X
GO
TR33 Bölgesi Yatırım Destek ve Teşvikleri

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (TEŞVİK SİSTEMİ)

TR33 Bölgesi son yıllarda önemli teşvik mekanizmaları ile yatırımcıların cazibe merkezi haline gelmiştir. Bölgenin bulunduğu konum itibarıyla önemli sanayi ve lojistik merkezlerine yakınlığı, yatırımcılar için önemli tercih sebeplerinden olmuştur. Bölgemizdeki çeşitli destek ve teşvik mekanizmalarından faydalanmak için siz de bölgemizde yerinizi alın.

TR33 Bölgesinde (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Sağlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvikleri

Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

• 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli Resmî Gazete)

• 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012 tarihli Resmî Gazete) 

Destek Unsurları

 

Destek Unsurları

Genel Teşvik

Uygulamaları

Bölgesel Teşvik ve Öncelikli Yatırımlar

Stratejik Yatırımların Teşviki

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi İndirimi

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

Yatırım Yeri Tahsisi

 

Faiz veya Kar Payı Desteği (Sadece 3,4,5 ve 6. bölgelerde)

 

KDV İadesi

   

Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilen Yatırımlar İçin

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

 

Teşvik sisteminde son yapılan değişiklikle 01.01.2021 tarihi itibariyle bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında illerin bulunduğu bölgeler değişmiştir. Bölgemizden Manisa 3. bölgeden 2. bölgeye, Kütahya, 4 bölgeden 3 bölgeye yükselmiş olup Afyonkarahisar (4. bölge) ve Uşak (3. bölge) illerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ayrıca yapılan değişiklikle ilçe bazlı sistem getirilmiştir.

İlçe bazlı sistemle kararda yer alan ilçelerden OSB’si olmayan ilçeler bulunduğu ilin bir alt bölge desteğinden OSB’si olan ilçeler ise iki alt bölge desteğinden yararlanacaktır. Yapılan değişiklikle kararda yer alan TR33 bölgesi ilçeleri tabloda verilmiştir.

Tablo 1:TR33 Bölgesi İlçe Bazlı Sistemde Yer Alan İlçeler

Afyonkarahisar (7 İlçe)

4. Bölge

Kütahya (9 İlçe)

3. Bölge

Manisa (9 İlçe)

2. Bölge

Uşak (4 İlçe)

3. Bölge

Kızılören

Domaniç

Saruhanlı

Banaz (OSB)

İhsaniye

Hisarcık

Köprübaşı

Karahallı (OSB)

Bayat

Şaphane

Ahmetli

Ulubey

Sinanpaşa (OSB)

Pazarlar

Gölmarmara

Sivaslı

Hocalar

Dumlupınar

Demirci

 

Evciler

Altıntaş (OSB)

Gördes

 

Çobanlar

Çavdarhisar

Kırkağaç

 
 

Emet

Sarıgöl

 
 

Aslanapa

Selendi

 

 

Genel Teşvik Sistemi
Genel Teşvik Sistemi için sabit yatırım tutarının TR33 Bölgesi’nde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak asgari 1,5 milyon TL, Manisa ilinde 3 milyon TL olması gerekmektedir.
Genel Teşvik Sisteminde Uygulanacak Destek unsurları KDV İstisnası ve gümrük vergisi muafiyetidir.

 

Bölgesel Teşvik Uygulaması

Tablo 2:Teşvik Sisteminde TR33 Bölge İllerinin Bulunduğu Bölgelere Göre Bölgesel ve Alt Bölge Destekleri

 

Destek Unsurları

II

Manisa

III

Kütahya–Uşak

IV

Afyonkarahisar

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

 Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı* (%)

20

25

25

30

30

40

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

3 YIL

5 YIL

5 YIL

6 YIL

6 YIL

7 YIL

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

 Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi

YOK

YOK

3 Puan

4 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1 Puan

1 Puan

 

Tablo 3:İlçe Bazlı Sistemde İlçelerin Bağlı Bulundukları İllere Göre Bölgesel ve Alt Bölge Destekleri

 

Destek Unsurları

II Manisa (İlçeler)

III Kütahya – Uşak (İlçeler)

IV Afyonkarahisar (İlçeler)

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

 Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı* (%)

25

30

30

40

40

50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

5 YIL

6 YIL

6 YIL

7 YIL

7 YIL

10 YIL

Yatırım Yeri Tahsisi

 

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

 Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi

3 Puan

 4 Puan

4 Puan

5 Puan

5 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1 Puan

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

2 Puan

 

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında destekler bölgesel ve bölgesel alt bölge destekleri şeklinde uygulanmaktadır. Yatırım teşvik siteminde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında destek unsurları;

1. KDV İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için KDV’nin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

2. Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Ancak teşvik belgesi kapsamında aşağıdaki harcamalar değerlendirilmeye alınmaz.

• Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları,

• Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere ham madde, ara malı ve işletme malzemesi,

• Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları(sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar ile Kararın 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç)

• Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter,

• Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra v e mutfak eşyası,

• Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri,

3. Faiz veya Kar Payı Desteği

Bölgesel teşvik kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; TR33 Bölgesi’nde yapılacak yatırımlarda aşağıda belirtilen oran ve miktarlarda destek sağlanabilir.

 

Tablo 4: TR33 Bölge İllerinin Bulunduğu Bölgelere Göre Bölgesel Teşvik Uygulaması Kapsamında Faiz Desteği

 

Destek Unsurları

II

Manisa

III

Kütahya–Uşak

IV

Afyonkarahisar

Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi İndirim Oranı

Destek Üst Limiti

YOK

3 Puan

1 Milyon TL

4 Puan

1,2 Milyon TL

Döviz / Dövize Endeksli Kredi İndirim Oranı

Destek Üst Limiti

1 Puan

1 Milyon TL

1 Puan

1,2 Milyon TL

 

Tablo 5:İlçe Bazlı Sistemde İlçelerin Bağlı Bulundukları İllere Göre Faiz Desteği

 

Destek Unsurları

II Manisa (İlçeler)

III Kütahya – Uşak (İlçeler)

IV Afyonkarahisar (İlçeler)

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

 Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi İndirim Oranı

Destek Üst Limiti

3 Puan

1 Milyon TL

 4 Puan

1,2 Milyon TL

4 Puan

1,2 Milyon TL

5 Puan

1,4 Milyon TL

5 Puan

1,4 Milyon TL

7 Puan

1,8 Milyon TL

Döviz / Dövize Endeksli Kredi İndirim Oranı

Destek Üst Limiti

1 Puan

1 Milyon TL

1 Puan

1,2 Milyon TL

1 Puan

1,2 Milyon TL

2 Puan

1,4 Milyon TL

2 Puan

1,4 Milyon TL

2 Puan

1,8 Milyon TL

 

4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak şartıyla;
Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,
Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır.) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, aşağıda verilen tabloya göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanır.

 

Tablo 6:Teşvik Sisteminde İllerin Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Oranları

 

Destek Unsurları

II

Manisa

III

Kütahya–Uşak

IV

Afyonkarahisar

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

3 YIL

5 YIL

5 YIL

6 YIL

6 YIL

7 YIL

Destek Oranı (%)

15

20

20

25

25

35

 

Tablo 7:İlçe Bazlı Sistemde İlçelerin Bağlı Bulundukları İllere Göre Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Oranları

 

Destek Unsurları

II Manisa (İlçeler)

III Kütahya – Uşak (İlçeler)

IV Afyonkarahisar (İlçeler)

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

5 YIL

6 YIL

6 YIL

7 YIL

7 YIL

10 YIL

Destek Oranı (%)

20

25

25

35

35

Limit Yok

 

5. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi
 Bölgesel teşvik uygulamalarında, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır. Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. 

 

Tablo 8:Teşvik Sisteminde TR33 Bölge İllerinin Bulunduğu Bölgelere Göre Kurumlar/Gelir Vergisi İndirim Oranları

 

Destek Unsurları

II

Manisa

III

Kütahya–Uşak

IV

Afyonkarahisar

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

 Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı* (%)

20

25

25

30

30

40

 

Tablo 9:İlçe Bazlı Sistemde İlçelerin Bağlı Bulundukları İllere Göre Kurumlar/Gelir Vergisi İndirim Oranları

 

Destek Unsurları

II Manisa (İlçeler)

III Kütahya – Uşak (İlçeler)

IV Afyonkarahisar (İlçeler)

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı* (%)

25

30

30

40

40

50

 

Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz.

5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, 4283 ve 3996 sayılı kanunlara tabi YİD modeliyle finanse edilen yatırımlar Kurumlar/Gelir vergi indiriminden faydalanamaz. İndirimli vergi uygulaması yatırıma katkı oranına ulaşınca son bulur.

6. Yatırım Yeri Tahsisi

Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunda yer ala Ek Madde 3’e göre işlem tesis edilir.

 **Ayrıca Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

a) 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
b) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, desteğin sabit yatırım tutarına oranı, yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.