X
GO
Duyurular

4 Ocak 2021 Pazartesi

Sabancı Vakfı Hibe Programı

Kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele etmek için Sabancı Vakfı, 2007 yılından beri uyguladığı Sabancı Vakfı Hibe Programının yeni dönem çağrısını yayınlamıştır.

Program kapsamında uygun başvuru sahipleri dernekler, vakıflar, kooperatifler ve üniversiteler olarak sıralanmıştır. Çağrı rehberinde belirlenen destek oranı %80 olup hibe miktarı en az 100.000 TL en fazla 300.000 TL'dir.

Projeler, kadın, genç ve engellilerin eğitim alanındaki temel sorunları ve ihtiyaçları kapsamında belirlenen aşağıdaki önceliklerden en az biri ile ilgili olmalıdır:

1. Kaliteli eğitimin desteklenmesi

2. Eğitime erişimin ve devamın sağlanması

3. Hak temelli yaygın eğitim çalışmalarının desteklenmesi

Projeler için son başvuru tarihi 10.02.2020 olarak belirlenmiş olup başvurular online olarak http://hibe.sabancivakfi.org/hibe adresinden gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgiye ve başvuru rehberine www.sabancivakfi.org adresinden ulaşılabilir.

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 518

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x