X
GO
Diğer Destekler Hakkında Genel Bilgi

Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda hibe, teşvik, kredi vb. destekler için başvurabilecekleri kurum/kuruluşların listesi aşağıdaki şemada gösterilmektedir.

İnteraktif Teşvikler Haritası Detaylı Bilgi Yeni Teşvik Sistemi Detaylı Bilgi Dış Ticaret Müsteşarlığı Destekleri Detaylı Bilgi Gelir İdaresi Başkanlığı Destekleri Detaylı Bilgi Hazine Müsteşarlığı Destekleri Detaylı Bilgi KOSGEB Destekleri Detaylı Bilgi Kuzey Ege Kalkınma Ajansı Destekleri Detaylı Bilgi Milli Emlak Genel Müdürlüğü Destekleri Detaylı Bilgi Milli Prodüktivite Merkezi Destekleri Detaylı Bilgi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri Detaylı Bilgi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Destekleri Detaylı Bilgi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri Detaylı Bilgi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destekleri Detaylı Bilgi TÜBİTAK Destekleri Detaylı Bilgi Türkiye Kalkınma Bankası Destekleri Detaylı Bilgi Türkiye Teknoloji Geliştirme Destekleri Vakfı Detaylı Bilgi Elçilikler Destekleri Detaylı Bilgi Dünya Bankası Destekleri Detaylı Bilgi Avrupa Konseyi Detaylı Bilgi Merkez (Brüksel) Destekleri Detaylı Bilgi Merkezi Finans ve İhale Birimi Destekleri Detaylı Bilgi Ulusal Ajans Destekleri Detaylı Bilgi


Tüm güncel ulusal ve uluslararası destekleri içeren bilgilere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz