X
GO
Duyurular
[EasyDNNnews:IfNotExists:Image]

27 Şubat 2023 Pazartesi

[EasyDNNnews:EndIf:Image]

Bölgesel Kalkınma Dergisi Sayı 1

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yayıma hazırlanan, açık erişim politikası izleyen, hakemli ve bilimsel dergi niteliklerini haiz Bölgesel Kalkınma Dergisi’nin ilk sayısı 31.01.2023 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu Dergi’ye https://dergipark.org.tr/tr/pub/bolgeselkalkinmadergisi internet sitesi adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Print
0 Comments

Categories: DuyurularNumber of views: 97

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x