X
GO
Duyurular

12 Kasım 2020 Perşembe

COSME Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı ve ClusterxChange ile Şehirlerin ve Ekosistemlerin Bağlanması

Program Adı

COSME Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı ve ClusterxChange ile Şehirlerin ve Ekosistemlerin Bağlanması

Son Başvuru Tarihi

2 Şubat 2021 17:00 Brüksel Saati

Amaç

Bu çağrının amacı, Avrupa çapında küme yönetiminin mükemmelleşmesini desteklemek, ekosistemler ve şehirler arasında iş birliklerinin kurulmasını sağlamaktır. Aynı zamanda, KOBİ’lerin rekabet edebilirliği ve küresel pazarda kendilerine yer bulmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

Çağrı kapsamında desteklenecek projeler ile birlikte kümeler arası öğrenme ve işbirliği artacak, kümeler ve üyeleri yeni yetenekler kazanarak endüstriyel değişim ile gelecek fırsatlardan en iyi şekilde faydalanacaklardır.

 

KOBİ’lerin küresel büyüme sırasında karşılaştığı zorluklara karşı stratejik yaklaşımlar geliştirilecek, yeşil ve dijital dönüşümden doğacak fırsatlar değerlendirilecektir.

Proje Süresi

Asgari 20 Ay, Azami 24 Ay

Program Bütçesi

6.000.000 EUR (Altı Milyon Avro)

Destek Limitleri

Proje Başına Limitler

Asgari

Azami

Destek Miktarı

-

500.000 EUR

Uygunluk Kriterleri

Çağrı kapsamında küme organizasyonları uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir. Tüm başvuru sahiplerinin teklif çağrısının son gününe kadar Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu’nda (AKİP-ECCP) kayıt olması gerekmektedir.

Gerçek kişiler başvuru hakkına sahip değildir.

 

Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları kurmak isteyen konsorsiyumlar ile birlikte yürütülecektir. Bir konsorsiyum AB üyesi veya COSME Programı’na katılan en az 3 farklı ülke küme organizasyonundan oluşmalı ve her bir konsorsiyum üyesinin Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu’nda (AKİP-ECCP) kayıt olması gerekmektedir.

 

Önemli Tarihler

Aşamalar

Tarih

Son Başvuru Tarihi

2 Şubat 2021 - 17:00

Değerlendirme Dönemi

Şubat - Nisan 2021

Başvuruların Bilgilendirilmesi

Mayıs 2021

 

Hibe Anlaşmalarının İmzalanması

Ağustos 2021

 

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Şubat 2022

 

 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 524

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x