X
GO
Duyurular

9 Aralık 2020 Çarşamba

Ufuk 2020 - Avrupa Müze İş Birliği ve Yenilik Alanı Proje Çağrısı

Hibe Başlığı

European Museum Collaboration and Innovation Space

Bütçe

1.000.000 Avro

Proje Başına Hibe

-

Sektör

Bilim, Araştırma, Ar-Ge, İnovasyon

Program

HORIZON 2020

Yayınlanma Tarihi

04/12/2020

Son Başvuru Tarihi

12/01/2021

İçerik

Müzeler ve kültürel organizasyonlar COVID-19 krizinden son derece olumsuz etkilenmiştir ve belirgin bir gelir kaybına uğramıştır. COVID-19 krizi, aynı zamanda sektörün dijital dönüşümünü de hızlandırmıştır. Bu dönemin yeni koşullarını karşılamak için dijital teknolojiler müzelerin çalışmalarının merkezi haline gelmiştir. Dijital araçlar, sanat eserlerinin koleksiyonundan korunmasına ve incelenmesine, müze koleksiyonlarının yorumlanmasından ve sergilenmesinden pazarlama ve çevrimiçi/yerinden ziyaretçilerin yönetilmesine kadar müzelerin işlevleriyle ilgili çözümler sunabilmektedir. Diğer yandan, gelişmiş teknolojiler kullanılarak yenilik ve deneysellik için kültürel, yaratıcı ve teknoloji geliştirme sektörleri arasında kapsayıcı bir işbirliği sağlanması için büyük bir potansiyel mevcuttur. Dijital teknolojilere yatırım, müzelerin yenilik yapması ve yeni koşullara uyum sağlaması için önem arz etmektedir.

 

KAPSAM

 

Teklif çağrısı ile müzelere, kendi aralarında ve yaratıcı ve teknoloji geliştirme sektörleri ile ortaklıklar kurarak, deneysel projeler yoluyla seçilen çalışma alanlarında dijital teknolojileri yenilikçi yöntemlerle uygulama fırsatı sunulmaktadır. Çağrı odağında müzeler bulunmaktadır, özellikle küçük ve orta ölçekli müzelere coğrafi denge gözetilerek kurulacak uluslararası ortaklıklarla proje uygulama olanağı sunulmaktadır.

 

Proje, müzeleri, örneğin dijital varlıklarını geliştiren veya günlük işlevlerini ve süreçlerini yenileyen, 3 boyutlu dijitalleştirme ve AR/VR uygulamalarını deneyimleyerek izleyici geliştirmeyi, yaratıcı potansiyelden faydalanan çözümler üretmeyi ve kriz sonrası faaliyetlerin sürdürülebilmesini destekleyecektir.

 

Tekliflerin, genel hedeflere ulaşma gerekçesine dayandırılmış Genel Ekler Kısım K'da belirtilen koşullara uygun olarak, deneysel projeler için müzeleri desteklemek üzere üçüncü taraflara mali destek kullandırması beklenmektedir. Konsorsiyum, müzelerin seçiminde adil ve objektif bir süreç için kriterler belirleyecektir. Bütçenin en az % 60'ı ile üçüncü taraflara mali destek tahsis edilmesi beklenmektedir ve bir hibe yoluyla dağıtılan maksimum üçüncü taraflara mali destek miktarı, tüm eylem süresi boyunca üçüncü taraf başına 30.000 Euro'dur, ancak daha küçük miktarlar da gerekçelendirilebilecektir.

 

UYGUNLUK KRİTERLERİ

 

Tüm teklifler, 1290/2013 sayılı Katılım Yönetmeliği'nde belirtilen uygunluk koşullarına uygun olmalıdır. Ayrıca, bu Çalışma Programı kapsamındaki eylemler için teklif başvuruları, çağrı koşullarında tamamlanmadıkları veya değiştirilmedikleri sürece Ek C'de belirtilen uygunluk koşullarına uygun olmalıdır.

 

Detaylı bilgiye https://www.ab.gov.tr/guncel-hibeler_50801.html bağlantısından erişilebilir.

 

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 697

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x