X
GO
Duyurular

31 Mayıs 2021 Pazartesi

Ufuk Avrupa - Avrupa Yenilikçilik Konseyi ve Avrupa Girişimcilik İnisiyatifi (Start-Up Europe) Arasındaki Sinerjinin Artırılması

Avrupa'daki şirketlerin büyümesini desteklemek amacıyla Avrupa Yenilikçilik Konseyi, mevcut Avrupa Girişimcilik İnisiyatifi (Start-up Europe)  kapsamında daha geniş ekosistemler ile sinerji oluşturmaya çalışmaktadır. Eylemlerin, kilit teknoloji alanlarında ve değer zincirlerinde AB endüstrisinin rekabet gücünü ve stratejik özerkliğini destekleyecek pazara hazır uygulamalar ve teknoloji çözümleri sunması ve Avrupalı girişimlerin potansiyelini ileriye taşıması beklenmektedir. 
Toplam bütçesi 6.000.000 avro olan programın kapsamı; yerel dijital pazar ve derin teknoloji alanında girişimcilik ekosistemlerini bir araya getirmek ve girişimciler için sınır ötesi hızlandırma faaliyetlerini desteklemeyi içermektedir.


Faaliyet tanımları ve uygun Faaliyetler:
•    Avrupalı girişimlerin potansiyelini ilerletmek için koordinasyon ve destek aktiviteleri,
•    Kilit teknoloji alanlarında ve değer zincirlerinde AB endüstrisinin rekabet gücüne ve stratejik özerkliğine katkıda bulunabilecek piyasaya hazır uygulamalar ve teknoloji çözümleri sunmak,
•    Dijital pazar ve derin teknoloji girişimlerini hedefleyerek Avrupa Yenilikçilik Konseyi'nin faaliyetlerini güçlendirmek.


Beklenen sonuçlar:
•    Stratejik dijital teknolojiler ve özellikle Yapay Zekâ, Gelişmiş Bilgi İşlem, Siber Güvenlik, Yeni Nesil İnternet, Blok Zinciri, IoT, Greentech ve Fintech başta olmak üzere stratejik dijital teknolojiler ve derin teknoloji yeniliklerinde Avrupalı girişimlerin pazar payını arttırmak;
•    Avrupa Yenilikçilik Konseyi destekli yeni girişimler ve Mükemmeliyet Mührü sahipleri arasında yakın bağlantılar oluşturmaktır;
•    AB tarafından finanse edilen yenilikçi, dijital ve derin teknoloji girişimlerini desteklemek, teknoloji çözümlerini yatırım ve büyüme fırsatlarıyla eşleştirmeye katkıda bulunmak.


Başvuruya uygun olabilmek için başvuru sahiplerinin (yararlanıcılar, bağlı kuruluşlar ve ortak kuruluşlar);
•    Üye Devletler (denizaşırı ülkeler ve bölgeler veya OKT'ler dâhil),
•    İlgili Ülkeler dâhil olmak üzere uygun AB dışı ülkeler,
•    Düşük ve orta gelirli ülkeler olmalıdır.


Çağrı 01.06.2021 tarihinde açılacak olup son başvuru tarihi 22.09.2021’dir.
Detaylı bilgilere aşağıdaki adresten erişilebilmektedir:


https://www.ab.gov.tr/p.php?e=50801
 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 347

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x