X
GO
Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (2018 ÇEDEP)
alt

Adı

Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı

Kısaltması

ÇEDEP

Türü

Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Proje Teklif Çağrısı

İlan Tarihi

27/12/2017

Referans Numarası

TR33/18/ÇEDEP

Amaç

TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir çevre için atık yönetim altyapısının geliştirilmesi; enerji kullanımında yeşil enerjinin yaygınlaştırılması ve verimliliğin sağlanması

Öncelikler

A. Atık yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması kapsamında;

A-1) sıvı arıtma tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi
A-2) katı atık depolama ve bertaraf tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi
A-3) atık geri kazanımına ve geri dönüşümüne yönelik altyapıların tesis edilmesi

B. Sanayi bölgelerinde, sosyal donatılarda, turizm tesislerinde ve konut ısıtmasında;

B-1) yatırım yerinin mevcut yenilenebilir enerji potansiyeli dikkate alınarak yeşil (yenilenebilir) enerji kullanımının yaygınlaştırılması
B-2) geleneksel enerji kaynaklarının kullanımında enerji verimliliğinin sağlanması

Program Bütçesi

Program için tahsis edilen mali kaynak tutarı 15.000.000 (on beş milyon) TL'dir.

Destek Miktarı

Projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyine göre azami, asgari ve optimum destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Proje bütçesi KDV dahil hazırlanmalıdır.

Destek Limitleri DÜZEY 1 İLÇELER DÜZEY 2 İLÇELER DÜZEY 3 İLÇELER
Asgari Azami Optimum Asgari Azami Optimum Asgari Azami Optimum
Destek Oranı (%) 25 60 60 25 70 70 25 75 75
Destek Miktarı (TL) 150.000 1.200.000 1.200.000 105.000 800.000 800.000 75.000 500.000 500.000
Eş Finansman (TL) 100.000 3.600.000 800.000 45.000 2.400.000 343.000 25.000 1.500.000 167.000
Proje Bütçesi (TL) 250.000 4.800.000 2.000.000 150.000 3.200.000 1.143.000 100.000 2.000.000 667.000

 

Düzey Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak
1 Merkez Merkez, Tavşanlı Akhisar, Salihli, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre Merkez
2 Başmakçı, Bolvadin, Çay, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, İscehisar, Sandıklı Emet, Gediz, Simav Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma Banaz
3 Bayat, Çobanlar, Evciler, Hocalar, İhsaniye, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane Demirci, Gördes, Köprübaşı, Selendi Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

Optimum destek limitleri kullanılarak projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyine göre destek oranı ve miktarının azami değerlerinden eş zamanlı olarak faydalanacak şekilde proje bütçesi oluşturabilir. Optimum değerler sadece bilgi amaçlı belirtilmiş olup projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyi için geçerli olan asgari ve azami limitler dâhilinde proje bütçesi hazırlanabilir.

Program kapsamında sadece aşağıda yer alan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü vb.)
 • Mahalli İdareler (belediye, il özel idare, köy muhtarlığı ve 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar ve borsalar)
 • Üniversiteler (rektörlük, fakülte, enstitü, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu, yüksekokul)
 • Kooperatifler ve Birlikler (kar amacı gütmeyen)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (dernek, vakıf, sendika, konfederasyon, federasyon vb.)

Destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

 1. Başvuru sahibinin kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş statüsünde olması
 2. Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde olması (Projenin konusunun başvuru sahibinin kanun, yönetmelik, tüzük, kuruluş sözleşmesi vb. belgelerinde tanımlanmış olan görev ve yetki alanı içerisinde olması gerekmektedir.)
 3. Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
 4. Başvuru sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Program kapsamında 2 (iki) temel başvuru süreci yer almakta olup bunlara ilişkin son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Süreç Son Başvuru Zamanı
Projenin KAYS Girişi ve Onayı 18.03.2018 | 23:59
Taahhütnamenin E-İmzası / Teslimi 23.03.2018 | 18:00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajans’a teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Projeler KAYS üzerinden hazırlanmalı ve başvuru rehberinin 52. ve 53. sayfalarında açıklandığı şekilde Ajans'a sunulmalıdır.

Başvuru aşamasında matbu belge teslimi yapılmayacaktır.

KAYS PORTALI İÇİN TIKLAYINIZ

Toplantılar ücretsiz olup mali destek programlarına proje sunmayı öngören herkesin katılımına açıktır. Bilgilendirme toplantıları kapsamında programlara ilişkin temel hususlar (amaç, öncelik, bütçe, destek limitleri vb.) hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim toplantıları kapsamında ise proje döngüsü yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek proje başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI TAKVİMİNİ .PDF OLARAK İNDİR

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi (PYB)’ne gönderebilirsiniz.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63


S1. TR33 Bölgesi’nde hizmet veren ve kar amacı gütmeyen bir kurumuz. Kendi hizmet binamızın yanı sıra hizmetinden sorumlu olduğumuz başka binalarımız da bulunmaktadır. Kendi arazimiz üzerine GES kurulumu için proje başvurusunda bulunmak istiyoruz. Yapacağımız projenin ÇEDEP kapsamında uygun olup olmadığı hakkında bilgi alabilir miyim?

C1. Proje kapsamında GES’in hizmet verilen binada uygulanması ve/veya sorumlu olunan binalarda uygulanması durumlarının ikisi de uygundur ancak proje içerisinde nerede uygulanacağının netleştirilmesi faydalı olacaktır. Rehberde yer alan diğer hususların da sağlanması kaydıyla proje uygulama alanı uygun gözükmektedir.


S2. Halihazırda büyükşehir statüsünde olmayan bir şehiriz. Ancak proje yazmak isteyen ilçe belediyelerimiz kentimizin büyükşehir belediyesi olması durumunda proje yazıp yazamayacakları hususunu merak etmektedir. Proje yazılır ve teslim edilir, süreç içerisinde de ilimiz büyükşehir belediyesi statüsüne geçerse sonucun ne olacağıyla ilgili bilgi talep ediyoruz.

C2. Belediyelerin halihazırda tüzel kişilikleri bulunmakta olup, Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı’nın uygun başvuru sahibi konumundadırlar . İlgili programa başvuru gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bununla birlikte destek almaya hak kazanılması durumunda, sözleşme imzalama ya da uygulama döneminde başvuru yapılan ilin büyükşehir belediyesi olması ve söz konusu belediyelerin tüzel kişiliklerini kaybetmesi durumunda, sözleşmenin ve projenin durumu büyükşehir belediyesi olma hükmünü içerecek olan Kanun çerçevesinde belirlenecektir.


S3. Projemiz kapsamında almayı planladığımız makineler 150 kW güç kullanmaktadır, bizim halihazırda kurulu kapasitemiz ise 90 kW’dır. Elektirk dağıtım şirketi trafo kurma sorumluluğunun bize ait olduğunu söylemiştir. Proje kapsamında trafo alımı uygun harcama mıdır?

C3. Program Başvuru Rehberinde Uygun Olmayan Maliyetler açıklanmıştır. Taşıt alımı, 2. el ekipman alımı vs gibi harcamalar uygun olmayan maliyet kapsamındadır, bunların haricinde yazılacak bütçe kalemleri projelerin değerlendirme aşamasında değerlendiriciler tarafından projelerin içeriğiyle ve faaliyetleriyle birlikte değerlendirilecek olup şu aşamada kesin bir şey söylemek doğru olmayacaktır.


S4. ÇEDEP kapsamında sadece çevre düzenlemesini içeren bir proje sunabilir miyiz?

C4. Hayır. ÇEDEP kapsamında iki temel öncelik bulunmakta olup bunlar; 
• Atık yönetiminde etkinliğin ve verimliğin sağlanması  kapsamında katı ve sıvı atık bertaraf ve depolama tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi ile atık geri kazanımı ve dönüşümüne yönelik altyapıların tesis edilmesi ve
• Yeşil enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve/veya geleneksel enerji kaynaklarının kullanımında verimliliğinin sağlanması
olup proje konularının bu kapsamda seçilmesi uygun olacaktır. Projeler bağımsız değerlendirme aşamasında değerlendiriciler tarafından faaliyet, bütçe ve kapsamıyla birlikte değerlendirilecek olsa da sadece çevre düzenlemesi içeren bir proje ÇEDEP kapsamında uygun gözükmemektedir.


S5. Ajansın daha önceki yıllarda ilan ettiği ve yine çevreyle ilgili önceliklere ve amaçlara sahip olan bir mali destek programı kapsamında bir proje sunmuştuk ancak o dönemde bir takım aksaklıklar yaşanmıştı ve o projenin sözleşmesini imzalayamamıştık. Aynı projeyi tekrar sunabilir miyiz?

C5. Ajans benzer öncelik ve amaçlara sahip programlar ilan edebilir ancak rehberler detaylı incelendiği zaman her programın kendi özelinde farklılıklarının bulunduğu görülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde proje sunulmadan önce ÇEDEP Başvuru Rehberi dikkatlice okunmalı ve projede gerekli güncellemeler yapılmalıdır. Bu hususa dikkat etmek kaydıyla proje sunabilirsiniz.


S6. Merkezi bütçeye tabi bir kamu kurumuyuz. Proje bütçesi kapsamında eş finansmanı karşılamak için merkezi bütçeden ödenek talebinde bulunacağız ancak talebimiz onaylanmazsa eş finansmanı karşılayamama durumu olmaması adına projemize özel sektörden bir proje ortağı tanımlayabilir miyiz?

C6. Hayır, ÇEDEP Başvuru Rehberi 27. sayfada belirtildiği üzere ÇEDEP kapsamında projeye ortak olarak tanımlanabilecek kurumların başvuru rehberinde yer alan DİKKAT 2’de ve 2.1.1 Başvuru Sahibinin Uygunluğu bölümlerinde yer alan kriterleri sağlamaları gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde kar amacı güden kurum veya kuruluşlar ÇEDEP kapsamında proje ortağı olarak tanımlanamazlar. Ancak iştirakçiler bu kurala tabi değildir; kar amacı güden kurumların projeye iştirakçi olarak tanımlanmasında bir engel yoktur.  


S7. Ajans internet sitesinden Başvuru Rehberi ve Ekleri’ni indirdim. “Proje Bütçesi Hazırlama ve Kontrol Tablosu” Excel sayfası çalışırken hata uyarısı veriyor. Ne yapmam gerekiyor?

C7. Excel sayfası açıldıktan sonra sırasıyla Dosya menüsü / Seçenekler / Formüller tıklanıp, sonrasında açılan sayfada “Yinelemeli Hesaplamayı Etkinleştir” işlemine onay verilmesi (üzerine tıklanması yeterli olacaktır) ve son olarak “En Fazla Yineleme” kısmına “1.000” yazılmasıyla dosya üzerinde hata uyarısı almadan çalışmanız mümkün olacaktır. S1. Faaliyet Takvimimizde yer almasına rağmen Ajansa ara rapor sunma durumumuzu iptal edebilir miyiz?

C1. Faaliyet takviminizdeki ara rapor sunma zamanı gelmeden Ajansa yazılı bir bildirimde bulunarak ara rapor sunma durumunuzu iptal edebilirsiniz.


S2. Performans göstergeleri proje uygulama sürecinin herhangi bir noktasında revize edilebilir mi?

C2. Yeni mevzuat değişikliğine göre performans göstergelerinin artırılması mümkün iken göstergelerin çıkartılması veya azaltılması mümkün değildir.


S3. Yapılan harcamaları Ajansa sunacağımız raporlara girerken KDV dahil tutarı mı yoksa KDV hariç tutarı mı girmeliyiz?

C3. Kar amacı güden gütmeyen kurum/kuruluş olmanız fark etmeksizin harcamaları KDV dahil olarak girmelisiniz.


S4. Yürüttüğümüz proje için Yeminli Mali Müşavir ile sözleşme imzalamak zorunda mıyız?

C4. Proje Teklif Çağrıları ile Ajansımızdan mali desteğe hak kazanmış yararlanıcıların bütçesinde dış denetim kalemi olmak zorundadır. Yararlanıcı ile Ajans arasında yapılan sözleşme gereği bu dış denetimin bir Yeminli Mali Müşavir tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


S5. Proje kapsamında yapılan ön ödemenin blokesi kalkmadan görünürlük YMM gibi harcamaları nasıl yapabiliriz?

C5. Öncelikle proje uygulama sürecinin başında YMM ile bir sözleşme yapmanız gerekmektedir. YMM’ye olan ödemeniz proje uygulama süresinin sonrasındaki Ajansa nihai rapor sunacağınız süre içerisinde gerçekleşecektir. Görünürlük harcaması için blokenin kalkmasını beklemenize gerek yoktur. Çünkü proje hesabına sizin yatırdığınız tutar değil Ajansın yatırdığı tutar blokelidir.


S6. Proje bütçesi üstü kalemlerin harcamasını proje hesabından mı yapmamız gerekmektedir?

C6. Evet. Proje ile ilgili tüm harcamaların proje hesabından yapılması gerekmektedir.


S7. Ara raporu, faaliyet takviminde belirttiğimiz tarihten önce Ajansa sunabilir miyiz?

C7. Evet, ara rapor tarihini gerçekleştirdiğiniz hakedişlere göre öne çekebilirsiniz.


S8. Mali durumdan dolayı sıkıntı yaşayan firma nihai ödeme aşamasını es geçip, projenin %70-%80 oranında tamamlamayı tercih edebilir mi?

C8. Hayır. Projelerin kısmi tamamlanması söz konusu değildir.


S9. KAYS işlemlerinde e-imza kullanabilir miyiz?

C9. Evet, KAYS’ta e-imza modülünü kullanabilirsiniz.


S10. Projenin tamamına hakim olması kişiler kimlerdir?

C10. Projenin tamamına hakim olması gereken kişi proje koordinatörüdür. Projenin bazı özel alanlarında ise örneğin muhasebe konularında muhasebe yetkilisinin, teknik konularda teknik sorumlunun alanlarına hakim olması beklenmektedir.


S11. Kur farkı Ajans tarafından desteklenmekte midir? Kur farkı uygun maliyet sayılmakta mıdır?

C11. Hayır. Kur farkı uygun maliyet değildir. Kur farkından dolayı sözleşme yapılması mümkün değildir.


S12. Ajansın mali desteği ile temin edeceğimiz makine-ekipman için yeni çıkan mevzuatta düzenlenmiş olan KDV muafiyetinden faydalanabilir miyiz?

C12. Kar amacı güden firmalar için KDV uygun olmayan maliyet olduğu için olası bir KDV muafiyetinden faydalanmak mükerrer destek oluşturmayacaktır. Dolayısıyla evet faydalanabilirsiniz.


S13. Personel istihdamını, faaliyet takvimine göre gerçekleştiremezsek nasıl bir adım atmalıyız?

C13. İl olarak İzleme uzmanını konu özelinde bilgilendirmelisiniz. Daha sonra izleme uzmanınızı önerileriyle beraber koordineli olarak faaliyet takviminizi –gerekirse- revize edebilirsiniz.


S14. Raporu ajansın onayına gönderdikten sonra gönderdiğimiz raporda herhangi bir yanlışlık, hata yaptığımızı anladıysak nasıl bir adım atmalıyız?

C14. İzleme uzmanınızla irtibat sağlamalısınız. Böylece izleme uzmanınız raporunuzu KAYS üzerinden size geri gönderecektir.


S15. Satın almalarımızın tarihlerinin girişini nereye yapmamız gerekiyor?

C15. KAYS’taki satın alma takvimine ve faaliyet takvimine girişini sağlamalısınız.


S16. Proje kapsamında alınan makine-ekipman için başka bir devlet kurumu tarafından desteklenmesi mümkün müdür? Başka bir devlet kurumuna bu konuyla ilgili müracaat yapabilir miyiz?

C16. Aynı makine-ekipman ya da faaliyet için devletin farklı kurumlarından destek almak mükerrer desteğin oluşmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla mevzuat gereği aynı makine-ekipman ya da faaliyet için birden fazla kamu kurumunun desteğinden faydalanamazsınız.


S17. Ön ödeme aşamasında payımıza düşen tutarı, proje hesabına ne zaman yatırmalıyız?

C17. Harcama ve faaliyet takvimine bağlı kalmak şartıyla, bu tutarı proje hesabına yatırma zamanı tamamen size bağlıdır. Buna ek olarak söz konusu tutarı toptan yatırabileceğiniz gibi parça parça şeklinde de proje hesabına yatırabilirsiniz.


S18. Proje kapsamındaki yüklenicilerimize çek verebilir miyiz?

C18. Vadesi proje uygulama süresi içinde olan çekleri kullanabilirsiniz. Ancak bu çeklerin, proje hesabına bağlı olması gerekmektedir.


S19. Bütçe kalemlerinde tasarruf yaptığımız takdirde, tasarruf yaptığımız miktarı diğer kalemlere aktarmamız mümkün müdür?

C19. Evet mümkündür. Bu aktarımın yapılabilmesi için zeyilname gerekmektedir. Bunun için de izleme uzmanınızla irtibat sağlayıp ilgili işlem hakkındaki yol haritasını öğrenebilirsiniz.


S20. Bütçedeki insan kaynakları ile ilgili değişiklik mümkün müdür?

C20. Bu konu, proje özelinde değerlendirilmesi bir gerektiğinden talebinizi, öncelikle izleme uzmanına bildirmeniz gerekmektedir. Daha sonra izleme uzmanı ilgili konuda size yol gösterecektir.


S21. Yüklenicilerimizden almamız gereken adli sicil belgelerini tam olarak kimlerden istememiz gerekiyor?

C21. Adli sicil belgelerini, yükleniciniz bir şahıs şirketi ise şirket ortaklarından, bir sermaye şirketi ise yönetim kurulu üyelerinden almanız gerekmektedir.


S22. Kar amacı gütmeyen bir kurum olarak damga vergisi kesintisi ile ilgili hangi evrakları Ajansa sunmalıyız?

C22. Bu konu ile ilgili, muhasebe işlem fişi, damga vergisi veya muhtasar beyanname ve tutarın proje hesabında çıkışını gösteren dekontu Ajansımıza sunmanız gerekmektedir.


S23. Ekipman fiziksel kontrol listesini, sarf malzeme girişi yapılırken seri numara kısmına, malzemenin seri numarası yoksa nasıl doldurmamız gerekiyor?

C23. Bu kısma, kurumunuzun/firmanızın ürettiği bir takip numarası ile fatura numarasını yazabilirsiniz.


S24. KİK usulü ile satın alma yapan kamu kurumlarından ihale dosyasının tamamının mı gönderilmesi gerekiyor?

C24. Hayır. Tüm dosyayı Ajansa göndermenize gerek yoktur. İzleme uzmanınız bu konuda göndermeniz gereken belgeleri size belirtecektir.


S25. Ekipman fiziksel kontrol listesine hangi alımları eklemeliyiz?

C25. Bu listeye sadece satın alınan makine-ekipmanın kaydedilmesi gerekmektedir. Hizmet ve eğitim alımlarını kaydetmenize gerek yoktur.


S26. Kar amacı gütmeyen kurumlarda, damga vergisi, tevkifat, stopaj gibi kesintilerin ödemesinde Ajansa sunmamız gereken belgeler nelerdir?

C26. Damga vergisi, tevkifat, stopaj tutarlarının proje hesabından ödeme yapacağınız kurum hesabına gönderdiğinizi gösteren dekont ile ilgili ödemenin tahakkuku ve beyannamesini Ajansa sunmanız gerekmektedir.


S27. Ajans tarafından gerçekleştirilecek ön ödemenin ne zaman yapılması planlanıyor?

C27. Öncelikle kurumunuza/firmanıza izleme uzmanınız tarafından, ilk izleme ziyareti yapacaktır. Bu ziyaretten sonra gerekli şartları tamamladıktan sonra Ajansımız, ön ödeme işlemlerini gerçekleştirecektir.


S28. Almayı planladığımız makine-ekipmanın teknik özelliklerini azaltarak daha az bir tutarla satın alma yapabilir miyiz?

C28. Projeniz kabul olduğunda almak istediğiniz makine-ekimpanın teknik şartnamelerini ve buna bağlı olarak proforma faturalı Ajansımıza sunmuştunuz. Dolayısıyla projeniz kabul edilirken bu makine-ekipman da değerlendirildi. Dolayısıyla proje uygulama süresinde, teknik özelliklerin azaltılmasına Ajans olarak geliştirdiğimiz teamül gereği müsaade etmiyoruz.


S29. Projeyi başarıyla sonlandırdıktan sonra makine-ekipmanı rehnedebilir miyiz?

C29. Mevzuat gereği proje kapsamında, temin edilen makine-ekipmanın Ajans tarafından nihai ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren 3 yıl içinde Ajans Genel Sekreteri’nin yazılı izni olmaksızın satılması, devredilmesi, rehnedilmesi, TR33 bölgesinin dışına çıkarılması mümkün değildir.


S30. Yapacağımız ihalelere Ajans tarafından katılım sağlanacak mı?

C30. Yararlanıcılarımızın proje kapsamında ihalelere mümkün olduğunca katılım gösteriyoruz. İhalelerde evrakların kontrolü tamamen siz yararlanıcılarımızın sorumluğundadır. Ancak herhangi bir durumda, uzmanlarımız yardım etmekten çekinmemektedirler.


S31. Satın alma yapmayı planladığımız makine-ekipman pazarlık usulü sınırları içinde olmasına rağmen açık ihale usulü ile satın alma yapabilir miyiz?

C31. Evet. Yapabilirsiniz.