X
GO
Duyurular

16 Nisan 2021 Cuma

KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı

AB finansmanı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından yürütülmekte olan ve Türk vatandaşları ile geçici koruma sağlanan yabancı işçiler için KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı’nın 3. Fazı başlamaktadır.

Program kapsamında uluslararası ticaret hacimlerini büyütmek adına en çok gelecek vaat eden proje fikirlerine sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler 50.000 TL’lik mikro hibe ve danışmanlık desteği almak üzere seçilecektir.

Danışmanlık desteği ile KOBİ yöneticilerine Stratejik Yönetim, İnovasyon ve Uluslararası Pazarlara Rekabetçi Yöntemlerle Açılma konusunda gerekli farkındalık, bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Programa her sektörden başvuru yapılabilmekte olup başvuru yapacak olan işletmelerin;

  • Türk vatandaşı veya geçici koruma sağlanan yabancılar tarafından kurulmuş olması ya da geçici koruma sağlanan yabancı ve Türk vatandaşı ortaklı bir işletme olması,
  • İşletmenin en az bir yıl önce kurulmuş olması ve hali hazırda ürettiği bir ürün ya da verdiği bir hizmetin bulunması,
  • En az 5 kişiyi istihdam ediyor olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 12.05.2021 olup detaylı bilgilere https://www.buyutelimbuisi.org/ adresinden erişilebilmektedir.

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 310

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x