X
GO
Yurt Dışı İşbirlikleri

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

1.    EURADA Üyeliği:

Neredeyse tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki Bölgesel Kalkınma Ajanslarından oluşan yaklaşık 70 üyeye sahip EURADA’YA 2016 yılında üye olunmuştur. EURADA; üyelerine AB politikalarına dair gelişmeler konusunda güncel bilgiler vermekte, üyelerini fon kaynakları ve işbirliği fırsatları konusunda rehberlik etmekte, ortaklıklar oluşturmak ve yürütmek konusunda üyelerine destek olmaktadır. Üyeleri adına Avrupa Komisyonu nezdinde kulis yapan ve Komisyon’u bilgilendiren EURADA’nın Avrupa Komisyonu’nda çok etkin bir iletişim ağı bulunmaktadır. Yuvarlak masalar ve yansıma grupları aracılığıyla münferit EURADA üyeleri, Komisyon’un politika oluşturma sürecinde doğrudan rol sahibi olabilmekte ve resmi görevlilerle kendi bağlantılarını kurabilmektedir. EURADA, üyelerinin faydası için ekonomik kalkınmada iyi uygulamaları bir araya getirmekte ve yaymaktadır.

2.    SP3 Platformu Üyeliği:

Akıllı İhtisaslaşma Platformu (Smart Specialisation Platform), üyelerine akıllı ihtisaslaşma stratejileri hakkında danışmanlık hizmeti sağlayan bir çalışma grubudur. Ajansımız, akıllı ihtisaslaşma kavramı konusundaki çalışmalarına hız kazandırmak ve uygulama metodolojileri üzerine bilgi akışı oluşturmak amacıyla S3 Platformu’na 22.08.2016 tarihinde üye olmuştur. Ajans, aynı zamanda S3 Platformu bünyesinde oluşturulan ve S3 Tematik Platformlarından biri olan Enerji Platformu’na da üyeliği kabul edilmiş olup bu çatı altında oluşturulan Güneş Enerjisi S3 Platformu’nda da yer almaktadır.

Güneş Enerjisi S3 Platformu, çalışmalarına 17.05.2017 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen Başlangıç Toplantısı ile başlamış olup Ajans düzenlenen bu toplantıya katılım sağlamıştır. S3 Platformu üyeliği ile birlikte akıllı uzmanlaşma ve yenilik stratejilerinin etkin bir şekilde uygulanması, sınır-ötesi işbirliklerinin artırılması, uluslararası ağ ve iletişim olanaklarının geliştirilmesi, Bölgemizde gerçekleştirilecek yatırımların yönlendirilmesi konularındaki çalışmaların sürdürülmesi amaçlamaktadır.

3.    UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı:

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 7 tema etrafında şekillenmiştir. Bu temalar:

Ø  Gastronomi,

Ø  Edebiyat,

Ø  Film,

Ø  Müzik,

Ø  Zanaat ve halk sanatları,

Ø  Tasarım,

Ø  Medya sanatlarıdır.

31.10.2017 tarihinde Kütahya UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Zanaat ve Halk Sanatları şehri olarak dahil edilmiştir. Yaratıcı Şehirler Ağı, Kütahya’nın şehir olarak tüm el sanatlarıyla, kültürüyle, müziğiyle, halkıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim kurumlarıyla, idaresiyle kısacası şehrin yaşam tarzıyla yaratıcılık ilkelerini karşıladığını tescil eder.

Kütahya bu sayede sürdürülebilir kalkınma ilkelerini yaratıcı endüstrileri ile gerçekleştirebileceğini tescillemiştir.

Kütahya’yı UNESCO Yaratıcı Şehri yapan kriter sadece Çini değil, şehrin sahip olduğu tüm Zanaat ve Halk Sanatları ve bu geleneğin şehrin sosyo-ekonomik ve kültürel dokusuna işlemiş olmasıdır.

Çini sanatı önderliğinde şehirdeki tüm zanaat ve halk sanatlarının ve alanı destekleyen kurum ve kuruluşların şehrin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimindeki önemi Kütahya’yı Yaratıcı Şehir yapmaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan çalışmalarımız, Kütahya'ya Değer Katanlar ile Kütahya Geleneksel Sanatlar Tarih ve Kültür Turizmi Doğal Kaynak ve Güzellikler'dir.

 

4.    NERDA İyi Niyet Protokolü:

NERDA Bölgesel Kalkınma Ajansı, Bosna-Hersek’in Kuzey-Doğu bölgesinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi faaliyetlerinden sorumlu kuruluştur. Faaliyetlerini; Bosna-Hersek ve Batı Balkanlar’da bölgesel ekonominin rekabetçiliğini ve yaşam standartlarını geliştirmek amacıyla, hem içsel hem de dışsal kaynakların akışkanlığını sağlayarak güçlü bir bölge kurmak doğrultusunda yürüten kurum ile Ajansımız arasında 2015 yılında iyi niyet protokolü hazırlanmıştır.