X
GO
Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı (SOBEP)

Adı

Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı

Kısaltması

SOBEP

Türü

Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Proje Teklif Çağrısı

İlan Tarihi

19/02/2015

Referans Numarası

TR33/15/SOBEP

Amaç

TR33 Bölgesi’nin yaşanabilirlik düzeyini ve beşeri sermayesini artırmak suretiyle Bölge’nin sosyoekonomik dönüşümüne katkı sağlayacak altyapıların oluşturulması

Öncelikler

 1. Kent merkezlerinde sosyal ve kültürel yaşamın canlandırılması ve kent cazibesinin artırılması amacıyla kent dokusu ile uyumlu olacak şekilde donatıların tesis edilmesi
 2. Dezavantajlı  grupların  sosyal  hizmetlere  erişimini  ve  sosyoekonomik  yaşama entegrasyonunu kolaylaştırıcı altyapıların tesis edilmesi
 3. Yerelde önem arz eden sektörlerde nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacıyla uygulamalı mesleki ve teknik eğitime yönelik altyapıların tesis edilmesi

Program Bütçesi

Program için tahsis edilen mali kaynak tutarı 10.000.000 (on milyon) TL'dir.

Destek Miktarı

Projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyine göre azami, asgari ve optimum destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Proje bütçesi KDV dahil hazırlanmalıdır.

Destek Limitleri

DÜZEY 1 İLÇELER

DÜZEY 2 İLÇELER

DÜZEY 3 İLÇELER

Asgari

Azami

Optimum

Asgari

Azami

Optimum

Asgari

Azami

Optimum

Destek Oranı (%)

25

60

60

25

70

70

25

75

75

Destek Miktarı (TL)

180.000

1.020.000

1.020.000

140.000

910.000

910.000

75.000

600.000

600.000

Eş Finansman (TL)

120.000

3.060.000

680.000

60.000

2.730.000

390.000

25.000

1.800.000

200.000

Proje Bütçesi (TL)

300.000

4.080.000

1.700.000

200.000

3.640.000

1.300.000

100.000

2.400.000

800.000

 

Düzey

Afyonkarahisar

Kütahya

Manisa

Uşak

1

Merkez

Merkez, Tavşanlı

Akhisar, Salihli, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre

Merkez

2

Başmakçı, Bolvadin, Çay, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, İscehisar, Sandıklı

Emet, Gediz, Simav

Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma

Banaz

3

Bayat, Çobanlar, Evciler, Hocalar, İhsaniye, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut

Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane

Demirci, Gördes, Köprübaşı, Selendi

Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

Optimum destek limitleri kullanılarak projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyine göre destek oranı ve miktarının azami değerlerinden eş zamanlı olarak faydalanacak şekilde proje bütçesi oluşturabilir. Optimum değerler sadece bilgi amaçlı belirtilmiş olup projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyi için geçerli olan asgari ve azami limitler dâhilinde proje bütçesi hazırlanabilir.

Projenin birden çok ilçede uygulanması durumunda projenin temel faaliyetlerinin uygulanacağı (yatırımın yapılacağı) ilçenin gelişmişlik düzeyi esas alınarak işlem tesis edilecektir. Proje kapsamında farklı düzeyde yer alan birden çok ilçeye yatırım yapılması durumunda projenin temel faaliyetlerinin uygulanacağı ilçe tutar bakımından bütçeden en çok payı alması öngörülen ilçe olacaktır. Her iki ilçeye de eşit miktarda yatırım yapılıyorsa temel faaliyetlerin uygulanacağı ilçe olarak gelişmişlik düzeyi yüksek olan ilçe seçilmelidir.

Program kapsamında sadece aşağıda yer alan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü vb.)
 • Mahalli İdareler (belediye, il özel idare, köy muhtarlığı ve 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar ve borsalar)
 • Üniversiteler (rektörlük, fakülte, enstitü, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu, yüksekokul)
 • Kooperatifler ve Birlikler (kar amacı gütmeyen)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (dernek, vakıf, sendika, konfederasyon, federasyon vb.)

İdari teşkilatlanmaları gereği ayrı bir bütçeleri bulunmayan valilik, kaymakamlık vb. kamu kurumlarının, sözleşme uygulama aşamasında olası bütçe engelleriyle karşılaşmamaları adına, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri gibi kurumlar üzerinden veya bu kurumlarla ortak şekilde proje başvurusu yapmaları tavsiye edilmektedir.

Üniversite alt biriminin başvuru sahibi ya da ortak sıfatıyla proje sunabilmesi için 5018 sayılı kanunun 3. maddesinde belirtilen “harcama birimi” statüsünde olması ve üniversite yönetiminden onay alındığına ve projenin desteklenmeye hak kazanması durumunda üniversite yönetimi tarafından uygulama aşamasında mali ve kurumsal desteğin sağlanacağına dair rektör tarafından imzalanmış belgeyi, Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.3 Destekleyici Belge Şablonları’nda yer alan DB-4: Üniversite Mutabakat Metni’nde belirtilen formata uygun olarak hazırlaması ve sunması gerekmektedir.

Kooperatif veya birliğin (mahalli idare birlikleri hariç) başvuru sahibi ya da ortak sıfatıyla proje sunabilmesi için kar amacı gütmediğine ilişkin hükmü içeren ana sözleşme, tüzük vb. resmi belgeyi ya da resmi belgelerde böyle bir hüküm bulunmuyorsa 5 (beş) yıl süreyle ortaklarına/üyelerine kar dağıtmayacağına ilişkin alınmış olan genel kurul kararını, Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.3 Destekleyici Belge Şablonları’nda yer alan DB-5: Kooperatif veya Birliğin Kar Amacı Gütmediğine Dair Belge’de belirtilen formata uygun olarak hazırlaması ve sunması gerekmektedir.

Destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

 1. Başvuru sahibinin kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş statüsünde olması
 2. Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde olması (Projenin konusunun başvuru sahibinin kanun, yönetmelik, tüzük, kuruluş sözleşmesi vb. belgelerinde tanımlanmış olan görev ve yetki alanı içerisinde olması gerekmektedir.)
 3. Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
 4. Başvuru sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Program kapsamında 2 (iki) farklı başvuru süreci tanımlanmış olup bunlara ilişkin son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Projelerin ilgili son başvuru zamanı itibarıyla KAYS'a girişinin yapılarak onaylanmış olması ve projenin matbu belgelerinin Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Bu süreçlere riayet edilmemesi durumunda posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler de dâhil olmak üzere herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

Süreç

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı

03.05.2015 | 23:59

Projenin Ajans’a Teslimi

08.05.2015 | 18:00

İlan tarihinden sonra başvuru rehberi ve eklerinde herhangi bir değişiklik ya da düzeltme yapılmamıştır.
alt

Projeler KAYS üzerinden hazırlanmalı ve başvuru belgeleri aşağıda açıklandığı şekilde son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans’a teslim edilmelidir.

KAYS PORTALI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru belgelerini hazırlamak için aşağıdaki adımları takip ediniz:

 1. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar - 3.1 Başvuru Formu Şablonu ve 3.2 Proje Bütçesi Hazırlama ve Kontrol Tablosu’nda yer alan şablonlar kullanılarak PROJE TASLAĞI oluşturulur.
 2. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar - 3.3 Destekleyici Belge Şablonları kullanılarak destekleyici belgeler hazırlanır ve imza hanesi açılmış olan belgeler imzalanır.
 3. KAYS’a gerçek bir kişi üzerinden KULLANICI KAYDI yapılır. Tüm proje işlemleri bu kişi tarafından yapılacağı için bu kişinin başvuru sahibinin personeli arasından yetkilendirilen bir kişi olmasına dikkat edilmelidir.
 4. Başvuru sahibi ve varsa her bir ortak ile iştirakçi KAYS’a tanımlanır.
 5. 1. adımda oluşturulan proje taslağı kullanılarak KAYS’a proje girişi yapılır.
 6. 2. adımda hazırlanan destekleyici belgeler taranıp KAYS’a yüklenir. Her bir destekleyici belge için taranmış belge boyutu 10 MB’ı aşmamalıdır. Belgeler, bilgisayar ortamında rahatça görüntülenebilecek uygun bir çözünürlük değeri kullanılarak taranmalıdır.
 7. KAYS’tan BAŞVURU ÖNİZLE sekmesine tıklanarak BAŞVURU FORMUNUN TASLAĞI indirilir ve kontrol edilir. Başvuru formunun sağlıklı bir şekilde görüntülenebilmesi için güncel ADOBE READER yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekmektedir. Başvuru önizle sekmesine tıklanarak indirilen başvuru formunun üzerinde TASLAK ibaresi bulunmakta olup form bu haliyle Ajans’a sunulmamalıdır.
 8. Kontrol işleminin tamamlanmasını müteakip KAYS’tan BAŞVURU TAMAMLA sekmesine tıklanarak projeye ONAY verilir ve BAŞVURU FORMUindirilir. Bu aşamadan sonra hazırlanan belgelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. Bu adımın “Projenin KAYS Girişi ve Onayı İçin Son Başvuru Zamanı” itibarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.
 9. Başvuru formunun tüm sayfaları PARAFLANIR ve BEYANNAMELER ilgilisinin (başvuru sahibi, ortak ve iştirakçi) yetkili/yasal temsilci(ler)i tarafındanİMZALANIR.
 10. Paraflama ve imzalama işlemleri tamamlanmış olan başvuru belgeleri (başvuru formu ve destekleyici belgeler) 1 (BİR) NÜSHA halinde çoğaltılır.
 11. Başvuru belgeleri, 1 (BİR) ASIL ve 1 (BİR) SURET halinde; asıl belgeler KIRMIZI KLASÖRE, sureti ise MAVİ KLASÖRE yerleştirilir. Başvuru belgeleri klasörlere “2.2.1 Başvuru Formu ve Destekleyici Belgeler” bölümünde yer alan tablodaki sıraya uygun olarak yerleştirilir. Belgeler klasörlere ayrı şeffaf dosyalar içinde değil; DELGEÇ ile delinip topluca yerleştirilir ve her bir destekleyici belgenin önüne Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar - 3.3 Destekleyici Belge Şablonları’nda yer alan ilgili DESTEKLEYİCİ BELGE KAPAK SAYFASIeklenir.
 12. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar - 3.4 Başvuru Belgeleri Kontrol Listesi’nin çıktısı alınır ve “Başvuru Sahibi” sütunu elle doldurulmak suretiyle proje, başvuru sahibinin en az 2 (iki) personeli aracılığıyla idari ve uygunluk kriterleri yönünden kontrol edilir. Bu liste çoğaltılıp kırmızı ve mavi klasörlerin içine en üstte olacak şekilde yerleştirilir.
 13. Hazırlanan 2 (İKİ) KLASÖR, herhangi bir BOŞ KUTU/ZARF içine yerleştirilir; kutu/zarf kolayca açılmayacak şekilde kapatılır.
 14. KAYS’tan BAŞVURU FORMU KAPAK SAYFASI indirilir ve 13. adımda hazırlanan kapalı kutunun/zarfın üzerine yapıştırılır.
 15. Yukarıda açıklanan hususlara uygun şekilde hazırlanan matbu başvuru belgeleri, elden veya posta/kargo yoluyla Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine teslim edilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

  Ajans Birimi

  Adres

  Genel Sekreterlik

  Cumhuriyet Mahallesi, Öncü Sokak, No:39, 43020 Merkez/Kütahya

  Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

  Dörtyol Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No:69, ATSO Hizmet Binası, Kat:2, 03100, Merkez/Afyonkarahisarnisa Yatırım Destek Ofisi

  Manisa Yatırım Destek Ofisi

  Merkez Efendi Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, No:127, Manisa TSO Bülent Koşmaz Hizmet Binası, Kat:1, 45020 Yunusemre/Manisa

  Uşak Yatırım Destek Ofisi

  Durak Mahallesi, Fatih Caddesi, No:2/404, Özmerkez İş Merkezi, Kat:4, 64100, Merkez/Uşak

Başvuru belgelerinin elden Ajans’a teslimi sırasında TESLİM ALINDI belgesi düzenlenecektir. Bu belge, karşılıklı olarak imzalanacak ve bir nüshası Ajans’ta kalacak diğeri ise proje teslimini gerçekleştiren kişiye verilecektir. Proje teslim işleminin tamamlanması ile birlikte, proje NİHAİ BAŞVURU KODUNU alacaktır. Bu belgenin ve başvuru kodunun başvuru sahibi tarafından saklanması önem arz etmektedir. Projenin posta/kargo ile gönderilmesi durumunda ise bu belge tek nüsha halinde düzenlenecek olup Ajans’ta kalacaktır. Böyle bir durumda, posta/kargo görevlisine veya başvuru sahibine herhangi bir belge verilmeyecektir.

KAYS’ın kullanımına ilişkin detaylı bilgiler Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar - 3.6 KAYS Eğitim Materyalleri’nde yer almaktadır. Lütfen KAYS ile ilgili soru ve taleplerinizi Ajans’a iletiniz; KAYS’ın yüklenici kuruluşu olan TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ile direkt iletişime geçmeyiniz. KAYS hakkında detaylı açıklamalar, bilgilendirme ve eğitim toplantıları ile teknik yardım masaları aracılığıyla Ajans tarafından yapılacaktır. Bilgilendirme ve eğitim toplantılarının yer ve zaman bilgisi Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır.

Bilgilendirme toplantıları herkesin katılımına açık ve ücretsiz olup toplantılarda Program'ın amacı, öncelikleri, bütçesi ile hibe miktarları, proje sunacaklarda aranan şartlar, uygun proje konuları vb. hususlar hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verilecektir.

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI TAKVİMİNİ .PDF OLARAK İNDİR

2015 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında düzenlenecek olan eğitim toplantıları için 372 kişi katılım talebinde bulunmuştur. Toplantıya katılacak kişilerin listesi ile toplantı yeri, zamanı ve programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM TOPLANTISI KATILIM TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Katılım talepleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

İL

İLÇE

TARİH

GELEN TALEP SAYISI

TOPLANTI YAPILACAK MI?

AFYONKARAHİSAR

Merkez-1

13.03.2015 (Cuma)

58

EVET

Merkez-2

16.03.2015 (Pazartesi)

38

EVET

Sandıklı

17.03.2015 (Salı)

12

EVET

KÜTAHYA

Merkez-1

13.03.2015 (Cuma)

42

EVET

Pazarlar

16.03.2015 (Pazartesi)

6

HAYIR

Merkez-2

17.03.2015 (Salı)

26

EVET

MANİSA

Merkez-1

19.03.2015 (Perşembe)

65

EVET

Akhisar

19.03.2015 (Perşembe)

21

EVET

Merkez-2

20.03.2015 (Cuma)

52

EVET

Salihli

20.03.2015 (Cuma)

22

EVET

UŞAK

Merkez

18.03.2015 (Çarşamba)

30

EVET

Karahallı

19.03.2015 (Perşembe)

0

HAYIR

TR33 BÖLGESİ

372

Karahallı (19.03.2015) toplantısı hiç katılım talebi gelmemesi sebebiyle iptal edilmiştir.

Pazarlar (16.03.2015) toplantısına ise sadece 6 kişi katılım talebinde bulunmuş olup talep sayısı 10 kişinin altında kaldığından bu toplantı da iptal edilmiştir. Bu toplantıya katılım talebinde bulunan 6 kişi ise Kütahya Merkez-2 (17.03.2015) toplantısına dahil edilmiştir.

Bilgilendirme toplantılarına katılmış olup eğitim toplantılarına da katılacak paydaşlarımıza ikinci kez başvuru rehberi verilmeyecektir. Bu sebeple, bu paydaşlarımızın başvuru rehberlerini yanlarında getirmeleri önem arz etmektedir.

Ajans internet sitesi üzerinden 2015 Yılı Proje Teklif Çağrıları Eğitim Toplantısı Katılım Talep Formu'nu doldurmamış paydaşlarımızın toplantıya katılmak istemeleri durumunda, bu paydaşlarımız eğitim salonu müsait ise salona en son alınacaklardır. Salonun dolması durumunda kayıtlı olmayan paydaşlarımız eğitime katılamayacaklardır.

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi (PYB)’ne gönderebilirsiniz.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63

.......

İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) tarafından yararlanıcılara yönelik hazırlanan proje uygulama sürecine ilişkin sunum bu bölümden indirilebilecektir.