X
GO
2010 Yılı Teknik Destek Programı (2010TD)

Adı

2010 Yılı Teknik Destek Programı

Kısaltması

2010TD

Türü

Teknik Destek Programı

İlan Tarihi

04/10/2010

Referans Numarası

ZAFER/2010/TD


Genel Amaç
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı, TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma çalışmalarına destek sağlamaktır.

Öncelikler

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteğin öncelikleri, Ajans tarafından duyurulan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

 • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile Bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini arttırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve Bölge’deki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanmasıdır.

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 567.500 (beş yüz altmış yedi bin beş yüz) TL’dir. Teknik destek faaliyetinin hizmet alımı ile gerçekleştirilmesi durumunda faaliyet başına azami 15.000 (on beş bin) TL bütçe ayrılır.

Başvuru Sahipleri'nin Uygunluğu
UYARI: Bu programa, gerçek kişiler ile kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Başvuru Sahibi veya Ortağı olarak başvuramazlar.

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar

 • Yerel yönetimler (Belediye, İl Özel İdareleri)
 • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idari birlikleri
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları (OSB, KSS vb.)
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, vakıf, oda vb.)
Ortak(lar)ı'nın Uygunluğu
Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.

Ortak(lar), teknik destek faaliyetinin tasarlanması ile uygulanmasına katılabilecek ve Ortak(lar)'ın yaptıkları masraflar Yararlanıcı’nın yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle Ortak(lar), “Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden birine kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illerde bulunması” kriteri dışında Başvuru Sahipleri’nin Uygunluğu kısmında belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.


2010TD kapsamındaki faaliyetlerin azami uygulama süresi 1 (bir) ay olarak belirlenmiştir. Bu süreyi aşan faaliyet başvuruları kabul edilmeyecektir.

2010 Yılı Teknik Destek Programı'nın özel amacı; Bölge aktörlerinin proje yazma ve yürütme kapasitesini arttırmaktır. Ajans öncelikle bu amaca uygun faaliyetlere teknik destek verecektir.Dönem I

Dönem II

Açılış

04.10.2010 | 10:00

02.11.2010 | 10:00

Kapanış

01.11.2010 | 17:00

30.12.2010 | 17:00

DİKKAT: Son başvuru zamanından sonra gelen başvurular ile posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların, son başvuru tarihi ve saati itibarıyla Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen Başvuru Sahibi’nin sorumluluğundadır.


2010-9 sayı ve 21.10.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kuzey Ege Kalkınma Ajansı isminin Zafer Kalkınma Ajansı olarak değiştirilmesi kararı alınmış ve DPT’nin onayına sunulmuştur. 03.11.2010 tarihinde DPT tarafından Ajansın ismi ve amblemi onaylanmış ve Zafer Kalkınma Ajansı ismi resmiyet kazanmıştır. Bu nedenle 2010 Yılı Teknik Destek Programı II. Dönem başvuruları için yeni başvuru rehberi ve ekleri hazırlanmıştır.

. 2010TD I. Dönem Başvuru Rehberi ve Ekleri

 2010TD II. Dönem Başvuru Rehberi ve Ekleri

 

Ekler, Doldurulması Gereken Ekler ve Bilgi Amaçlı Sunulan Ekler olarak 2 (iki)’ye ayrılmıştır. Doldurulması Gereken Ekler Word (.doc) ve Excel (.xls) formatlarında, Bilgi Amaçlı sunulan Ekler ise Adobe Acrobat formatında (.pdf) sunulmuştur.

Doldurulması Gereken Ekler
Başvuru sırasında Ajans’a sunulması gereken belgeler sadece burada belirtilen “Doldurulması Gereken Ekler” ile sınırlı değildir. Başvuru sırasında sunulacak tüm belgeler için EK-A Başvuru Formu’nda yer alan “Kontrol Listesi” referans alınmalıdır.
 1. EK-1: Teknik Destek Faaliyetine Başvuran Kurum ve Kuruluşu Temsilen Faaliyette Aktif Olarak Görev Alacak Kişilerin Özgeçmişi
 2. EK-2: Teknik Destek Faaliyeti İçin Önerilen Uzman/Kurum ve Öngörülen Bütçe (Eğer öneriniz yoksa bu dokümanı göndermenize gerek yoktur.)
 3. EK-3: Faaliyet Planı
.

 


567.500 (beş yüz altmış yedi bin beş yüz) TL bütçeli “2010 Yılı Teknik Destek Programı” kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi’nden toplam 105 faaliyet başvurusu yapılmıştır. Ajans uzmanlarınca yapılan değerlendirme neticesinde bu başvurulardan 91 tanesi başarılı bulunmuştur. Buna göre,

 • Afyonkarahisar ilinden 31,
 • Kütahya ilinden 30,
 • Manisa ilinden 15,
 • Uşak ilinden 15

faaliyet başvurusu desteklenmeye hak kazanmıştır.

 2010TD I. Dönem Nihai Değerlendirme Sonuçları

 2010TD II. Dönem Nihai Değerlendirme Sonuçları

 

 


2010 Yılı Teknik Destek Programı