X
GO
Yurt Dışı İşbirlikleri

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

1. SP3 Platformu Üyeliği:

TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı kapsamında daha detaylı araştırma, analiz ve raporlama çalışmalarına 2012 yılı içerisinde başlayan Ajans, farklı eksenlerde strateji belgeleri üretmiştir. Bölge Planı’na altlık oluşturulması adına hazırlanan ve bölgede sektörlerin yarattığı katma değer ile yenilikçilik kapasite ve performansını arttıracak strateji ve öncelikleri belirleyen “TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi” ise 2013 yılı itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu çalışma ile etkileşim içerisinde hazırlanan “TR33 Bölgesi’nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analiz Edilmesi” çalışması, bölgedeki mevcut sektörel yapının belirlenmesi, mevcut sektörlerin sıçrama potansiyelinin bulunduğu yüksek katma değerli öncelikli sektörlerin tespit edilmesi ve bu sektörlerde uygulanacak stratejilerin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi ile 22.08.2016 tarihinde S3 Platformu’na üye olmuştur. Merkezi İspanya’nın Sevilla kentinde bulunan Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre - JRC) tarafından koordine edilen ve Avrupa’da akıllı uzmanlaşma stratejileri üzerine faaliyet gösteren S3 Platformu esas itibarıyla AB üyesi bölgelerin arasında iş birliklerini geliştirmek, bölgesel yenilik stratejileri konusunda deneyimlerini paylaşmak ve ortak bir akıl etrafında AB 2020 stratejilerini hayata geçirmek adına kurulmuştur. Ajansımızın aynı zamanda S3 Platformu bünyesinde oluşturulan ve tematik platformlarından olan Enerji Platformu’nda ve Güneş Enerjisi Platformu’nda da yer almaktadır.


2. Dijital Beceriler ve Meslekler Koalisyonu (DSJC) Üyeliği

Ajans tarafından çıkılan Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında kurulan Kendin Yap atölyeleri ve gerçekleştirilecek eğitimlerde sürekliliğin sağlanabilmesi ve görünürlüğün artırılabilmesi adına Avrupa Komisyonu tarafından 2016 yılının Aralık ayında kurulan Dijital Beceriler ve Meslekler Koalisyonu (DSJC)’na üye olunmuştur. Koalisyon, çok paydaşlı yapısıyla, günümüzün dijital toplumlarında ve ekonomilerinde eksikliği hissedilen dijital yetenek taleplerinin karşılanmasına destek olmayı hedeflemektedir. Komisyonun bir diğer amacıysa yaklaşık 1 milyon civarındaki genç nüfusun staj, çıraklık ve kısa vadeli eğitim programlarıyla iş gücüne katılmalarını sağlayarak genç nüfus işsizlik oranının düşmesini sağlamaktır.


3.    UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı:

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı (Creative Cities Network), UNESCO tarafından 2004 yılında yaratılmış olup, çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren bir girişimdir.

Şehirler tarihi ve kültürel geçmişleri ve çeşitli kültür aktörlerini bir arada bulunduran dinamik yapılarıyla yaratıcılığın yeni boyutlarını üretmeye ve keşfetmeye muktedirdirler. Program, yerel aktörler tarafından yürütülen kültürel endüstrilerin yaratıcı, ekonomik, sosyal potansiyelini geliştirmeyi amaçlamakta ve bu sebeple UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini desteklemektedir.

Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirler tarafından kendi yetenek ve enerjilerini yönlendirecekleri yaratıcı endüstri sektörü tercihlerine göre seçilebilecek yedi tema etrafında şekillendirilmiştir. Bu temalar edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenmiştir. Hâlihazırda, Yaratıcı Şehirler Ağı’nın 295 üyesi bulunmaktadır.

Ø  Kütahya UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği

Kütahya, 31.10.2017 tarihinde ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın yeni üyeleri arasında yer alarak Zanaat ve Halk Sanatları (Crafts and Folk Art) alanında yaratıcı şehir unvanını almaya hak kazanmıştır. Kütahya söz konusu Ağa zanaat ve halk sanatları dalında kabul edilen Türkiye’den ilk şehir olma başarını göstermiş ve dünyadaki 59 zanaat ve halk sanatı şehrinden biri olarak tescil edilmiştir. Ajansımızın koordinasyonunda 2016 yılının başından beri yürütülen çalışmalar sonucunda ilk başvurusunda Ağa kabul edilmeyi başaran Kütahya, bu alanda büyük bir başarıya imza atmıştır.

Ajansımız, Ağa üyelik safhasında olduğu gibi üyelik sonrası süreç içerisinde de yer alarak UNESCO Resmi Temas Noktası görevini yerine getirmiş olmanın yanında halen Yürütme Komitesi üyesi olarak çalışmalara aktif katılım sağlamaktadır. UNESCO üyeliği ile Kütahya ilinin gündemi şekillendirilmiş olup ilin yaratıcı ve kültürel endüstriler odaklı gelişimi için politikalar geliştirme ve uygulama çalışmalarına devam edilmektedir.

Ø  Afyonkarahisar UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği

Afyonkarahisar, 30 Ekim 2019 tarihinde ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın yeni üyeleri arasında yer alarak Gastronomi alanında yaratıcı şehir unvanını almaya hak kazanmıştır. Afyonkarahisar söz konusu Ağa "gastronomi" dalında kabul edilen Gaziantep ve Hatay’ın ardından Türkiye’den üçüncü şehir olma başarısını göstermiş ve dünyada bu alanda Ağa kabul edilen 49 şehirden biri olmuştur. Ajansımızın koordinasyonunda 2018 yılından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda ilk başvurusunda Ağa kabul edilmeyi başaran Afyonkarahisar, bu alanda büyük bir başarıya imza atmıştır. Ajansımız, üyelik safhasında olduğu gibi üyelik sonrası süreç içerisinde de yer alarak UNESCO Koordinasyon Kurulu üyeliği, Yürütme Komitesi üyeliği ve UNESCO Resmi Temas Noktası görevlerini yerine getirmektedir.


4. Afyonkarahisar Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA) Üyeliği

2018 yılında Afyonkarahisar adına, farklı ülkelerden farklı şehirlerin tecrübe paylaşımını teşvik ederek kentler ve termaller arasında güçlü bir ortaklık ağı oluşturmayı amaçlayan EHTTA’ya başvuru yapılması üzerine birtakım çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan ziyaretlerin ve istişarelerin sonrasında üyelik öncesi EHTTA tarafından talep edilen bilgiler üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütülerek 2018 yılının Kasım ayı içerisinde Afyonkarahisar Valiliği adına başvuru yapılmıştır. 14.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen EHTTA Genel Kurulu Toplantısında yapılan oylama sonucu alınan olumlu kararla Afyonkarahisar ilinin üyeliği kabul edilmiştir.