X
GO
Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı (2016 SÜÇEP)

Adı

Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı

Kısaltması

SÜÇEP

Türü

Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Proje Teklif Çağrısı

İlan Tarihi

30/03/2016

Referans Numarası

TR33/16/SÜÇEP

Amaç

TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir çevre için modern ve yenilikçi altyapıların tesis edilmesi suretiyle Bölge’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması

Öncelikler

A. Atık yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması kapsamında;

A-1) sıvı arıtma tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi 
A-2) katı atık depolama ve bertaraf tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi
A-3) atık geri kazanımına ve geri dönüşümüne yönelik altyapıların tesis edilmesi

B. Sanayi bölgelerinde, sosyal donatılarda, turizm tesislerinde ve konut ısıtmasında;

B-1) yatırım yerinin mevcut yenilenebilir enerji potansiyeli dikkate alınarak yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması
B-2) geleneksel enerji kaynaklarının kullanımında enerji verimliliğinin sağlanması

Program Bütçesi

Program için tahsis edilen mali kaynak tutarı 10.000.000 (on milyon) TL'dir.

Destek Miktarı

Projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyine göre azami, asgari ve optimum destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Proje bütçesi KDV dahil hazırlanmalıdır.

Destek Limitleri DÜZEY 1 İLÇELER DÜZEY 2 İLÇELER DÜZEY 3 İLÇELER
Asgari Azami Optimum Asgari Azami Optimum Asgari Azami Optimum
Destek Oranı (%) 25 60 60 25 70 70 25 75 75
Destek Miktarı (TL) 120.000 750.000 750.000 105.000 600.000 600.000 75.000 450.000 450.000
Eş Finansman (TL) 80.000 2.250.000 500.000 45.000 1.800.000 260.000 25.000 1.350.000 150.000
Proje Bütçesi (TL) 200.000 3.000.000 1.250.000 150.000 2.400.000 860.000 100.000 1.800.000 600.000

 

Düzey Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak
1 Merkez Merkez, Tavşanlı Akhisar, Salihli, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre Merkez
2 Başmakçı, Bolvadin, Çay, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, İscehisar, Sandıklı Emet, Gediz, Simav Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma Banaz
3 Bayat, Çobanlar, Evciler, Hocalar, İhsaniye, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane Demirci, Gördes, Köprübaşı, Selendi Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

Optimum destek limitleri kullanılarak projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyine göre destek oranı ve miktarının azami değerlerinden eş zamanlı olarak faydalanacak şekilde proje bütçesi oluşturabilir. Optimum değerler sadece bilgi amaçlı belirtilmiş olup projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyi için geçerli olan asgari ve azami limitler dâhilinde proje bütçesi hazırlanabilir.

Program kapsamında sadece aşağıda yer alan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü vb.)
 • Mahalli İdareler (belediye, il özel idare, köy muhtarlığı ve 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar ve borsalar)
 • Üniversiteler (rektörlük, fakülte, enstitü, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu, yüksekokul)
 • Kooperatifler ve Birlikler (kar amacı gütmeyen)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (dernek, vakıf, sendika, konfederasyon, federasyon vb.)

Destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

 1. Başvuru sahibinin kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş statüsünde olması
 2. Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde olması (Projenin konusunun başvuru sahibinin kanun, yönetmelik, tüzük, kuruluş sözleşmesi vb. belgelerinde tanımlanmış olan görev ve yetki alanı içerisinde olması gerekmektedir.)
 3. Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
 4. Başvuru sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Program kapsamında 2 (iki) farklı başvuru süreci tanımlanmış olup bunlara ilişkin son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Projelerin ilgili son başvuru zamanı itibarıyla KAYS'a girişinin yapılarak onaylanmış olması ve projenin matbu belgelerinin Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Bu süreçlere riayet edilmemesi durumunda posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler de dâhil olmak üzere herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

Süreç Son Başvuru Zamanı
Projenin KAYS Girişi ve Onayı 05.06.2016 | 23:59
Projenin Ajans’a Teslimi 10.06.2016 | 18:00

SÜÇEP Proje Bütçesi ve Kontrol Tablosu'nda bazı paydaşlarımız seyahat kalemiyle ilgili hata aldıklarını belirtmişlerdir. Excel eski sürümünü kullanan ve seyahat kalemi ile ilgili hata alan paydaşlarımız aşağıdaki bağlantıda yer alan dosyayı kullanabilirler.

SÜÇEP Proje Bütçesi Hazırlama ve Kontrol Tablosu

Projeler KAYS üzerinden hazırlanmalı ve başvuru belgeleri aşağıda açıklandığı şekilde son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans’a teslim edilmelidir.

KAYS PORTALI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru belgelerini hazırlamak için aşağıdaki adımları takip ediniz:

 1. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.1 Başvuru Formu Şablonu ve 3.2 Proje Bütçesi Hazırlama ve Kontrol Tablosu’nda yer alan şablonlar kullanılarak PROJE TASLAĞI oluşturulur.
 2. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.3 Destekleyici Belge Şablonları kullanılarak destekleyici belgeler hazırlanır ve imza hanesi açılmış olan belgeler imzalanır.
 3. KAYS’a gerçek bir kişi üzerinden KULLANICI KAYDI yapılır. Tüm proje işlemleri bu kişi tarafından yapılacağı için bu kişinin başvuru sahibinin personeli arasından yetkilendirilen bir kişi olmasına dikkat edilmelidir.
 4. Başvuru sahibi ve varsa her bir ortak ile iştirakçi KAYS’a tanımlanır.
 5. 1. adımda oluşturulan proje taslağı kullanılarak KAYS’a proje girişi yapılır.
 6. 2. adımda hazırlanan destekleyici belgeler taranıp KAYS’a yüklenir. Her bir destekleyici belge için taranmış belge boyutu 10 MB’ı aşmamalıdır. Belgeler, bilgisayar ortamında rahatça görüntülenebilecek uygun bir çözünürlük değeri kullanılarak taranmalıdır.
 7. KAYS’tan BAŞVURU ÖNİZLE sekmesine tıklanarak BAŞVURU FORMUNUN TASLAĞI indirilir ve kontrol edilir. Başvuru formunun sağlıklı bir şekilde görüntülenebilmesi için güncel ADOBE READER yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekmektedir. Başvuru önizle sekmesine tıklanarak indirilen başvuru formunun üzerinde TASLAK ibaresi bulunmakta olup form bu haliyle Ajans’a sunulmamalıdır.
 8. Kontrol işleminin tamamlanmasını müteakip KAYS’tan BAŞVURU TAMAMLA sekmesine tıklanarak projeye ONAY verilir ve BAŞVURU FORMUindirilir. Bu aşamadan sonra hazırlanan belgelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. Bu adımın “Projenin KAYS Girişi ve Onayı” için belirlenmiş olan son başvuru zamanına kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
 9. Başvuru formunun tüm sayfaları PARAFLANIR ve BEYANNAMELER ilgilisinin (başvuru sahibi, ortak ve iştirakçi) yetkili/yasal temsilci(ler)i tarafından İMZALANIR.
 10. Paraflama ve imzalama işlemleri tamamlanmış olan başvuru belgeleri (başvuru formu ve destekleyici belgeler) 1 (BİR) NÜSHA halinde çoğaltılır.
 11. Başvuru belgeleri, 1 (BİR) ASIL ve 1 (BİR) SURET halinde; asıl belgeler KIRMIZIKLASÖRE, sureti ise MAVİKLASÖRE yerleştirilir. Başvuru belgeleri klasörlere 2.2.1 Başvuru Formu ve Destekleyici Belgeler bölümünde yer alan tablodaki sıraya uygun olarak yerleştirilir. Belgeler klasörlere ayrı şeffaf dosyalar içinde değil; DELGEÇ ile delinip topluca yerleştirilir ve her bir destekleyici belgenin önüne Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.3 Destekleyici Belge Şablonları’nda yer alan ilgili DESTEKLEYİCİ BELGE KAPAK SAYFASI eklenir.
 12. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.4 Başvuru Belgeleri Kontrol Listesi’nin çıktısı alınır ve “Başvuru Sahibi” sütunu elle doldurulmak suretiyle proje, başvuru sahibinin en az 2 (iki) personeli aracılığıyla idari ve uygunluk kriterleri yönünden kontrol edilir. Bu liste çoğaltılıp kırmızı ve mavi klasörlerin içine en üstte olacak şekilde yerleştirilir.
 13. Hazırlanan 2 (İKİ) KLASÖR, herhangi bir BOŞ KUTU/ZARF içine yerleştirilir; kutu/zarf kolayca açılmayacak şekilde kapatılır.
 14. KAYS’tan BAŞVURU FORMU KAPAK SAYFASI indirilir ve 13. adımda hazırlanan kapalı kutunun/zarfın üzerine yapıştırılır.
 15. Yukarıda yer alan işlemlerin tamamlanmasını müteakip matbu başvuru belgelerini içeren kapalı kutu/zarf “Projenin Ajans’a Teslimi” için belirlenmiş olan son başvuru zamanına kadar elden veya posta/kargo yoluyla Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine teslim edilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.
Ajans Birimi Adres
Genel Sekreterlik Cumhuriyet Mahallesi, Öncü Sokak, No:39, 43020 Merkez/Kütahya
Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi Dörtyol Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No:69, ATSO Hizmet Binası, Kat:2, 03100, Merkez/Afyonkarahisar
Manisa Yatırım Destek Ofisi Merkez Efendi Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, No:127, Manisa TSO Bülent KOŞMAZ Hizmet Binası, Kat:1, 45020 Yunusemre/Manisa
Uşak Yatırım Destek Ofisi Durak Mahallesi, Fatih Caddesi, No:2/404, Özmerkez İş Merkezi, Kat:4, 64100, Merkez/Uşak

Başvuru belgelerinin elden Ajans’a teslimi sırasında TESLİM ALINDI belgesi düzenlenecektir. Bu belge, karşılıklı olarak imzalanacak ve bir nüshası Ajans’ta kalacak diğeri ise proje teslimini gerçekleştiren kişiye verilecektir. Proje teslim işleminin tamamlanması ile birlikte, proje NİHAİ BAŞVURU KODUNU alacaktır. Bu belgenin ve başvuru kodunun başvuru sahibi tarafından saklanması önem arz etmektedir. Projenin posta/kargo ile gönderilmesi durumunda ise bu belge tek nüsha Ajans’ta kalacak şekilde düzenlenecek olup posta/kargo görevlisine veya başvuru sahibine herhangi bir belge verilmeyecektir.

Bilgilendirme toplantıları herkesin katılımına açık ve ücretsiz olup toplantılarda Program'ın amacı, öncelikleri, bütçesi ile hibe miktarları, proje sunacaklarda aranan şartlar, uygun proje konuları vb. hususlar hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verilecektir.

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI TAKVİMİNİ .PDF OLARAK İNDİR

2016 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında düzenlenecek olan eğitim toplantıları için 12.04.2016 saat 17:00'a kadar katılım talebi toplanacak olup yeterli sayıda talebin geldiği yerlerde toplantı düzenlenecektir. Eğitim toplantılarının kesin yer ve zaman bilgileri ile katılımcı listeleri 15.04.2016 saat 17:00'da bu bölümden duyurulcaktır.

EĞİTİM TOPLANTISI KATILIM TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi (PYB)’ne gönderebilirsiniz.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63

.......

İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) tarafından yararlanıcılara yönelik hazırlanan proje uygulama sürecine ilişkin sunum bu bölümden indirilebilecektir.