X
GO
TR33 Bölgesi Haberleri
“Ben” Değil “Biz” Diyen Bir Uygulama: Açık Kapı Projesi

“Ben” Değil “Biz” Diyen Bir Uygulama: Açık Kapı Projesi

Mevlana’nın emsalsiz eseri Mesnevi’nin ilk kelimesi Bişnev (Dinle) hitabıyla başlamaktadır. Hakiki bir dinleme eylemi, insanı anlamaya götürmektedir. Yunus Emre’nin “72 millete bir göz ile bakmak” diye özetlediği evrensel insanlık fikri, İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan Açık Kapı projesiyle hayat bulmaktadır. İçişleri Bakanımızın vurguladığı “Yeni hükümet sisteminin vatandaşla doğrudan iletişim kuran, çözüm üreten ve vatandaşımıza kapı kapı gezdirmeyen yaklaşımının” somut çıktı ve uygulamalarından biri de Açık Kapı’dır. 23 Mart 2018 tarihinde Afyonkarahisar Valiliği’nde de hizmete başlayan Açık Kapı Projesi, dinleme ve insan odaklı yaklaşımın kamu hizmetine yansımasıdır.

Bu hizmet; vatandaşlarımızın talep ve önerileri, konusunda uzman personel aracılığıyla iletilen, tüm başvuruların elektronik ortamda kaydedilerek ilgili birimlere yönlendirilen, vatandaşların talep ettiği hususları takip ederek hızlı bir şekilde sonuçlandıran, yeni bir kamu hizmeti anlayışıdır. Bir anlamda; vatandaşımızın sıkıntısına ortak olan, kurumsallaşmasını İçişleri Bakanlığı önderliğinde gerçekleştiren, artık millete ait olan online kamu hizmeti anlayışının adıdır da diyebiliriz. Bu anlayış, yeni dünyanın değişen iletişim ve algı anlayışıyla ilgili doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Her örgütün basit, açık ve birleştirici hedeflere ihtiyacı bulunmaktadır. Aynı zamanda bir örgüt tek bir görev üzerinde yoğunlaşırsa etkili olabilmektedir. Örgütü ancak odaklanmış ve ortak bir misyon bir arada tutabilmekte ve onun üretken olabilmesini sağlayabilmektedir. Açık Kapı Projesi’nde “Milletin Kapısı” olarak tanımlanan slogan açık ve birleştirici bir etkiye sahiptir. Millet kelimesiyle bütünleşen bir proje; çalışanlar açısından ortak bir misyonun ve vizyonun da bir sonucudur.

Hükümetimizin 180 günlük Eylem Planı doğrultusunda, bütün illerimizde Valilikler ve 48  Kaymakamlık bünyesinde faaliyete geçen Açık Kapı Bürolarıyla birlikte yardımlaşma olgusu konusunda ayrı ve yeni bir döneme girildiğinin işaretidir. Projenin başlangıç uygulamasında bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak 15 ilden başvuru yapan vatandaşlardan alınan örneklemler (3000 vatandaşımızdan 256 kişi üzerinde 3 aşamalı likert ölçeği kullanılarak uygulanmıştır) üzerinden anketler yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre “uygulamanın çok faydalı olduğuna inananların oranının %72”, “ilgili personel tarafından işlerinin çok iyi yapıldığına inananların oranının %85”, “uygulamanın güven verici olduğuna inananların oranının ise %73” olduğu dile getirilmiştir. Uygulamanın devamına yönelik vatandaş desteğini de arkasına alan Açık Kapı Projesi, kamu hizmetindeki yardımlaşma olgusundaki samimiyetin ve insana verdiği değerin buluşma merkezi olmuştur. Bu buluşma merkezinin uygulamadaki güçlü yönlerine baktığımız zaman;

Ulaşılabilirlik: Açık Kapı Hizmet Bürolarının en ulaşılabilir mekanlarda konumlandırılması ve çeşitlilik arz eden araçlarla başvurunun yapılmasıdır. Afyonkarahisar Valiliği’nin giriş katında konumlandırılarak vatandaşla bürokrasi kalıplarının dışında yüz yüze iletişim gerçekleştirilmektedir. İnternet ortamından acikkapı.gov.tr adresinden, Afyonkarahisar Valiliği’nin resmi internet sitesinden veya mobil cihazlara yüklenebilen Açık Kapı Uygulaması kullanılarak başvuru yapılabilmektedir.

Kapsayıcılık: Tüm vatandaşlarımızın ve yabancı kimlik numarasına sahip göçmenlerin yararlanabildiği bir projedir. Bununla birlikte; İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlar, yerel yönetimler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara (yaklaşık 60 Adet) işbirliği halinde mümkün olan en fazla konuda vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Ziyaret eden dezavantajlı vatandaşlarımızda düşünülerek Açık Kapı Büroları kamu hizmet binalarının giriş katında konuşlandırılmasının haricinde ilgili kişilere aynı zamanda mihmandarlık hizmeti de verilmektedir.

Tanıtma ve Yaygınlaştırma: Orman ve Su İşleri eski Bakanı Sayın Veysel EROĞLU’nun ve Sayın Valimizin yerel paydaşlarla katılımıyla projenin işaret fişeği atılmıştır. Tanıtım faaliyetleri sonrası paydaş kamu kurum ve kuruluşların, yerel yönetimler ve STK ziyaretleriyle proje, kurumsal bir kimlik kazanmaya başlamıştır. Sayın Valimizin başkanlığında muhtarlarımıza gerekli bilgilendirmelerin yapılarak mahalle sakinlerinin ve özellikle de kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığı’nca Kamu Spotu olarak hazırlanan tanıtıcı ve bilgilendirici materyallerin görsel ve sosyal medyada yer almaya başlaması, projenin yaygınlaştırılması konusuna da ivme kazandıracaktır.

Şeffaflık ve Sonuç Odaklılık: Alınan başvuruların durumuna göre başvuru sahibiyle bire bir iletişime geçilmesi, süreç hakkında bilgilendirmelerin yapılması ve ilgili başvurunun 7 gün içerisinde ilgili kişiye gerekli cevaplandırılması yapılmaktadır. Nitekim; Afyonkarahisar’da 23 Mart 2018’den itibaren uygulamaya geçen proje kapsamında 500 adet başvurunun 475’i (%95) sonuçlandırılmıştır. 25 talebin de birden fazla kamu kurum ve kuruluşunu ilgilendirdiği için çalışmaları devam etmektedir.

Başvuru sonrası sistemde kayıtlı olan vatandaşın telefon numarasına talebi hakkında sonuçlandırma mesajı gönderilerek süreç tamamlanmaktadır. Bu mesaj sonrası, www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru sorgulama kısmına giriş yaparak başvuru sonucu detaylı şekilde görüntülenebilmektedir. 

İlgililik: Birimde görevli çalışanların özellikle halkla ilişkiler, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, maliye ve iletişim fakültesi mezunlarının tercih edilmesi, 35 yaş altı genç bir ekiple çalışılması ve Bakanlık nezdinde gerçekleştirilen vatandaşla iletişim metotları konusunda gerekli eğitimi alan personelden oluşması, güler yüzlü ve vatandaş odaklı bir yaklaşımı ortaya çıkarmaktadır.

Projede nitelikli personelin görev alması, iletişim sorumluluğunu üstlenen bir ekibin rolü, projenin sürdürülebilirliğini sağlama konusunda en önemli kaldıraçlardan birisi durumundadır. Yönetim gurusu Peter Drucker’ın dile getirdiği “en büyük beceri, söylenmeyeni de duyabilmektir” bakış açısıyla vatandaşla gerçekleştirilen belli bir zamanlı diyalog anlayışı, sosyal inovasyon mahiyetinde bir etki ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, Çay ilçemizde zor koşullar içerisinde yaşamını idame ettirmeye çalışan vatandaşımızın talebi, Açık Kapı Sistemine ulaştıktan sonra büro yetkililerince vatandaşımızın ihtiyaçlarının yerinde tespiti sonrası vatandaşımızın talebi olumlu sonuçlandırılmıştır. Bu durum, inovasyon kelimesinin anlamı içerisindeki ilgililiği, en önemlisi de sunulan kamu hizmeti anlayışındaki değişimi ortaya çıkartabilecek mahiyette bir kurumsal iletişim hareketi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Politika Üretme: Proje kullanılan sistem sayesinde vatandaşlarımızın en fazla hangi konuda yardıma ihtiyaç olduklarının tespitini yapmaya imkan sağlaması, ilerleyen dönemde oluşturulmaya çalışılacak politikalara yön vermesi açısından önemlidir. Açık Kapı Projesinin kullanımındaki veri tabanı ile illere göre yoğunluk kazanan talepler tespit edilerek, illere özgü daha proaktif politikalar ve eylemler önerisi üretilmesine yardımcı olacaktır. 

Türkiye’de son yıllarda sosyal yardımlar konusunda önemli bir değişim ve dönüşüm sağlanmıştır. Bu durum hem sosyal yardımların miktarındaki artıştan hem de kapsadığı kesimlerin daha geniş bir alana yayılmasından net bir şekilde gözlemlenmektedir. Şu anda farklı kesimler için 40 ayrı türde sosyal yardım programı sunulmaktadır. Bu da günümüzde sosyal yardımların çok farklı kesimleri kapsadığının işaretidir. Yani; sosyal yardımların kapsayıcı büyüme konusunda kat ettiği mesafe oldukça mühimdir.

Yeni Ekonomi Programında da bu konuya yer verilmiş önümüzdeki dönemde sosyal yardımlar alanında “Sosyal Yardım Artı (+)” dönemine geçileceği ifade edilmiştir. Sosyal Yardım Artı (+) dönemi ile sosyal yardım yararlanıcıların diğer kamu hizmetleri sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerine erişimlerinin artırılması hedeflenmektedir. Tabi bu erişimin hızlı ve etkin şekilde sağlanacak olması da önemli öncelikler arasında yer alacaktır. Açık Kapı Projesi’nin yukarıda sayılan üstün özellikleri sadece İçişleri Bakanlığını değil daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir hizmet anlayışıyla tüm Bakanlıkları ilgilendiren ortak bir paydada buluşturan proje olması sosyal yardım ve sosyal dayanışma alanında artı (+) döneminin başlangıcı olmuştur.

Previous Article 500 Kişiye Doğrudan İstihdam Sağlanması Hedefleniyor
Next Article Manisa'da 75 Milyonluk Tesiste Atıksu Arıtımına Geçildi
Print
286

Name:
Email:
Subject:
Message:
x