X
GO
Kalkınma Kurulu Hakkında Genel Bilgiler

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3. ve 8. Maddelerine göre oluşturulan Kalkınma Kurulu üyelikleri 15 Ağustos 2016 tarihli ve 2016/9112 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kaldırılmıştır.

Zafer Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini temsilen 100 üyeden oluşmaktadır. 

Kalkınma Kurulu'nun görev ve yetkileri 5449 Sayılı Kanunda aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Kanun No    : 5449  Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Kabul Tarihi: 25.1.2006

MADDE 9 — Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.
b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
d) Toplantı sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak.

Kalkınma Kurulu Toplantı Raporları