X
GO
Uşak Yatırım Destek Ofisi (Uşak YDO)

Uşak Yatırım Destek Ofisi (Uşak YDO), Uşak'taki  iş ve yatırım imkanlarının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımını üstlenen, yatırımların planlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan birimdir. Uşak YDO’nun, görevlerini hızlı, şeffaf, Uşak'a en yüksek faydayı sağlayacak şekilde ve hizmet kalitesini sürekli arttırarak gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Uşak YDO, 5449 sayılı kanunun 5. ve 16. Maddeleri ile Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek için hazırlanan Yatırım Tanıtımı ve Yatırım Destek Strateji belgesine göre hareket etmektedir. Görevleri ile ilgili olarak Genel Sekreter’e sorumlu olan Uşak YDO, sunduğu tüm yatırım destek hizmetlerini ücretsiz gerçekleştirmektedir.

Uşak YDO'nun görev ve sorumlulukları aşağıda listelenmektedir:

 1. Uşak'ın yatırım olanaklarına ilişkin bilgilerle sürekli güncellenen bir bilgi bankası oluşturmak,
  1. Yatırım yeri tercihini belirleyen bilgilerin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulması
  2. Uşak'ın öne çıkan, gelişme ve gerileme seyri gösteren sektörleri hakkında yıllık raporlar hazırlanması
  3. Üç aylık periyotlarla Türkiye’nin ve Uşak'ın ekonomik görünümünü yansıtan e-bülten hazırlanması
 2. Uşak'ın iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde etkin tanıtımını yapmak,
  1. Yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik sektörel sunumlar hazırlanması
  2. Yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik web sitesi hazırlanması
  3. Yerli ve yabancı yatırım danışmanlığı firmaları, ticaret ve sanayi odaları, sektörel birlikler ve iş adamı derneklerine broşür, kitapçık ve kurumsal dergi gönderilmesi
  4. Ulusal ve uluslararası sektörel dergiler, gazeteler, web siteleri ve televizyon kanallarına reklam verilmesi
  5. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Uşak'ın temsil edilmesi
  6. Bölge dışından yerli ve yabancı yatırımcıların Uşak'a davet edilmesi
 3. Yatırımcı Hedefleme yaklaşımı çerçevesinde Uşak'a yatırımcı çekmek,
  1. Belirli periyotlarla hedef yatırımcıların belirlenmesi
  2. Hedef yatırımcıların takip edilmesi
  3. Fuar ve organizasyonlarda hedef yatırımcılarla irtibata geçilmesi
  4. İrtibat kurulan hedef yatırımcılara broşür, kitapçık ve kurumsal dergi gönderilerek irtibatın korunmasının sağlanması
  5. Online yatırım takip sisteminin kurulması
  6. Firmalar arası ortaklık kurulmasının kolaylaştırılması
 4. Yatırımcılara, yatırım aşamasında ve sonrasında destek sağlamak,
  1. Yatırımcıların işlemlerinin tek elden koordine edilmesi
  2. Yatırımcılara destek ve teşvikler hakkında danışmanlık sağlanması
  3. Belirli periyotlarla firma ve kamu kurumlarının ziyaret edilmesi
  4. Uşak'taki yatırımcılarının bilgi ve tecrübelerini arttırmaya yönelik yerli ve yabancı uzmanların ile getirilmesi
  5. Uşak'ın ihracat kapasitesinin arttırılmasına yönelik yeni pazarlar araştırılarak firmalara destek sağlanması
 5. Uygulanan Projelerin etkinliğini arttırmak,
  1. Proje uygulamalarının belirtilen faaliyet planı ve bütçeye uygun ilerlemesinin sağlanması hususunda İzleme ve Değerlendirme Birimi’ne destek olunması
  2. Proje uygulamalarına yönelik risklerin tespit edilmesi aşamasında İzleme ve Değerlendirme Birimi’ne destek olunması
  3. Proje sonuçlarına ve yeni uygulamalara yönelik önerilerde bulunulması
 6. Yönetmelik’in dördüncü bölümünde yer alan maddelere uygun olarak yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek,
 7. Başvurular hakkında ön inceleme yapmak,
 8. İş ve işlemler konusunda Yönetim Kurulu'na ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek,
 9. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde çalışarak Uşak'ın yatırım tanıtımını yapmak.