X
GO
YENEP Bağımsız Değerlendirici Başvurusu

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı’na (YENEP) sunulacak projelerin mali ve teknik açıdan değerlendirmelerini yapmak üzere programın genel amacı ve öncelikleri ile uyumlu olabilecek konularda tecrübe sahibi bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. 

Bağımsız değerlendirici adayları, başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci “Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı”rolü  ile gerçekleştirilmelidir.

Bağımsız değerlendirici adayları, KAYS’ta yer alan standart alanların doldurulmasına ek olarak aşağıda belirtilen belgeleri doldurarak .zip veya .rar formatında KAYS’a yüklemelidirler.

YENEP BD BAŞVURU DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

1)     Standart özgeçmiş formu

2)     Mini test

3)     Uygunluk beyanı

4)     Nüfus cüzdanı örneği

5)     Diplomalar (lisans ve varsa yüksek lisans ile doktora)

6)     Uzmanlık alanları ve deneyimlerini gösteren belge ve sertifikalar

7)     İş tecrübesini gösteren hizmet belgesi/dökümü

8)     Referanslar

9)     Adli sicil kaydı

Seçilen bağımsız değerlendiricilerden sunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları sözleşme öncesinde talep edilecek ve Ajans onaylı fotokopileri dosyalarına eklenecektir.

Son başvuru zamanı 15.03.2019 (Cuma) saat 17:00 olup, son başvuru zamanından sonra yapılan başvurular ile KAYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.