X
GO
Etik Komisyonu ve Görevleri
Etik Komisyonu
 Ahmet Mutaf Hukuk Müşaviri Başkan 0274 271 77 61-(164)
Hande Özger Uzman Üye 0274 271 77 61-(183)
Sertan Aksoy Yazı İşleri ve Arşiv Yetkilisi Üye 0274 271 77 61-(189)

Etik Komisyonu Görev ve Yetkileri

Ajans Etik Komisyonu etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek görev ve yetkilerine sahiptir.

Etik Komisyonunun görevleri arasında, şikâyetleri, ihbarları incelemek, soruşturmak ve cezalandırmak yoktur. Bu tür ihbar ve şikayetleri ilgili makama bildirir.

Etik Komisyonu, etik dışı davranışların nedenlerini belirler ve etik ilkelere uygun olmayan davranışların önlenmesi için ilke ve sistem bazında öneriler geliştirir.