X
GO
Duyurular

31 Aralık 2019 Salı

Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı-IV

TEMA Vakfının ortağı olduğu ENV.net-III proje dönemi kapsamında gerçekleşecek “Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık” Hibe Programı-IV başvuruları açıldı.
 

Hibe programının amacı, çevre STK’larının ulusal mercilerle yapıcı bir diyalog geliştirmesine destek olmak, yerelde savunuculuk çalışmalarını desteklemek, vatandaşların kararlara katılımını sağlamak, AB çevre müktesebatına uyum sürecinde çevre alanındaki reformları teşvik etmek ve katılımcılığı artırmaktır. Bu kapsamda, AB politika gündemine yönelik çevre politikalarının proje bölgesinde geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamaktır.

Bu faaliyetler, AB Çevre Müktesebatının başlığı altında yer alan Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED), Stratejik Etki Değerlendirmesi (SÇD), çevresel sorumluluk, çevresel bilgiye erişim, hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma, endüstriyel kirliliğin kontrolü, kimyasallar, iklim değişikliği ve gürültü başta olmak üzere döngüsel ekonomi konularında başvuran kurum tarafından tespit edilen yerel bir soruna karşı halkın katılımını destekleyici ve çözüm üretme çalışmalarını kapsamaktadır.
 

Nasıl başvuru yapılır?
 

Başvurular e-posta ile envnet@tema.org.tr adresine en geç 15 Ocak 2020 saat 17:00’ye kadar, (Türkiye saati) yapılabilir.

 

Hibe talimatları ve başvuru formu başvuru paketinden indirebilmektedir.

 

Hib programı ile ilgili sorular en geç 10 Ocak 2020, saat 17:00’ye kadar envnet@tema.org.tr adresine iletebilmektedir.

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 796

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x