X
GO
Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi (PGUB)

PGUB'un görev ve sorumlulukları aşağıda listelenmektedir:

  1. Ajans dışı ulusal ve uluslararası fonların kullanımına ilişkin Bölge’de farkındalık yaratılmasına çalışmak,
  2. Bölge için kritik öneme haiz projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine yönelik fonları araştırmak,
  3. Dış kaynaklı Proje Teklif Çağrılarını takip etmek, Bölge genelinde tanıtmak ve uygun bulunanlara Ajans adına başvurularda bulunmak,
  4. Ajans’ın hak kazandığı dış kaynaklı projeleri uygulamak ve Bölge’de koordinasyonunu sağlamak,
  5. Bölge’deki kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli yurtdışı fonlara başvurularında teknik destek sağlamak,
  6. Dış fon ve kaynakların Bölge’ye çekilmesi amacı doğrultusunda ilgili ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği, proje ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
  7. Dış kaynaklı fonlardan yararlanılabilmesine yönelik Bölge’deki kurum ve kuruluşların uluslararası işbirlikleri geliştirmelerini desteklemek,
  8. PYB ile koordineli olarak Ajans tarafından verilecek güdümlü proje destekleri için gerekli planlama, proje geliştirme ve ön fizibilite çalışmalarını sağlamak,
  9. Güdümlü projelerin geliştirilmesi sürecinde paydaşlar arası koordinasyonu sağlamak ve diğer birimlere destek vermek.