X
GO
Duyurular

12 Kasım 2020 Perşembe

COSME İnovatif Kamu Alımları Konsorsiyumlarının Eş Finansmanı Çağrısı

Program Adı

COSME İnovatif Kamu Alımları Konsorsiyumlarının Eş Finansmanı Çağrısı

Son Başvuru Tarihi

19 Ocak 2021 saat: 17.00 (Brüksel saati)

Amaç

Bu çağrının amacı kamu alımları çerçevesinde inovatif çözümlerin desteklenmesidir. Çağrı kapsamında alıcılar, kamu kurumları için inovatif/yenilikçi çözümlerin satın alınmasında ihale makamı olarak rol alacaklardır.

 

Çağrının 3 temel hedefi şu şekilde sıralanmaktadır:

 

1. Kamu alımlarının inovatif/yenilikçi çözümlerin satın alınması için kullanılmasının teşvik edilmesi;

2. Kamu alımlarının inovatif/yenilikçi çözüm üretilmesinde kilit rol oynayarak özellikle toplumun genelini ilgilendiren temiz enerji, çevre, iklim değişimi veya sağlık gibi alanlarda bu tarz çözümlerin desteklenmesini sağlamak;

3. AB tarafından fonlanan diğer araştırma ve inovasyon projeleri arasındaki bağı güçlendirmek.

Proje Süresi

Asgari 36 Ay, Azami 48 Ay

Program Bütçesi

5.000.000 EUR (Beş Milyon Avro)

Destek Limitleri

Proje Başına Limitler

Asgari

Azami

Destek Miktarı

2.000.000 EUR

5.000.000 EUR

Uygunluk Kriterleri

Bu teklif çağrısı kapsamında kar amacı güden / gütmeyen kurum ve kuruluşlar, kamu kurumları (ulusal, bölgesel ve yerel), üniversiteler ya da eğitim kurumları, araştırma merkezleri uygun başvuru sahipleri olarak belirlenmiştir.

 

Gerçek kişiler bu çağrı kapsamında uygun başvuru sahibi olamaz.

 

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir:

Başvurular AB üye ülkelerine ve COSME Programı’na katılan ülkelere açıktır.

Konsorsiyum yukarıdaki koşulları sağlayan 2 farklı ülkeden en az 2 ortaktan oluşmalıdır:

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu), kamu kurumları (ulusal, bölgesel, yerel), üniversiteler veya eğitim kurumları, araştırma merkezleri ve kar amacı güden kuruluşlar ortak olabilir.

Proje süresi en az 36 ay en fazla 48 ay olmalıdır.

Önemli Tarihler

Aşamalar

Tarih

Aşama 1 Son Başvuru Tarihi

19 Ocak 2021, 17:00 (Brüksel Saati)

Aşama 2 Son Başvuru Tarihi

08 Haziran 2021 17:00 (Brüksel Saati)

Aşama 1 Değerlendirme Dönemi

Ocak-Mart 2021

Aşama 2 Değerlendirme Dönemi

Haziran-Ağustos 2021

Aşama 1 Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi

Nisan 2021

Aşama 2 Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi

Eylül 2021

Hibe anlaşmaların imzalanması

Aralık 2021

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Ocak 2022

 

 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 381

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x