Rehberinde Uygun Olmayan Maliyetler açıklanmıştır. Taşıt alımı, 2. el ekipman alımı vs gibi harcamalar uygun olmayan maliyet kapsamındadır, bunların haricinde yazılacak bütçe kalemleri projelerin değerlendirme aşamasında değerlendiriciler tarafından projelerin içeriğiyle ve faaliyetleriyle birlikte değerlendirilecek olup şu aşamada kesin bir şey söylemek doğru olmayacaktır.


S4. ÇEDEP kapsamında sadece çevre düzenlemesini içeren bir proje sunabilir miyiz?

C4. Hayır. ÇEDEP kapsamında iki temel öncelik bulunmakta olup bunlar; 
• Atık yönetiminde etkinliğin ve verimliğin sağlanması  kapsamında katı ve sıvı atık bertaraf ve depolama tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi ile atık geri kazanımı ve dönüşümüne yönelik altyapıların tesis edilmesi ve
• Yeşil enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve/veya geleneksel enerji kaynaklarının kullanımında verimliliğinin sağlanması
olup proje konularının bu kapsamda seçilmesi uygun olacaktır. Projeler bağımsız değerlendirme aşamasında değerlendiriciler tarafından faaliyet, bütçe ve kapsamıyla birlikte değerlendirilecek olsa da sadece çevre düzenlemesi içeren bir proje ÇEDEP kapsamında uygun gözükmemektedir.


S5. Ajansın daha önceki yıllarda ilan ettiği ve yine çevreyle ilgili önceliklere ve amaçlara sahip olan bir mali destek programı kapsamında bir proje sunmuştuk ancak o dönemde bir takım aksaklıklar yaşanmıştı ve o projenin sözleşmesini imzalayamamıştık. Aynı projeyi tekrar sunabilir miyiz?

C5. Ajans benzer öncelik ve amaçlara sahip programlar ilan edebilir ancak rehberler detaylı incelendiği zaman her programın kendi özelinde farklılıklarının bulunduğu görülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde proje sunulmadan önce ÇEDEP Başvuru Rehberi dikkatlice okunmalı ve projede gerekli güncellemeler yapılmalıdır. Bu hususa dikkat etmek kaydıyla proje sunabilirsiniz.


S6. Merkezi bütçeye tabi bir kamu kurumuyuz. Proje bütçesi kapsamında eş finansmanı karşılamak için merkezi bütçeden ödenek talebinde bulunacağız ancak talebimiz onaylanmazsa eş finansmanı karşılayamama durumu olmaması adına projemize özel sektörden bir proje ortağı tanımlayabilir miyiz?

C6. Hayır, ÇEDEP Başvuru Rehberi 27. sayfada belirtildiği üzere ÇEDEP kapsamında projeye ortak olarak tanımlanabilecek kurumların başvuru rehberinde yer alan DİKKAT 2’de ve 2.1.1 Başvuru Sahibinin Uygunluğu bölümlerinde yer alan kriterleri sağlamaları gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde kar amacı güden kurum veya kuruluşlar ÇEDEP kapsamında proje ortağı olarak tanımlanamazlar. Ancak iştirakçiler bu kurala tabi değildir; kar amacı güden kurumların projeye iştirakçi olarak tanımlanmasında bir engel yoktur.  


S7. Ajans internet sitesinden Başvuru Rehberi ve Ekleri’ni indirdim. “Proje Bütçesi Hazırlama ve Kontrol Tablosu” Excel sayfası çalışırken hata uyarısı veriyor. Ne yapmam gerekiyor?

C7. Excel sayfası açıldıktan sonra sırasıyla Dosya menüsü / Seçenekler / Formüller tıklanıp, sonrasında açılan sayfada “Yinelemeli Hesaplamayı Etkinleştir” işlemine onay verilmesi (üzerine tıklanması yeterli olacaktır) ve son olarak “En Fazla Yineleme” kısmına “1.000” yazılmasıyla dosya üzerinde hata uyarısı almadan çalışmanız mümkün olacaktır.