X
GO
Duyurular

17 Ocak 2019 Perşembe

COSME - Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı Proje Teklif Çağrısı

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME), 2008 ekonomik krizi sonrasında Avrupa Birliği tarafından, birlik ekonomisinin yeniden canlandırılması amacıyla KOBİ’lerin önemi gözeterek hazırlanmış bir destek mekanizmasıdır. Bu nedenle öncelikli olarak belirlenen kitlesini; mikro işletmeler, esnaf ve sanatkârlar, sosyal işletmeler ile büyüme potansiyeline sahip yeni, genç ve kadın girişimciler oluşturmaktadır. AB ile 2014 yılında imzalanan anlaşma ile program kapsamındaki ülkelere Türkiye de dâhil edilmiştir.  COSME 4 ana bileşenden oluşmaktadır:

  • KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılması
  • Pazarlara erişimin iyileştirilmesi
  • Çerçeve koşullarının geliştirilmesi
  • Girişimciliğin teşvik edilmesidir.

Bunlardan “Çerçeve Koşullarının Geliştirilmesi” bileşeni için kullanılan araçlardan birisi olan “Küme Programları” ile temel olarak küme ve iş ağları arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilerek küme konsorsiyumlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Avrupa Küme İşbirliği Platformu ile küme ortaklıkları teşvik edilmekte ve profiller oluşturarak sisteme üye olabilmektedir. Bu platform üzerinden ise ortak arama, eşleştirme, uluslararası ortaklıklar gibi farklı etkinlikler gerçekleştirilebilmektedir.

Bu kapsamda “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı (European Cluster Excellence Programme)” için proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Çağrının genel amacı; küme yönetimi mükemmelliğini güçlendirmek ve yeni bir “ClusterXchange” pilot programının uygulanması da dâhil olmak üzere Avrupa genelinde kümeler ve uzman ekosistemler arasındaki alışveriş ve stratejik ortaklıkları kolaylaştırmaktır. Özel hedef olarak ise kümelenme kuruluşlarının ve üyelerinin KOBİ’lere sunulan uzmanlaşmış ve özelleştirilmiş iş destek hizmetlerinin profesyonelleşmesine yönelik işbirliğini ve ağ kurma konusundaki bilgilerinin artırılmasıdır.

Başlatılan çağrıyla kümelenme mükemmellik kapasitesinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve kümelenme kuruluşlarının ve üyelerinin gerekli becerileri edinmeleri ve yeni yöntemler geliştirmeleri için kümelenme alanındaki öğrenmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece KOBİ’lerin kümelerdeki diğer aktörlerden ortaklar bulmaları, ulusal, bölgesel ve sektörel sınırları aşan değer zincirlerine ve teknoloji merkezlerine erişmeleri kolaylaştırılabilecektir. Ayrıca farklı ekonomik gelişim seviyelerine sahip bölgelerden aktörlerin ilişkiye girmeleri mümkün olabilecektir.

Çağrının son başvuru tarihi 04.04.2019 olup, proje başına azami 360.000 Avro hibe verilebilecektir. Çağrı için;

  • AB üyesi ya da COSME katılımcısı bir ülkede kurulmuş
  • Yenilikçi faaliyetleri teşvik eden; yenilikçi kümelerde işbirliğini, ortak çalışmaları ve öğrenme süreçlerini destekleyen bir küme kuruluşu ya da iş ağı kuruluşu
  • Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu’na (European Cluster Calloboration Platform) kayıt yaptırmış ya da kayıt yaptırmayı talep etmiş

Olan tüzel kişiler uygun başvuru sahibi olabilmektedir.

Teklif aşağıdaki özellikleri taşıyan konsorsiyumlar tarafından sunulabilecektir:

·         En az üç tüzel kişiden oluşmalıdır

·         En az üç farklı AB üyesi ya da COSME katılımcısı ülkeden kuruluş bulunmalıdır

·         Yapısal Fonlara göre en az bir “az gelişmiş” veya “geçiş sürecinde” olan bölge içermelidir

·         Proje süresi 20-24 ay olmalıdır.

Programın ülkemizdeki koordinasyonu KOSGEB tarafından yapılmakta olup çağrıya dair detaylı bilgiler ile yayınlanan belgeler ve program rehberine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme

http://cosme.kosgeb.gov.tr/Documents/Documents

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 585

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x