X
GO
İdari ve Mali İşler Birimi (İMİB)

İMİB'in görev ve sorumlulukları aşağıda listelenmektedir:

 1. Ajans’ın her türlü ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, arşivlemek, ödemeleri gerçekleştirmek, bütçe çalışmalarına katılmak,
 2. Ajans’ın tespit ettiği araç ve gereç ihtiyaçlarının teminini sağlamak,
 3. Ajans’ın resmi ve özel kurumlara giden ve gelen yazışmalarının tasnifini ve havalesini yapmak, arşivini oluşturmak,
 4. Ajans’ın insan kaynakları politikasını belirlemek, uygulamak, izlemek ve geliştirilmesini sağlamak,
 5. Hizmet içi eğitim programlarını belirlemek ve uygulamak,
 6. Ajans’ın personel alımı ile ilgili işlerini yürütmek,
 7. Ajans’ın bilgi işlem ihtiyaçlarını tespit etmek ve tedarik etmek,
 8. Ajans’ın web sayfasını oluşturmak ve güncelliğini sağlamak,
 9. Ajans’ın tüm bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım birimlerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak, güncelliğini sağlamak ve bakımlarını yapmak,
 10. Ajans’ın kurumsal tanıtımını etkin şekilde yapmak, basınla ilişkileri yürütmek, kurumsal kimliğini bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,
 11. Ajans tarafından periyodik olarak yayınlanan kurumsal yayınlar ile çeşitli alanlarda yapılmış araştırma ve analiz çalışmalarının tasarım, basım ve dağıtım işlemlerini yapmak.
 12. Ajans’ın bölgesel kalkınma ile ilgili tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi adına birim faaliyetleri arasında uyum ve eşgüdüm sağlamak,
 13. Yönetim Kurulu Toplantı organizasyonu yapmak,
 14.  Çalışma programı ve bütçeyi Ajans’ın diğer birimleri ile koordinasyon içinde hazırlamak,
 15. Faaliyet raporlarını hazırlamak,
 16. Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak,
 17. İç kontrol ve bilgi sisteminin genel koordinasyonunu sağlamak.