X
GO
Duyurular

18 Mayıs 2021 Salı

Fransa Büyükelçiliği Çevre Koruma Proje Teklif Çağrısı

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Dünya Günü vesilesiyle çevrenin korunmasına dâhil olan sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için 22 Nisan’da ikinci proje çağrısını yayınlamıştır.

Fransa, biyoçeşitliliğin korunmasını diplomatik gündeminin önceliklerinden biri olarak belirlemiştir ve özellikle 2021’de IUCN Dünya Koruma Kongresi’ne ev sahipliği yaparak, COP 15’te bir anlaşmanın kabulüne ulaşmak için çok sayıda çabaya öncülük etmektedir.

Döngüsel ekonomi; kaynakların, çevremizin, sağlığımızın korunması, bölgelerin ekonomik ve endüstriyel kalkınmasına izin verip israfı ve atığı azaltarak bu zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayan ekonomik bir modeldir. Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Avrupa Yeşil Paktı, bu nedenle, Mart 2020’de yayınlanan döngüsel ekonomi için yeni bir eylem planı öngörmüştür. Fransa, farklı düzlemlerde özellikle kaliteli suya erişimi iyileştirmek, hava, su ve toprak kirliliğini azaltmak, su ve sanitasyon hizmetleri, kimyasalların ve tehlikeli atıkların yönetimi ile plastik ve mikro plastik kirliliğinin azaltılması için uluslararası bir çerçeve benimsenmesi konusunda kararlıdır.

İnsan yaşamı üzerindeki etkileri hâlihazırda görülebilen ve yakın gelecekte daha da belirgin olacak olan iklim değişikliğinin antropojenik kökeni konusunda bilimsel fikir birliği açıktır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, 2015 yılında COP21’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında uygulanan Paris İklim Anlaşması büyük bir çoğunlukla ülkeler tarafından kabul edildi. Halen yürürlükte olan Paris Anlaşması tam olarak uygulanmalıdır. Bu bağlamda, uluslararası seferberliğin bir sonraki aşaması, Kasım 2021’de Glasgow’da yapılacak olan COP26’da gerçekleşecektir.

Bu çağrı altında seçilen projeler bu temalara cevap vermeyi amaçlayacak, özellikle uluslararası meseleler konusunda halkın farkındalığını artırmaya, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerini güçlendirmeye, stratejileri belirlemeye, koruma eylemlerini uygulamaya ve / veya iyi çevre uygulamalarını yaymaya yardımcı olacaklardır.

Destek miktarı toplam 30.000 avrodur. 3 ile 5 arasında proje seçilecektir. Liste, Haziran başında duyurulacaktır.

Proje tüzel kişiliği haiz kurumlar tarafından sunulabilecektir ve aşağıdaki şartları taşımalıdır:

  • Yıllık geliri 500.000 avrodan düşük olmalıdır.
  • Kuruluş tarihinin üstünden en az 1 yıl geçmiş olmalıdır.
  • Proje en geç 15 Ağustos 2021 tarihinde başlamalı ve 15 Ağustos 2022 tarihinden önce sona ermelidir. Bir finansal ve faaliyet raporu bu tarihte teslim edilecektir.
  • Proje çevre koruma alanındaki tüm konular hakkında olabilir.
  • Proje gelişmenin geleneksel kriterlerini taşımalıdır: Projenin sürdürülebilirliği, inovasyon, tekrarlanabilirlik, yararlanıcıların katılımı, sonuç göstergeleri (kısa ve uzun vadede sonuçların ölçülebilirliği).
  • Daha büyük projeler üzerinde kaldıraç etkisi olacak projeler değerlendirilecektir. Cinsiyet eşitliği ve engelliliğin dikkate alınması gibi kesişen faktörlerin dikkate alınması da değerlendirilecektir. Mümkün olduğunca, proje diğer yerel ortakları da kapsamalıdır.
  • Gönüllülerin seferber edilmesi veya ayni bağışlar proje bütçelerinde değerlendirilmelidir. Proje, CO2 emisyonlarının mümkün olduğunca azaltılmasını sağlamalıdır.
  • Projeler, uygun iletişim ve şeffaflık eylemleri sağlamalıdır.

Başvuru dosyaları siviltoplum@ifturquie.org e-posta adresine, konu satırına “ENV_(kurum adı)” yazılarak 23 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar gönderilmelidir.

Detaylı bilgilere aşağıdaki adresten erişilebilmektedir:

https://www.ifturquie.org/haber/proje-cagrisi-cevre/

 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 157

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x