X
GO
Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı (YKMDP)

Adı

Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı

Kısaltması

YKMDP

Türü

Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Proje Teklif Çağrısı

İlan Tarihi

30/03/2016

Referans Numarası

TR33/16/YKMDP

Amaç

TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir ekonomi için imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması suretiyle Bölge’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması

Öncelikler

A.İhracat potansiyeli bulunan veya ithal ikamesi olabilecek yeni ürünlerin üretilmesi ile mevcut ürünlerde katma değerin ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik olarak;

A-1) Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
A-2) ürün ya da üretim süreci yenilikleri (inovasyon) yapılması
A-3) bilgi ve teknoloji transferinin yapılması

B.İşletmelerin uluslararasılaşma ve markalaşma düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak;

B-1) pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi 
B-2) ürün ve üretim süreçlerinde kalite standardizasyonunun sağlanması

Desteklenecek Sektörler

İlgili alt bölgede desteklenecek olan sektörler ile her bir alt bölgedeki ilçeler aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

TEKNOLJİ DÜZEYİ

NACE

KODU

SEKTÖR

(NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2015)

ALT BÖLGE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Düşük Teknoloji C10 Gıda ürünlerinin imalatı
C11 İçeceklerin imalatı - - - - -
C12 Tütün ürünleri imalatı - - - - - - - - - -
C13 Tekstil ürünlerinin imalatı
C14 Giyim ürünlerinin imalatı - - - -
C15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı - - - - - - -
C16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar - - - - -
C17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı - - - - - - - - - -
C18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması - - - - - - - - - -
C31 Mobilya imalatı - - - - -
C32 Diğer imalatlar - - - - - - - - - -
Orta-Düşük Teknoloji C19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı - - - - - - - - - -
C22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı - - -
C23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
C24 Ana metal sanayii - - -
C25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) -
C33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı - - - - - - - - - -
Orta-Yüksek Teknoloji C20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı - - -
C27 Elektrikli teçhizat imalatı - - - - -
C28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
C29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı - - - -
C30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı - - - -
Yüksek Teknoloji C21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı - - - - - -
C26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı - - -

● DESTEKLENECEK SEKTÖR   |   DESTEKLENMEYECEK SEKTÖR

TR33 BÖLGESİ İLÇELERİN BULUNDUĞU ALT BÖLGE
1 Afyonkarahisar Merkez, Bayat, Emirdağ, İscehisar 6 Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre
2 Bolvadin, Çay, Çobanlar, Sultandağı 7 Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma
3 Başmakçı, Dazkırı, Dinar, Evciler, Kızılören, Sandıklı, Şuhut 8 Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Selendi
4 Kütahya Merkez, Tavşanlı 9 Uşak Merkez, Gediz, Karahallı
5 Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Hisarcık, İhsaniye, Pazarlar, Simav, Şaphane 10 Banaz, Eşme, Hocalar, Sinanpaşa, Sivaslı, Ulubey

Katma Değer Unsurları

İlgili olduğu sektörden ve öncelikten bağımsız olarak aşağıda belirtilen katma değer oluşturacak unsurlardan bir veya birkaçını içeren projeler değerlendirmede avantajlı olacaklardır. Ancak, katma değer içeren unsurların hepsini içeriyor olsa dahi, bu Program kapsamında desteklenmeyecek konulardan birine yönelik hazırlanan, ilgili alt bölgede desteklenmesi öngörülen sektörlerden biri kapsamında olmayan ya da Program’ın amacı veya herhangi bir önceliği ile ilişkili olmayan projeler desteklenmeyecektir.

a) Başvuru sahibinin Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuş olan KOBİ statüsündeki girişim şirketi olması  
b) Projenin temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılmasına hizmet etmesi 
c) Proje uygulama süreci içerisinde kayıtlı istihdamın fırsat ve cinsiyet eşitliği gözetilerek artırılması 
d) Proje kapsamında işletmeler arasında ortaklık kültürünün ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi

Program Bütçesi

Program için tahsis edilen mali kaynak tutarı 15.000.000 (on beş milyon) TL'dir.

Destek Miktarı

Başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfına göre azami, asgari ve optimum destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Proje bütçesiKDV hariç hazırlanmalıdır.

Destek Limitleri MİKRO İŞLETME KÜÇÜK İŞLETME ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME
Asgari Azami Optimum Asgari Azami Optimum Asgari Azami Optimum
Destek Oranı (%) 25 50 50 25 50 50 25 50 50
Destek Miktarı (TL) 25.000 400.000 400.000 50.000 500.000 500.000 75.000 600.000 600.000
Eş Finansman (TL) 25.000 1.200.000 400.000 50.000 1.500.000 500.000 75.000 1.800.000 600.000
Proje Bütçesi (TL) 50.000 1.600.000 800.000 100.000 2.000.000 1.000.000 150.000 2.400.000 1.200.000

Optimum destek limitleri kullanılarak başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfına göre azami destek oranı ve azami destek miktarından aynı anda faydalanacak şekilde proje bütçesi oluşturabilir. Optimum değerler sadece bilgi amaçlı belirtilmiş olup başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfı için geçerli olan asgari ve azami limitler dâhilinde proje bütçesi hazırlanabilir.

Program kapsamında sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’ler uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır. KOBİ türlerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Mikro işletme: 10 (on) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1.000.000 (bir milyon) TL'yi aşmayan işletmeler
 • Küçük işletme: 50 (elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000 (sekiz milyon) TL'yi aşmayan işletmeler
 • Orta büyüklükteki işletme: 250 (iki yüz elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan işletmeler

Destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

 1. Başvuru sahibinin KOBİ statüsünde olması (Başvuru sahibinin, KOBİ Bilgi Beyannamesi’ni doldurmak suretiyle ilgili mevzuat hükümlerine göre KOBİ statüsünde olduğunu beyan etmesi ve bulunduğu KOBİ türü ile sınıfını göstermesi gerekmektedir. Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden bu Program kapsamında KOBİ olma durumu, türü ve sınıfı için sadece 2015 yılı verileri esas alınacaktır. Başvuru sahibi ve varsa ortak(lar)ı KOBİ olma durumları ile bulunduğu KOBİ sınıfını http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/KOBIMiyim.aspx bağlantısında yer alan “KOBİ MİYİM?” testini kullanarak kontrol edebilirler.)
 2. Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde olması (Projenin ilişkili olduğu sektöre ait KAYS’ta belirtilen NACE kodunun başvuru sahibinin oda kayıt belgesi, vergi levhası, kapasite raporu vb. resmi kayıtlarında açıkça yazması gerekmektedir.)
 3. Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
 4. Başvuru sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Program kapsamında 2 (iki) farklı başvuru süreci tanımlanmış olup bunlara ilişkin son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Projelerin ilgili son başvuru zamanı itibarıyla KAYS'a girişinin yapılarak onaylanmış olması ve projenin matbu belgelerinin Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Bu süreçlere riayet edilmemesi durumunda posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler de dâhil olmak üzere herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

Süreç Son Başvuru Zamanı
Projenin KAYS Girişi ve Onayı 05.06.2016 | 23:59
Projenin Ajans’a Teslimi 10.06.2016 | 18:00

DÜZELTME 1

Başvuru rehberinin 33. sayfasında yer alan

"...14 no’lu dipnotta belirtilen Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden bu Program kapsamında KOBİ olma durumu, türü ve sınıfı için sadece 2015 yılı verileri esas alınacaktır. Başvuru sahibi ve varsa ortak(lar)ı KOBİ olma durumları ile bulunduğu KOBİ sınıfını http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/KOBIMiyim.aspx bağlantısında yer alan “KOBİ MİYİM?” testini kullanarak kontrol edebilirler"

ifadesindeki 14 no'lu dipnot 15 no'lu olarak düzeltilmiştir.

DÜZELTME 2

KOSGEB internet sitesinin güncellenmesinden dolayı YKMDP Başvuru Rehberi'nin 33. sayfasında yer alan KOBİ Miyim? testine ilişkin internet bağlantısı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kobimiyim

Projeler KAYS üzerinden hazırlanmalı ve başvuru belgeleri aşağıda açıklandığı şekilde son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans’a teslim edilmelidir.

KAYS PORTALI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru belgelerini hazırlamak için aşağıdaki adımları takip ediniz:

 1. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.1 Başvuru Formu Şablonu ve 3.2 Proje Bütçesi Hazırlama ve Kontrol Tablosu’nda yer alan şablonlar kullanılarak PROJE TASLAĞI oluşturulur.
 2. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.3 Destekleyici Belge Şablonları kullanılarak destekleyici belgeler hazırlanır ve imza hanesi açılmış olan belgeler imzalanır.
 3. KAYS’a gerçek bir kişi üzerinden KULLANICI KAYDI yapılır. Tüm proje işlemleri bu kişi tarafından yapılacağı için bu kişinin başvuru sahibinin personeli arasından yetkilendirilen bir kişi olmasına dikkat edilmelidir.
 4. Başvuru sahibi ve varsa her bir ortak ile iştirakçi KAYS’a tanımlanır.
 5. 1. adımda oluşturulan proje taslağı kullanılarak KAYS’a proje girişi yapılır.
 6. 2. adımda hazırlanan destekleyici belgeler taranıp KAYS’a yüklenir. Her bir destekleyici belge için taranmış belge boyutu 10 MB’ı aşmamalıdır. Belgeler, bilgisayar ortamında rahatça görüntülenebilecek uygun bir çözünürlük değeri kullanılarak taranmalıdır.
 7. KAYS’tan BAŞVURU ÖNİZLE sekmesine tıklanarak BAŞVURU FORMUNUN TASLAĞI indirilir ve kontrol edilir. Başvuru formunun sağlıklı bir şekilde görüntülenebilmesi için güncel ADOBE READER yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekmektedir. Başvuru önizle sekmesine tıklanarak indirilen başvuru formunun üzerinde TASLAK ibaresi bulunmakta olup form bu haliyle Ajans’a sunulmamalıdır.
 8. Kontrol işleminin tamamlanmasını müteakip KAYS’tan BAŞVURU TAMAMLA sekmesine tıklanarak projeye ONAY verilir ve BAŞVURU FORMUindirilir. Bu aşamadan sonra hazırlanan belgelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. Bu adımın “Projenin KAYS Girişi ve Onayı” için belirlenmiş olan son başvuru zamanına kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
 9. Başvuru formunun tüm sayfaları PARAFLANIR ve BEYANNAMELER ilgilisinin (başvuru sahibi, ortak ve iştirakçi) yetkili/yasal temsilci(ler)i tarafından KAŞELENİP İMZALANIR.
 10. Paraflama ve imzalama işlemleri tamamlanmış olan başvuru belgeleri (başvuru formu ve destekleyici belgeler) 1 (BİR) NÜSHA halinde çoğaltılır.
 11. Başvuru belgeleri, 1 (BİR) ASIL ve 1 (BİR) SURET halinde; asıl belgeler KIRMIZIKLASÖRE, sureti ise MAVİKLASÖRE yerleştirilir. Başvuru belgeleri klasörlere 2.2.1 Başvuru Formu ve Destekleyici Belgeler bölümünde yer alan tablodaki sıraya uygun olarak yerleştirilir. Belgeler klasörlere ayrı şeffaf dosyalar içinde değil; DELGEÇ ile delinip topluca yerleştirilir ve her bir destekleyici belgenin önüne Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.3 Destekleyici Belge Şablonları’nda yer alan ilgili DESTEKLEYİCİ BELGE KAPAK SAYFASI eklenir.
 12. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.4 Başvuru Belgeleri Kontrol Listesi’nin çıktısı alınır ve “Başvuru Sahibi” sütunu elle doldurulmak suretiyle proje, başvuru sahibinin en az 2 (iki) personeli aracılığıyla idari ve uygunluk kriterleri yönünden kontrol edilir. Bu liste çoğaltılıp kırmızı ve mavi klasörlerin içine en üstte olacak şekilde yerleştirilir.
 13. Hazırlanan 2 (İKİ) KLASÖR, herhangi bir BOŞ KUTU/ZARF içine yerleştirilir; kutu/zarf kolayca açılmayacak şekilde kapatılır.
 14. KAYS’tan BAŞVURU FORMU KAPAK SAYFASI indirilir ve 13. adımda hazırlanan kapalı kutunun/zarfın üzerine yapıştırılır.
 15. Yukarıda yer alan işlemlerin tamamlanmasını müteakip matbu başvuru belgelerini içeren kapalı kutu/zarf “Projenin Ajans’a Teslimi” için belirlenmiş olan son başvuru zamanına kadar elden veya posta/kargo yoluyla Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine teslim edilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.
Ajans Birimi Adres
Genel Sekreterlik Cumhuriyet Mahallesi, Öncü Sokak, No:39, 43020 Merkez/Kütahya
Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi Dörtyol Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No:69, ATSO Hizmet Binası, Kat:2, 03100, Merkez/Afyonkarahisar
Manisa Yatırım Destek Ofisi Merkez Efendi Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, No:127, Manisa TSO Bülent KOŞMAZ Hizmet Binası, Kat:1, 45020 Yunusemre/Manisa
Uşak Yatırım Destek Ofisi Durak Mahallesi, Fatih Caddesi, No:2/404, Özmerkez İş Merkezi, Kat:4, 64100, Merkez/Uşak

Başvuru belgelerinin elden Ajans’a teslimi sırasında TESLİM ALINDI belgesi düzenlenecektir. Bu belge, karşılıklı olarak imzalanacak ve bir nüshası Ajans’ta kalacak diğeri ise proje teslimini gerçekleştiren kişiye verilecektir. Proje teslim işleminin tamamlanması ile birlikte, proje NİHAİ BAŞVURU KODUNU alacaktır. Bu belgenin ve başvuru kodunun başvuru sahibi tarafından saklanması önem arz etmektedir. Projenin posta/kargo ile gönderilmesi durumunda ise bu belge tek nüsha Ajans’ta kalacak şekilde düzenlenecek olup posta/kargo görevlisine veya başvuru sahibine herhangi bir belge verilmeyecektir.

Toplantılar ücretsiz olup mali destek programlarına proje sunmayı öngören herkesin katılımına açıktır. Bilgilendirme toplantıları kapsamında programlara ilişkin temel hususlar (amaç, öncelik, bütçe, destek limitleri vb.) hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim toplantıları kapsamında ise proje döngüsü yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek proje başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI TAKVİMİNİ .PDF OLARAK İNDİR

2016 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında düzenlenecek olan eğitim toplantıları için 12.04.2016 saat 17:00'a kadar katılım talebi toplanacak olup yeterli sayıda talebin geldiği yerlerde toplantı düzenlenecektir. Eğitim toplantılarının kesin yer ve zaman bilgileri ile katılımcı listeleri 15.04.2016 saat 17:00'da bu bölümden duyurulcaktır.

EĞİTİM TOPLANTISI KATILIM TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi (PYB)’ne gönderebilirsiniz.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63

.......

İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) tarafından yararlanıcılara yönelik hazırlanan proje uygulama sürecine ilişkin sunum bu bölümden indirilebilecektir.