X
GO
Duyurular

12 Kasım 2020 Perşembe

COSME Ekonomik Toparlanmada KOBİ’lerin İleri Teknolojileri Yakalaması İçin Stratejik İşbirlikleri Çağrısı

Program Adı

COSME Ekonomik Toparlanmada KOBİ’lerin ileri teknolojileri yakalaması için Stratejik İşbirlikleri Çağrısı

Son Başvuru Tarihi

2 Şubat 2021 17:00 Brüksel Saati

Amaç

Bu genel amacı, teknoloji odaklı KOBİ'ler ile kriz sonrası ekonomik ortama uyum sağlama ihtiyacıyla karşı karşıya olan geleneksel KOBİ'ler arasında, gelişmiş teknolojileri benimsemenin faydalarına odaklanarak, Avrupa Komisyonu'nun kurtarma paketine katkıda bulunmaktır. Bu teklif çağrısının nihai amacı, Avrupa'daki KOBİ'ler arasında gelişmiş teknolojilerin daha geniş bir şekilde yaygınlaşmasına ve yayılmasına katkıda bulunmak ve ekonomik iyileşmeyi artırmaktır.

Proje Süresi

Asgari 36 Ay, Azami 48 Ay

Program Bütçesi

5.000.000 EUR (Beş Milyon Avro)

Destek Limitleri

Proje Başına Limitler

Asgari

Azami

Destek Miktarı

2.000.000 EUR

3.000.000 EUR

Uygunluk Kriterleri

Başvuru sahipleri endüstri, araştırma topluluğu ve teknoloji sağlayıcılarının temsilcileri tüzel kişilikler olmalıdır. Bu kapsamda aşağıda sayılan kuruluş ve ortaklıklar uygun başvuru sahipliği için örnek verilebilir:

  • Küme organizasyonları
  • Teknoloji merkezleri
  • KOBİ'ler

Konsorsiyumdaki bu teklif çağrısı için başvuran farklı kümeler, aynı endüstriyel sınıftan veya çapraz faydalanma için kapsam sunan ilgili endüstriyel sektörlerden KOBİ gruplarını temsil edebilir. Teknoloji merkezlerinin önerilen projenin resmi yararlanıcıları olmaması durumunda, başvuru sahipleri, proje sırasında işbirliğini nasıl sağlamak istediklerini başvurularında göstereceklerdir.

Teklifler, en az üç farklı AB Üye Devletinde yerleşik uygun tüzel kişiliklerden oluşan konsorsiyumlar tarafından sunulmalıdır.

Önemli Tarihler

Aşamalar

Tarih

Son Başvuru Tarihi

2 Şubat 2021 - 17:00

Değerlendirme Dönemi

Şubat – Ağustos 2021

Başvuruların Bilgilendirilmesi

Ağustos 2021

Hibe Anlaşmalarının İmzalanması

Kasım 2021

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Aralık 2021

 

 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 556

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x