X
GO
Duyurular
[EasyDNNnews:IfNotExists:Image]

1 Şubat 2021 Pazartesi

[EasyDNNnews:EndIf:Image]

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES)

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Şubat 2021- 28 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruları alınacak olan  “Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES)“ duyurusu ilan edilmiştir

İlgili duyuruda KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflendiği belirtilmektedir.

Programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir. Başvuru sahibi kooperatif ve üst kuruluşlarının; ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve aynı proje konusunda başka bir kamusal kaynaktan destek almamış olmaları ile projelerinin; üretim ve istihdama katkısının bulunması, sürdürülebilirliği, piyasa araştırmasına dayandırılması ve kooperatifin faaliyet konularına uygunluğu aranacaktır.

Program kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, üretim ve istihdama katkısı kapsamında aşağıda belirtilen proje konuları desteklenecektir:

  • Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına,
  • Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,
  • Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,
  • Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına,

Başvurular Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Destek miktarları ,oranları ve diğer detaylar hakkında https://www.ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des/koop-des-basvuru-duyurusu  bağlantısından ulaşılabilir.

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 739

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x