X
GO
Duyurular

13 Eylül 2021 Pazartesi

Ufuk Avrupa Sağlık 2.0 Çağrısı

Ufuk Avrupa Sağlık 2.0 Çağrısı 

 

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Health 2.0
Bütçe
1.976.000.000 Avro
Proje Başına Hibe
Sektör

BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SAĞLIK , DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Son Başvuru Tarihi
21/04/2022
İçerik (Türkçe)
KAPSAM VE AMAÇ


COVID-19 pandemisi; acil bir durumla karşı karşıya kalındığında tek taraflı araştırma girişimleri verimsiz ve parçalara ayrılmış bir araştırma ortamına yol açabilecekken, politikalara yön verebilen kanıtlar geliştirilerek verimlilik artışı sağlanabileceğini göstermiştir. Pandemiye hazırlıklılık için kurulacak Avrupa ortaklığı, ortak amaçlar ve mutabık kalınan Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası doğrultusunda AB, ulusal ve bölgesel düzeydeki araştırma ve yenilik fonları arasındaki koordinasyonu artırarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık tehditlerini tahmin etme ve yanıt verebilme yetilerinin geliştirilmesini hedeflemelidir.


Bu çalışma programında varılacak 6 nokta belirlenmiştir;

       
  • Hızla değişen toplumda sağlıklı kalmak,
  • Sağlıklı yaşamı geliştiren bir ortamda yaşamak ve çalışmak,
  • Hastalıklarla mücadele ve hastalık yükünün azaltılması,
  • Yenilikçi, sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması,
  • Sağlıklı bir toplum için yeni araçların, teknolojilerin ve dijital çözümlerin ortaya çıkarılması,
  • Yenilikçi, sürdürülebilir ve küresel olarak rekabetçi bir sağlık endüstrisinin devam ettirilmesi.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              


Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

  • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
  • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
  • Ufuk Avrupa’ya asosiye ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ


2021-2022’yi kapsayan bu program için maksimum bütçe is 1,976 milyar avrodur.

 
ZAMAN ÇİZELGESİ 

Gelecek Çağrılar Çağrının Açılış Tarihi Çağrının Kapanış Tarihi
1 Tek Sağlık antimikrobiyal direnci (OH AMR) konusunda Avrupa ortaklığının oluşturulmasına yönelik yol haritası  22 Haziran 2021  21 Eylül 2021 
2 Sahra altı Afrika'da yoksullukla ilgili hastalık araştırmalarını geliştirmek için yenilikçi yaklaşımlar  22 Haziran 2021  21 Eylül 2021 
3 Kişiselleştirilmiş tıp ve bulaşıcı hastalıklar: virüslere karşı bireysel konak tepkisini anlama (ör. SARS-CoV-2)  22 Haziran 2021  21 Eylül 2021 
4 Pandemiye hazırlıklı olmak amacıyla Avrupa ortaklığının kurulması   22 Haziran 2021  21 Eylül 2021 
5 Tedavi ve bakım için yapay zekâ (AI) çözümlerinin klinik doğrulaması  22 Haziran 2021  21 Eylül 2021 
6 Tıbbi ürünlerin yeniden kullanılması için bir Avrupa yenilik platformu oluşturmak  22 Haziran 2021  21 Eylül 2021 
7 Kanser hastaları için gelişmiş destekleyici, palyatif, hayatta kalma ve yaşam sonu bakımı  22 Haziran 2021  21 Eylül 2021 
8 Aşılar 2.0 - yeni nesil aşıların geliştirilmesi  06 Ekim 2021  01 Şubat 2022 
9 Nadir hastalıklar için yeni etkili tedavilerin geliştirilmesi  06 Ekim 2021  01 Şubat 2022 
10 Karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları olan hastalıklar veya bozukluklar için yeni nesil immünoterapilerin klinik öncesi gelişimi  06 Ekim 2021  01 Şubat 2022 
11 Ergenlik ve gençlik döneminde bulaşıcı olmayan hastalık riskinin azaltılması (Kronik Hastalıklar için Küresel İttifak - GACD)  12 Ocak 2022  21 Nisan 2022  
12 Pandemiye hazırlıklı olmak  12 Ocak 2022  21 Nisan 2022  
13 Bulaşıcı Hastalıklara Hazırlık için Küresel Araştırma İşbirliği'nin (GloPID-R) işleyişine destek  12 Ocak 2022  21 Nisan 2022  
14 Sağlık araştırmaları için bir Avrupa Araştırma Alanı'nı (ERA) teşvik eden Avrupa ortaklığı   12 Ocak 2022  21 Nisan 2022  

 

ORTAK ARAMA


Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 


Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız
Genel ekler için tıklayınız


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ
Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 
Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncphealth@tubitak.gov.tr 
 

 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 26

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x