X
GO
Tamamlanan ve Devam Eden Projeler

NO

PROJE ADI

BAŞVURU YAPILAN PROGRAM

BAŞVURU SAHİBİ

AJANSIN STATÜSÜ

PROJE BÜTÇESİ

PROJE KAPSAMI

PROJE DURUMU

1

Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi Projesi

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (CISOP)

Uşak Deri Karma OSB

Proje Ortağı

5.100.000 Avro 

*Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi'nde geniş bir yelpazeye sahip büyükbaş hayvan derisinin işlenmesi için bir merkez kurulması amaçlanmaktadır.

Uygulanıyor

2

Kütahya’da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (CISOP)

T.C. Kütahya Belediyesi

Proje Ortağı

3.900.000 Avro 

*Proje ile sektöre hizmet sunan Yaratıcılık Platformunun kurulması yoluyla üretim ve tasarım faaliyetlerini düzenlemek için bir merkez kurmak, marka algısını güçlendirmek ve sektörün iç ve dış pazarlardaki payını artırmayı amaçlamaktadır.

Uygulanıyor

3

Living Lab Research Concept in Rural Areas

Horizon 2020 (RUR-09-2017: Business models for modern rural economies)

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO (İspanya)

Proje Ortağı

4.100.000 Avro  

*Projenin uygulandığı 13 pilot bölgeden biri olan Manisa’nın Akhisar ilçesinde zeytin/zeytinyağı konusunda araştırma yapıldı. *Proje faaliyetleri kapsamında Avrupa’da hâlihazırda uygulanan kırsal iş modelleri incelenecek ve proje uygulama yeri olan 13 pilot bölgede Living Lab yaklaşımının uygulanması konusunda fizibilite çalışması gerçekleştirildi. *Yapılan analiz ve araştırmalar sonucunda uygulama alanlarına özel iş modelleri oluşturuldu. *Tedarik-değer zincirlerinde döngüsel ekonomi çözümlerinin uygulanmasını desteklemek için potansiyel girişimciler ve politika yapıcıların yanı sıra bir inovasyon ekosistemi topluluğunu hedefleyen RAIN Platform aracı oluşturuldu (https://rainplatform.wtelecom.es/).

2022 yılında tamamlandı

4

Ulusal Sıfır Atık Projesini Destekleme ve Afyonkarahisar’da Gıda Atık Yönetimini Geliştirme Projesi

İngiltere Büyükelçiliği Hibe Programı

Afyonkarahisar Belediyesi

Proje Ortağı

16.500 Pound 

*Afyonkarahisar’ın sıfır atık misyonu çerçevesinde gıda atığı yol haritası hazırlanarak gıda zincirindeki tüm paydaşların gıda atığı farkındalığının artırılması sağlandı.

2021 yılında tamamlandı

5

Culture and Creativity for Strengthening Cooperation between Kütahya and Pecs

Town Twinning

Kütahya Belediyesi

İştirakçi

126.602 Avro 

*Kütahya ve Pecs yerel yönetimleri arasında eğitim, kültür, çevre, ekonomik büyüme ile sürdürülebilir şehirler ve toplumlar başlıkları altında kapsamında işbirliği geliştirildi.

2020 yılında tamamlandı

6

Haydi Gençler İnovasyondan İstihdama

KA-3 (Politika Reformuna Destek; Gençler ve Politika Yapıcılar Arasında Diyalog/Yapılandırılmış Diyalog)

Uşak İl Miili Eğitim Müdürlüğü

Proje Ortağı

27.160 Avro  

*Gençlere kariyer planlama, iş bulma araçları, Europass CV oluşturma, mülakat teknikleri konularında bilgi ve beceriler aktarıldı. *Girişimcilik, Start UP destekleri, Endüstri 4.0, inovasyon, yeni sektörler, iş imkânları, yaygın eğitim olanakları, işgücü piyasası ve politikaları arasındaki ilişkilerle ilgili olarak bilgi ve farkındalık oluşturuldu. *Gençlerle kamu kurumu ve özel sektör girişimleri ziyaret edilerek, gençlerin istihdam alanlarını yerinde inceleme imkânı bulması sağlandı. *Uşak ilinde inovasyon ve yeniliğe dayalı genç istihdamı ve genel genç işsizliği konularında alan araştırması yapıldı. *İlde gençlerin, ortak kurumların ve paydaşların katılımı ile “İnovasyon’dan İstihdama Gençlik Zirvesi” düzenlendi. *Gençlerin inovasyon ve gençlik istihdamı alanında karar alıcılarla buluşması amacıyla ve ortak anlayışla “Genç İstihdam Strateji Raporu” oluşturuldu. *Lise öğrencilerine yönelik "BulUşak Bir Fikir Bir İnovasyon" proje yarışması düzenlendi.

2019 yılında tamamlandı

7

TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu (Zafer-IN Operasyonu)

IPAI IV. Bileşen IKG OP

Zafer Kalkınma Ajansı

Başvuru Sahibi

4.100.000 Avro  

*9 sektörde işveren ve çalışanlarla sektör uzmanları tarafından yüz yüze toplamda 750 adet anket düzenlendi. *3.000’e yakın KOBİ çalışanına, 500’ü aşkın KOBİ işverenine ve 600 kamu çalışanına eğitimler düzenlendi. Bu eğitimlerin amacı KOBİ’lerdeki işveren ve çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesi ve bölgesel aktörlerin iş gücü piyasasında aktif rol almalarına katkıda bulunmaktır. *64 KOBİ’ye danışmanlık hizmeti sağlandı. *Toplamda 26 adet farkındalık toplantısı, ayrıca 4 adet farklı sektörlere yönelik üniversite konferansı gerçekleştirildi. Eğitim taleplerinin toplandığı farkındalık toplantılarına 1.024 kişi, üniversite konferanslarına ise 1.174 kişi katılım sağladı. *Bölgesel İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Merkezi kuruldu.

2017 yılında tamamlandı

8

TR33 Düzey II Bölgesi'nde Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Projesi

IKGOP Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

Proje Ortağı

204.933 Avro  

*Her ilden 3'er kişi olmak üzere Bölge'de 12 kişiden oluşan koçluk ekibi oluşturuldu *100 firmaya koçluk hizmeti sağlandı. *1.042 kişiye farkındalık eğitimleri verildi. *480'i öğrenci olmak üzere toplamda 1.522 kişiye farkındalık çalışmaları kapsamında ulaşıldı.

2017 yılında tamamlandı

9

Ön Yargıdan İstihdama Sosyal Değişim Projesi

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması Hibe Programı

Kütahya Belediyesi

Eş - Başvuru Sahibi

78.000 Avro  

*Roman vatandaşların istihdamına yönelik 2 adet merkez kuruldu. *40 tane Roman gencine mesleki eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi.

2017 yılında tamamlandı

10

Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında

Erasmus + K3

Zafer Kalkınma Ajansı

Başvuru Sahibi

32.048 Avro  

*Bölgemizdeki üniversitelerde, yaklaşık otuzar öğrencinin katılım gösterdiği çalıştaylar düzenlendi. *Gönüllü olan öğrenci grupları tarafından hangi kurumun, hangi alanda proje geliştirebileceği, geliştirilecek projelerin kapsamı, ne zaman uygulanacağı, muhtemel finansman kaynağı gibi detayların netleştirildiği eylem planı öneri taslakları hazırlandı. *30 kişilik öğrenci grubu arasından demokratik şekilde seçilen altışar öğrenci ile birlikte illerde sektöründe öncü bir firma ile ticaret ve sanayi odalarının başkanlarına ziyaretler düzenlendi. *Öğrencilerle birlikte Ankara'daTürkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilkent Cyberpark, Kalkınma Bakanlığı, ODTÜ Teknokenti bünyesinde kurulmuş olan Bilim ve Teknoloji Müzesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ziyaret edildi. *Antalya'da TR33 Bölgesi illeri üniversitelerinden ve TSO’larından temsilcilerin, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katılımıyla yaklaşık 70 kişinin bir araya geldiği 2 günlük bir kariyer kampı düzenlendi.

2016 yılında tamamlandı