X
GO
Duyurular

4 Haziran 2021 Cuma

Akıllı KOBİ Platformu

TOBB ve Visa iş birliğinde, işini dijitale taşımak ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir olmasını sağlamak ve bu konuda rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla Akıllı KOBİ platformu çalışmaları başlatılmıştır.

Platform iki faz halinde faaliyete geçirilecek olup, ilk fazında teknoloji tedarikçilerinin KOBİ'lere yönelik ürün ve hizmetleri tespit edilerek sınıflandırılacak, ikinci fazında ise sınıflandırılan ürün ve hizmetler KOBİ'lerin erişimine açılacaktır. 6 Mayıs 2021 tarihinde platformun ilk fazı başlatılmıştır.

Platformda yer almak isteyen teknoloji tedarikçilerinin http://www.akillikobi.org.tr adresinde yer alan formu 11 Haziran 2021 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 520

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x