X
GO
Organizasyon Şeması
Zafer Kalkınma Ajansı, karar ve onama organı olarak görev yapan Yönetim Kurulu, danışma organı niteliğindeki Kalkınma Kurulu ve İcracı makam olan Genel Sekreterlik bünyesindeki Birimler ile direkt olarak Genel Sekreter'e bağlı olarak çalışan Yatırım Destek Ofisleri aracılığı ile faaliyetlerini yürütmektedir.