X
GO
Vizyon-Misyon-Temel Değerler

Bölgenin Kalkınması İçin,

  • Dinamik Bir Takım Ruhuna Sahip,
  • Kaliteli Hizmet Sunan,
  • Öğrenen ve Öğreten,
  • Başlattığı Her Girişimi Zafer'le Taçlandıran Bir Ajans Olmak. 

TR33 Bölgesi'nin Yaşam Kalitesini Arttırmak Amacıyla;

  • Bölge Dinamiklerini Harekete Geçirmek ve Paydaşlar Arası Koordinasyonu Sağlamak,
  • Bölgedeki Kaynakların Yerinde ve Etkin Kullanımını Gerçekleştirmek,
  • Girişimcilik Ar-Ge ve İnovasyonu Özendirerek Bölgeyi Cazibe Merkezi Haline Getirmek ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Sağlamaktır.

Temel Değerler

 Yüksek Sorumluluk Bilinci ile Sahiplenme: Ajans personelinin kurumun bütünlüğüne ve gelişmesine katkı sağlaması

 Gelişme Odaklı ve İnovatif Olma: Ajansın sürekli ileriye yönelik olarak kendini geliştirmesi ve inovatif atılımlarda bulunması.

 Mobillize ve Diyaloga Açık Olma: Paydaşlarla yakın diyalog ve bölge ile iç içe olmak.

 Vizyoner Olma: Bölge'nin kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik her türlü faaliyetin önünü açacak yaklaşımlar içerisinde olmak.

 Koordinatör Olma: Bölge paydaşlarını işbirliği içinde bir araya getirebilme ve bilgi, görüş, kaynak alışverişinde eşgüdümü sağlama.

 Özgüveni Yüksek ve Takım Ruhuna Sahip Olma: Ajans personelinin hem uzmanlık alanına yaraşır şekilde özgüveninin yüksek olması, hem de sonuca sinerji yaratarak ulaşabileceğini özümsemiş şekilde iyi bir takım üyesi olması.

 Objektiflik ve Tarafsızlık: Ajansın iş ve işlemlerinde kişilere, makamlara, kurumlara karşı şahsi düşünce ve önyargılara yer vermeden yaklaşarak objektif olması ve aynı zamanda farklı görüş, fikir, davranışlara karşı tarafsızlığını koruması.

 Hesap Verebilirlik: Ajansın her türlü faaliyet ve işlemlerinin kanuna ve kurallara uygun şekilde yerine getirilmesi, aksi sorgulandığı ya da talep edildiği takdirde açık bir şekilde gerekçelerinin sunulabilmesi.

 Etkin Zaman Yönetimi: Kişi, birim bazında ve ajansın bütününde uyumlu çalışma gözetilerek, görev ve faaliyetlerin sıralamasına uygun şekilde zamanın etkin yönetilmesi.