X
GO
Duyurular

4 Ekim 2022 Salı

Bölgesel Kalkınma Dergisi Makale Çağrısı

Değerli bilim insanları ve araştırmacılar,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün yayın organı olan Bölgesel Kalkınma Dergisinin ilk sayısı için makale çağrısına çıkılmıştır.

Yayın politikası ve editoryal işleyişi uluslararası standartlar çerçevesinde yapılandırılmış Dergi; Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlanacağı, ücretsiz, açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Üçer aylık dönemler halinde yılda dört sayı olarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanması planlanmıştır.

Amaç; bölgesel kalkınma ve bölgesel politika alanında bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi; bölgesel, ulusal ve uluslararası deneyimlerin ve farklı yaklaşımların paylaşılması yoluyla bu alandaki araştırmaların sayısının ve niteliğinin arttırılmasıdır.

Dergi ile bölgesel kalkınma alanında akademi ve kamu arasında köprü oluşturarak politika tasarımı süreçlerini daha etkin hale getirmeyi; kurumsal araştırmaları ve uygulamalı özgün çalışmaları yaymayı; bölgesel kalkınma alanında küresel gündemi yakından takip ederek iş birliklerini ve bilgi paylaşımını arttırmak hedefleniyor.

Dergide, bölgesel kalkınmanın ekonomik, sosyal, mekânsal ve çevresel dinamitlerini tartışan; bölgesel politikayı, stratejik planlama ve programlama, politikanın koordinasyonu, kurumsal kapasite ile izleme ve değerlendirme gibi boyutları ile inceleyen; bölgesel politikanın uygulama araçlarını araştıran, yenilikçi uygulamalara katkı sağlayan ve bu alanlarda güncel tartışmalar ortaya koyan; özgün ve bilimsel etiğe uygun, ideolojik kaygılar gütmeyen, literatür zenginliğine sahip bilimsel çalışmalara yer verilecektir.

Bölgesel Kalkınma Dergisi, daha önce başka bir yayın organında yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş, başka bir derginin değerlendirme sürecinde yer alan makaleleri ve kitap değerlendirmelerini kabul etmemektedir.

Literatürdeki bölgesel kalkınma ve planlama konusunu sistematik bir şekilde ele alan, ilgili tartışmaları, eleştiri ve görüşleri güçlü ve zayıf yönleriyle inceleyen derleme makalelere sınırlı sayıda yer verilecektir.

Çift taraflı kör hakemlik modelini benimseyen Bölgesel Kalkınma Dergisinin hakem süreçleri DergiPark sistemi üzerinden yürütülecektir. Aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilen Dergimizin yayın politikasına uygun ve Bölgesel Kalkınma Dergisi Yazım Kurallarını dikkate alan, 10.000 kelimeyi aşmayacak özgün çalışmalarınızı; 7.000 kelimeyi geçmeyen literatür derlemelerimizi DergiPark sistemi üzerinden giriş yaparak yükleyebilirsiniz.

https:/dergipark.org.tr/tr/pub/bolgeselkalkinmadergisi

İlk sayı için 17 Ekim 2022 tarihinden itibaren makalelerin sunulabileceği Dergiye, yurt içinden ve yurt dışından bütün bilim insanları ve araştırmacılarımızın ilgi ve destekleri bekliyor.

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 312

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x