X
GO
Duyurular

4 Aralık 2020 Cuma

CoSME - Turizm Sektöründe Dijitalleşme ve Yenilikçiliği Kavrama Çağrısı

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı’nın (COSME) Turizm Sektöründe Dijitalleşme ve Yenilikçiliği Kavrama başlıklı yeni çağrısı yayınlanmıştır. Çağrıya ilişkin hazırlanan künye aşağıda sunulmakta olup detaylı bilgilere https://www.ab.gov.tr/guncel-hibeler_50801.html bağlantısından erişilebilmektedir.

 

Program Adı

CoSME - Turizm Sektöründe Dijitalleşme ve Yenilikçiliği Kavrama

Son Başvuru Tarihi

11 Şubat 2021, 17.00 Brüksel Saati

Amaç

Çağrının genel amacı; ulus ötesi işbirliği ve kapasite geliştirme yoluyla turizm KOBİ'lerinin dijitalleşme ve yeniliği içselleştirmelerine destek olmaktır.

 

Eylemin özel amacı; turizm ekosistemindeki KOBİ'ler tarafından dijital dönüşüm, yenilikçilik ve akıllı turizm çözümleri için kapasite oluşturmak amacıyla ulus ötesi ve ekosistemler arası destek programları geliştirmek ve uygulamaya koymaktır.

Proje Süresi

Asgari 25 Ay, Azami 36 Ay

Program Bütçesi

8.000.000 EUR (Sekiz Milyon Avro)

Destek Limitleri

Proje Başına Limitler

Asgari

Azami

Destek Miktarı

-

1.000.000 EUR

Uygunluk Kriterl

Uygun başvuru sahipleri:

 

 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu),
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • İş destek kuruluşları; bu tür iş destek kuruluşları, bir iş geliştirme merkezi / hızlandırıcı, laboratuvar, inovasyon merkezi, üniversite veya eğitim kurumu, araştırma merkezleri ve iş destek faaliyetlerini doğrudan KOBİ'lere yürütme konusunda kanıtlanmış bir kapasite ve deneyime sahip diğer ilgili kuruluşları içerebilir,
 • Ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki kamu kurumları ve kamu kurumları ve bunların Avrupa, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki ağları ya da dernekleri veya turizm alanlarından sorumlu veya faaliyet gösteren bir kamu otoritesi adına hareket eden kuruluşlar, ekonomik işler, endüstri, iş desteği veya ilgili alanlar,
 • Uluslararası kuruluşlar,
 • Turizm ve işletme desteğinde aktif olan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) dâhil olmak üzere özel ve kâr sağlayan kuruluşlar,
 • Ticaret ve sanayi odaları,
 • Turizm ve iş desteğinde aktif olan üniversiteler ve araştırma merkezleri dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim kurumları.

 

Bağlantılı üçüncü şahıslar, yani başvuranlarla yasal veya sermaye bağı olan, eylemle sınırlı olmayan ve tek uygulama amacıyla kurulmuş olmayan tüzel kişiler (aynı zamanda "bağlı kuruluşlar" olarak da anılır), projede uygun maliyetleri beyan etmek için başvuru sahipleri şeklinde yer alabilir. Yalnızca AB üye devletleri ve COSME Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca COSME programına katılan ülkelerde usulüne uygun olarak kurulmuş tüzel kişilerden gelen başvurular uygundur.

 

Uygun proje olarak değerlendirilebilmesi için teklifin aşağıdakilerden oluşan bir konsorsiyum tarafından sunulması gerekir:

 • En az beş (5) ve en fazla on (10) üye / ortak - farklı tüzel kişilikler
 • En az beş (5) uygun ülkeyi kapsayan konsorsiyumlar
 • En az iki (2) kamu kurumu ve kuruluşu
 • En az bir (1) iş destek organizasyonu

Önemli Tarihler

 

Aşamalar

Tarih

Son Başvuru Tarihi

11 Şubat 2021 - 17:00 (Brüksel saati)

Değerlendirme Dönemi

Mart - Temmuz 2021

Başvuruların Bilgilendirilmesi

Temmuz - Ağustos 2021

Hibe Anlaşmalarının İmzalanması

Ekim - Kasım 2021

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Kasım - Aralık 2021

 

 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 692

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x