X
GO
en-UStr-TR
Program Yönetimi Birimi (PYB)

PYB'nin görev ve sorumlulukları aşağıda listelenmektedir:

 1. Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
 2. Destek programları kapsamında kılavuzda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
 3. Potansiyel hibe yararlanıcılarına yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, destek mekanizmalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak,
 4. Destek programları kapsamında bilgilendirme toplantılarını yapmak,
 5. Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje teklifi hazırlama eğitimleri gerçekleştirmek,
 6. Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları, cevaplarıyla birlikte, Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,
 7. Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,
 8. Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak,
 9. Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; seçim sürecinde etkin rol oynamak,
 10. Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek,
 11. Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
 12. Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “hibe almaya hak kazananlar ve kazanamayanlar listesini” kamuoyuna ilan etmek,
 13.  Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,
 14. Hibe almaya hak kazanan başvuru sahiplerine ait projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,
 15. Hibe almaya hak kazanan projeler için sözleşmeleri hazırlamak ve kazanan başvuru sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek,
 16. Hibe almaya hak kazanan projelerin belgelerini İDB’ye devretmek,
 17. Teknik destek kapsamında ve eğitim faaliyetlerinde hizmet alımı yapılması durumunda hizmet alınacak kişi/kurumları seçmek; iş tanımlarını yapmak ve sözleşmeleri hazırlamak.