X
GO
Duyurular

4 Şubat 2021 Perşembe

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Avrupa Hafif Sanayi İnovasyonu ve Teknolojisi (ELIIT) Projesi 2. Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği EU2020 stratejisi ana politikalarından biri olan ''Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası'' kapsamında, 2014-2020 yıllarında uygulanacak COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı) adlı bir program ortaya konulmuştur.

COSME Programı bütçesinden finanse edilen ELIIT Projesi  (European Light Industries Innovation and Technology Project) tekstil, giyim, deri, ayakkabı alanlarında faaliyet gösteren KOBİ’ler ile teknoloji sağlayıcıları arasında Avrupa çapında ortaklıklar yaratmayı hedeflemektedir.

ELIIT Projesi altında toplam iki çağrı açılarak 25 ortaklığın desteklenmesi planlanmış olup 2020’de yapılan ilk çağrıda toplam 15 ortaklık desteklenmiştir.

İkinci teklif çağrısı ise 25 Ocak 2021’de yayımlamıştır. Desteklenmesi planlanan ortaklık sayısı yaklaşık 10-12’dir.

Son başvuru tarihi 14 Nisan 2021 (17:00 Brüksel Saati) olan çağrının destekleyeceği KOBİ-Teknoloji Sağlayıcısı ortaklıklarının aşağıda sıralanan faaliyetlerde bulunması beklenmektedir:

  • Rekabet edebilirliği desteklemesi;
  • KOBİ’lerin yeni teknolojilerle entegre olmasını sağlaması;
  • İş birliği içinde geliştirilen yeni, yenilikçi veya katma değeri yüksek ürünleri, süreçleri veya hizmetleri teşvik etmesi.

Proje başına 70.000 Avro hibe desteğinin sağlanması planlanmaktadır. Hibe miktarı harcamaların %100’ü kadar olacaktır.

Detaylı bilgiye  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit_en adresinden ulaşılabilir.

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 329

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x