X
GO
Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SAREP)

Adı

Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Kısaltması

SAREP

Türü

Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Proje Teklif Çağrısı

İlan Tarihi

19/02/2015

Referans Numarası

TR33/15/SAREP

Amaç

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler öncelikli olmak üzere TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılarak Bölge’nin sürdürülebilir ve dengeli ekonomik gelişimine katkı sağlanması

Öncelikler

 1. İhracat potansiyeli bulunan veya ithal ikamesi olabilecek yeni ürünlerin üretilmesi ya da mevcut ürünlerde katma değerin artırılmasına yönelik olarak Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi; işletmelerin Ar-Ge kapasitesinin artırılması
 2. Yeni ürünlerin üretilmesi, mevcut ürünlerde katma değerin veya çeşitliliğin artırılmasına yönelik olarak ürün ya da üretim süreci yenilikleri (inovasyon) yapılması
 3. İşletmelerin uluslararasılaşma ve markalaşma düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinde kalite standardizasyonun sağlanması; pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi

Desteklenecek Sektörler

İlgili alt bölgede desteklenecek olan sektörlerin NACE kodları ve isimleri ile her bir alt bölgede yer alan ilçeler aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

NACE

KODU

SEKTÖR

(NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2014)

ALT BÖLGE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C10

Gıda ürünlerinin imalatı

C11

İçeceklerin imalatı

-

-

-

-

-

C13

Tekstil ürünlerinin imalatı

C14

Giyim ürünlerinin imalatı

-

-

-

-

C15

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

-

-

-

-

-

-

-

C16

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar

-

-

-

-

-

-

C20

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

-

-

-

C21

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C22

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

-

-

-

C23

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

C24

Ana metal sanayii

-

-

-

C25

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

-

C26

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

-

-

-

C27

Elektrikli teçhizat imalatı

-

-

-

-

-

C28

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

C29

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

-

-

-

-

C30

Diğer ulaşım araçlarının imalatı

-

-

-

-

C31

Mobilya imalatı

-

-

-

-

-

-

● DESTEKLENECEK SEKTÖR     |     DESTEKLENMEYECEK SEKTÖR

TR33 BÖLGESİ İLÇELERİN BULUNDUĞU ALT BÖLGE

1

Afyonkarahisar Merkez, Bayat, Emirdağ, İscehisar

6

Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre

2

Bolvadin, Çay, Çobanlar, Sultandağı

7

Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma

3

Başmakçı, Dazkırı, Dinar, Evciler, Kızılören, Sandıklı, Şuhut

8

Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Selendi

4

Kütahya Merkez, Tavşanlı

9

Uşak Merkez, Gediz, Karahallı

5

Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Hisarcık, İhsaniye, Pazarlar, Simav, Şaphane

10

Banaz, Eşme, Hocalar, Sinanpaşa, Sivaslı, Ulubey

Katma Değer Unsurları

Projenin sektöründen ve önceliğinden bağımsız olarak aşağıda belirtilen katma değer oluşturacak unsurlardan bir veya birkaçını içeren projeler değerlendirmede avantajlı olacaklardır. Ancak, katma değer içeren unsurların hepsini içeriyor olsa dahi, bu Program kapsamında desteklenmeyecek konulardan birine yönelik hazırlanan, ilgili alt bölgede desteklenmesi öngörülen sektörlerden biri kapsamında olmayan ya da Program’ın amacı veya herhangi bir önceliği ile ilişkili olmayan projeler desteklenmeyecektir.

 1. Temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması
 2. Enerji verimliliğinin sağlanması
 3. Kayıtlı istihdamın fırsat ve cinsiyet eşitliği gözetilerek arttırılması
 4. İşletmeler arasında ortaklık kültürünün ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi

Program Bütçesi

Program için tahsis edilen mali kaynak tutarı 20.000.000 (yirmi milyon) TL'dir.

Destek Miktarı

Başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfına göre azami, asgari ve optimum destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Proje bütçesiKDV hariç hazırlanmalıdır.

Destek Limitleri

MİKRO İŞLETME

KÜÇÜK İŞLETME

ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME

Asgari

Azami

Optimum

Asgari

Azami

Optimum

Asgari

Azami

Optimum

Destek Oranı (%)

30

50

50

25

50

50

20

40

40

Destek Miktarı (TL)

25.000

450.000

450.000

50.000

500.000

500.000

60.000

550.000

550.000

Eş Finansman (TL)

25.000

1.050.000

450.000

50.000

1.500.000

500.000

90.000

2.200.000

825.000

Proje Bütçesi (TL)

50.000

1.500.000

900.000

100.000

2.000.000

1.000.000

150.000

2.750.000

1.375.000

Optimum destek limitleri kullanılarak başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfına göre destek oranı ve miktarının azami değerlerinden eş zamanlı olarak faydalanacak şekilde proje bütçesi oluşturabilir. Optimum değerler sadece bilgi amaçlı belirtilmiş olup başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfı için geçerli olan asgari ve azami limitler dâhilinde proje bütçesi hazırlanabilir.

Program kapsamında sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’ler uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır. KOBİ türlerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Mikro işletme: 10 (on) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1.000.000 (bir milyon) TL'yi aşmayan işletmeler
 • Küçük işletme: 50 (elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000 (sekiz milyon) TL'yi aşmayan işletmeler
 • Orta büyüklükteki işletme: 250 (iki yüz elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan işletmeler

Destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

 1. Başvuru sahibinin KOBİ statüsünde olması (Başvuru sahibinin, KOBİ Bilgi Beyannamesi’ni doldurmak suretiyle ilgili mevzuat hükümlerine göre KOBİ statüsünde olduğunu beyan etmesi ve hangi KOBİ türünde ve sınıfında olduğunu göstermesi gerekmektedir.)
 2. Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde olması (Projenin ilişkili olduğu sektöre ait NACE kodunun başvuru sahibinin oda kayıt belgesi, vergi levhası, kapasite raporu vb. resmi kayıtlarında açıkça yazması gerekmektedir.)
 3. Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
 4. Başvuru sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Program kapsamında 2 (iki) farklı başvuru süreci tanımlanmış olup bunlara ilişkin son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Projelerin ilgili son başvuru zamanı itibarıyla KAYS'a girişinin yapılarak onaylanmış olması ve projenin matbu belgelerinin Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Bu süreçlere riayet edilmemesi durumunda posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler de dâhil olmak üzere herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

Süreç

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı

03.05.2015 | 23:59

Projenin Ajans’a Teslimi

08.05.2015 | 18:00

Projeler KAYS üzerinden hazırlanmalı ve başvuru belgeleri aşağıda açıklandığı şekilde son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans’a teslim edilmelidir.

KAYS PORTALI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru belgelerini hazırlamak için aşağıdaki adımları takip ediniz:

 1. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar - 3.1 Başvuru Formu Şablonu ve 3.2 Proje Bütçesi Hazırlama ve Kontrol Tablosu’nda yer alan şablonlar kullanılarak PROJE TASLAĞI oluşturulur.
 2. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar - 3.3 Destekleyici Belge Şablonları kullanılarak destekleyici belgeler hazırlanır ve imza hanesi açılmış olan belgeler imzalanır.
 3. KAYS’a gerçek bir kişi üzerinden KULLANICI KAYDI yapılır. Tüm proje işlemleri bu kişi tarafından yapılacağı için bu kişinin başvuru sahibinin personeli arasından yetkilendirilen bir kişi olmasına dikkat edilmelidir.
 4. Başvuru sahibi ve varsa her bir ortak ile iştirakçi KAYS’a tanımlanır.
 5. 1. adımda oluşturulan proje taslağı kullanılarak KAYS’a proje girişi yapılır.
 6. 2. adımda hazırlanan destekleyici belgeler taranıp KAYS’a yüklenir. Her bir destekleyici belge için taranmış belge boyutu 10 MB’ı aşmamalıdır. Belgeler, bilgisayar ortamında rahatça görüntülenebilecek uygun bir çözünürlük değeri kullanılarak taranmalıdır.
 7. KAYS’tan BAŞVURU ÖNİZLE sekmesine tıklanarak BAŞVURU FORMUNUN TASLAĞI indirilir ve kontrol edilir. Başvuru formunun sağlıklı bir şekilde görüntülenebilmesi için güncel ADOBE READER yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekmektedir. Başvuru önizle sekmesine tıklanarak indirilen başvuru formunun üzerinde TASLAK ibaresi bulunmakta olup form bu haliyle Ajans’a sunulmamalıdır.
 8. Kontrol işleminin tamamlanmasını müteakip KAYS’tan BAŞVURU TAMAMLA sekmesine tıklanarak projeye ONAY verilir ve BAŞVURU FORMUindirilir. Bu aşamadan sonra hazırlanan belgelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. Bu adımın “Projenin KAYS Girişi ve Onayı İçin Son Başvuru Zamanı” itibarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.
 9. Başvuru formunun tüm sayfaları PARAFLANIR ve BEYANNAMELER ilgilisinin (başvuru sahibi, ortak ve iştirakçi) yetkili/yasal temsilci(ler)i tarafından KAŞELENİP İMZALANIR.
 10. Paraflama ve imzalama işlemleri tamamlanmış olan başvuru belgeleri (başvuru formu ve destekleyici belgeler) 1 (BİR) NÜSHA halinde çoğaltılır.
 11. Başvuru belgeleri, 1 (BİR) ASIL ve 1 (BİR) SURET halinde; asıl belgeler KIRMIZI KLASÖRE, sureti ise MAVİ KLASÖRE yerleştirilir. Başvuru belgeleri klasörlere “2.2.1 Başvuru Formu ve Destekleyici Belgeler” bölümünde yer alan tablodaki sıraya uygun olarak yerleştirilir. Belgeler klasörlere ayrı şeffaf dosyalar içinde değil; DELGEÇ ile delinip topluca yerleştirilir ve her bir destekleyici belgenin önüne Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar - 3.3 Destekleyici Belge Şablonları’nda yer alan ilgili DESTEKLEYİCİ BELGE KAPAK SAYFASIeklenir.
 12. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar - 3.4 Başvuru Belgeleri Kontrol Listesi’nin çıktısı alınır ve “Başvuru Sahibi” sütunu elle doldurulmak suretiyle proje, başvuru sahibinin en az 2 (iki) personeli aracılığıyla idari ve uygunluk kriterleri yönünden kontrol edilir. Bu liste çoğaltılıp kırmızı ve mavi klasörlerin içine en üstte olacak şekilde yerleştirilir.
 13. Hazırlanan 2 (İKİ) KLASÖR, herhangi bir BOŞ KUTU/ZARF içine yerleştirilir; kutu/zarf kolayca açılmayacak şekilde kapatılır.
 14. KAYS’tan BAŞVURU FORMU KAPAK SAYFASI indirilir ve 13. adımda hazırlanan kapalı kutunun/zarfın üzerine yapıştırılır.
 15. Yukarıda açıklanan hususlara uygun şekilde hazırlanan matbu başvuru belgeleri, elden veya posta/kargo yoluyla Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine teslim edilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

Ajans Birimi

Adres

Genel Sekreterlik

Cumhuriyet Mahallesi, Öncü Sokak, No:39, 43020 Merkez/Kütahya

Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

Dörtyol Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No:69, ATSO Hizmet Binası, Kat:2, 03100, Merkez/Afyonkarahisar

Manisa Yatırım Destek Ofisi

Merkez Efendi Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, No:127, Manisa TSO Bülent Koşmaz Hizmet Binası, Kat:1, 45020 Yunusemre/Manisa

Uşak Yatırım Destek Ofisi

Durak Mahallesi, Fatih Caddesi, No:2/404, Özmerkez İş Merkezi, Kat:4, 64100, Merkez/Uşak

Başvuru belgelerinin elden Ajans’a teslimi sırasında TESLİM ALINDI belgesi düzenlenecektir. Bu belge, karşılıklı olarak imzalanacak ve bir nüshası Ajans’ta kalacak diğeri ise proje teslimini gerçekleştiren kişiye verilecektir. Proje teslim işleminin tamamlanması ile birlikte, proje NİHAİ BAŞVURU KODUNU alacaktır. Bu belgenin ve başvuru kodunun başvuru sahibi tarafından saklanması önem arz etmektedir. Projenin posta/kargo ile gönderilmesi durumunda ise bu belge tek nüsha halinde düzenlenecek olup Ajans’ta kalacaktır. Böyle bir durumda, posta/kargo görevlisine veya başvuru sahibine herhangi bir belge verilmeyecektir.

KAYS’ın kullanımına ilişkin detaylı bilgiler Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar - 3.6 KAYS Eğitim Materyalleri’nde yer almaktadır. Lütfen KAYS ile ilgili soru ve taleplerinizi Ajans’a iletiniz; KAYS’ın yüklenici kuruluşu olan TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ile direkt iletişime geçmeyiniz. KAYS hakkında detaylı açıklamalar, bilgilendirme ve eğitim toplantıları ile teknik yardım masaları aracılığıyla Ajans tarafından yapılacaktır. Bilgilendirme ve eğitim toplantılarının yer ve zaman bilgisi Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır.

Toplantılar ücretsiz olup mali destek programlarına proje sunmayı öngören herkesin katılımına açıktır. Bilgilendirme toplantıları kapsamında programlara ilişkin temel hususlar (amaç, öncelik, bütçe, destek limitleri vb.) hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim toplantıları kapsamında ise proje döngüsü yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek proje başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI TAKVİMİNİ .PDF OLARAK İNDİR

2015 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında düzenlenecek olan eğitim toplantıları için372kişi katılım talebinde bulunmuştur. Toplantıya katılacak kişilerin listesi ile toplantı yeri, zamanı ve programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz

2015 PTÇ Eğitim Toplantısı Katılımcı Listesi

Katılım talepleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

İL

İLÇE

TARİH

GELEN TALEP SAYISI

TOPLANTI YAPILACAK MI?

AFYONKARAHİSAR

Merkez-1

13.03.2015 (Cuma)

58

EVET

Merkez-2

16.03.2015 (Pazartesi)

38

EVET

Sandıklı

17.03.2015 (Salı)

12

EVET

KÜTAHYA

Merkez-1

13.03.2015 (Cuma)

42

EVET

Pazarlar

16.03.2015 (Pazartesi)

6

HAYIR

Merkez-2

17.03.2015 (Salı)

26

EVET

MANİSA

Merkez-1

19.03.2015 (Perşembe)

65

EVET

Akhisar

19.03.2015 (Perşembe)

21

EVET

Merkez-2

20.03.2015 (Cuma)

52

EVET

Salihli

20.03.2015 (Cuma)

22

EVET

UŞAK

Merkez

18.03.2015 (Çarşamba)

30

EVET

Karahallı

19.03.2015 (Perşembe)

0

HAYIR

TR33 BÖLGESİ

372

Karahallı (19.03.2015) toplantısı hiç katılım talebi gelmemesi sebebiyle iptal edilmiştir.

Pazarlar (16.03.2015) toplantısına ise sadece 6 kişi katılım talebinde bulunmuş olup talep sayısı 10 kişinin altında kaldığından bu toplantı da iptal edilmiştir. Bu toplantıya katılım talebinde bulunan 6 kişi ise Kütahya Merkez-2 (17.03.2015) toplantısına dahil edilmiştir.

Bilgilendirme toplantılarına katılmış olup eğitim toplantılarına da katılacak paydaşlarımıza ikinci kez başvuru rehberi verilmeyecektir. Bu sebeple, bu paydaşlarımızın başvuru rehberlerini yanlarında getirmeleri önem arz etmektedir.

Ajans internet sitesi üzerinden 2015 Yılı Proje Teklif Çağrıları Eğitim Toplantısı Katılım Talep Formu'nu doldurmamış paydaşlarımızın toplantıya katılmak istemeleri durumunda, bu paydaşlarımız eğitim salonu müsait ise salona en son alınacaklardır. Salonun dolması durumunda kayıtlı olmayan paydaşlarımız eğitime katılamayacaklardır.

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi (PYB)’ne gönderebilirsiniz.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63

İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) tarafından yararlanıcılara yönelik hazırlanan proje uygulama sürecine ilişkin sunum bu bölümden indirilebilecektir.