X
GO
Doğrudan Faaliyet Desteği Raporları

Termal Turizminde Yeni Destinasyon:Hamamboğazı

0 0

İşbu strateji belgesi Banaz Belediye Başkanlığı  tarafından 2014 Yılı DFD kapsamında Şubat 2015 tarihinde hazırlanmıştır.Projenin amacı Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı olan Hamamboğazı’ında bulunan termal kaynakların potansiyelinin tespit edilmesi; bölgenin termal potansiyeli başta olmak üzere turizm nitelikleri açısından mevcut durum analizinin gerçekleştirilmesi; bölgeye yapılacak olası turizm yatırımlarına rehberlik edecek (termal) yatırım fizibilitesinin çıkartılarak aynı zamanda bölgenin yatırım olanakları açısından tanıtımının yapılmasıdır. 

Manisa İli Demirköprü Baraj Gölü Sürdürülebilir Balıkçılık Yönetimi Fizibilite Etüdü Raporu

0 0
 İşbu strateji belgesi Köprübaşı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2014 Yılı DFD kapsamında Aralık 2014 tarihinde hazırlanmıştır. Bu fizibilite etüdü; Manisa İli sınırlarında yer alan Demirköprü Baraj Gölü’nde yürütülen balıkçılık (avcılık ve yetiştiricilik) faaliyetlerinin bütünleşik olarak sürdürülebilir yönetimi amacıyla hazırlanmıştır.

Uşak Gastronomik Değerler Yatırım Fizibilitesi

0 0
 İşbu strateji belgesi Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı Uşak Şubesi tarafından 2014 Yılı DFD kapsamında Ağustos 2014 tarihinde hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılacak olan çalışmalarla Uşak Gastronomik değerlerinin tanıtımına devam edilerek, ilde bu alanda istihdamın arttırılması, yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda piyasaya ikame edilmesini sağlamak için ihtiyaç olan üretim tesisi ve yerel tüketim işletmesinin yapılabilirlik araştırması amaçlanmıştır.

Mermer Sektöründe Katma Değerin ve İhracatın Artırılması

0 0
İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği tarafından 2014 Yılı DFD kapsamında Kasım 2014 tarihinde hazırlanmıştır. Projenin amacı mermer sektöründe katma değeri yüksek, kaliteli ürünler geliştirilmesine, markalaşmaya ve dış pazar payının genişletilmesine katkı sağlayacak; sektördeki firmaların teknolojik yeniliklere ve kalite güvence sistemlerine adaptasyonuna, verimliliğin artırılmasına, iş gücü sorunlarının çözülmesine destek sağlayacak bir merkez kurulmasıdır.

Afyonkarahisar’da Meslek Liselerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Araştırması

0 0

İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Şubat 2014 tarihinde hazırlanmıştır. Proje kapsamında kalifiye işgücünün yetişmesi, istihdam açısından gelişimin gerçekleşmesi ve sanayi, ticaret ve hizmetler sektörünün rekabet gücü ile iş kalitesinin artırılmasına katkı sağlanması için gereken değişkenlerin doğru yollarla yaşama geçirilmesine yönelik şartların hangi düzeyde sağlanabildiği incelenmiştir.

Manisa Kültür Turizmi Paydaş Analizi ve Strateji Önerileri Projesi

0 0
İşbu strateji belgesi Ege Derneği Manisa Şubesi tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Mayıs 2014 tarihinde hazırlanmıştır. Proje sektördeki aktörlerin, paydaşların, belirlenmesini, paydaşların “Manisa Kültür Turizmi”nin mevcut durumu ve geleceği ile ilgili görüşlerinin, yaklaşımlarının tespit edilmesini, sorunlarının ve beklentilerinin ortaya koyulmasını, mevcut ve ideal rollerinin tanımlanmasını, kapasite, güç ve etkilerinin saptanmasını, birbiriyle ilişkilerinin ve ilişkisizliklerinin irdelenmesini, organizasyonel bir yapı içinde birlikte çalışmalarının imkânlarının araştırılarak işbirliği kültürünün hayat bulacağı kurumsal bir yapının genel çerçevesini tanımlanmasını ve bu doğrultuda strateji önerileri geliştirilmesini hedefliyor.

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rüzgar-Güneş Enerjisi Kullanımı ve Enerji Verimliliği Fizibilitesi

0 0
İşbu strateji belgesi Akhisar Belediyesi tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Nisan 2014 tarihinde hazırlanmıştır.Akhisar Belediyesi, ilçenin enerji açısından sürdürülebilirliğini araştırmak amacıyla, Akhisar sınırları içinde Dinamik Rüzgar-Güneş Haritasının oluşturulması adına bir fizibilite çalışması gerçekleştirmiştir. 

Uşak Yöresel Yiyeceklerinin Gastronomik Açıdan Tespiti,Markalaşma,Girişimcilik ve İstihdama Katkılarının Araştırılması

0 0
İşbu strateji belgesi Uşaklılar Eğitim Ve Kültür Vakfı Uşak Şubesi tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Ocak 2014 tarihinde hazırlanmıştır.Proje kapsamında Uşak Yöresel Yiyeceklerinin Gastronomik Açıdan Tespiti, Markalaşma, Girişimcilik Ve İstihdama Katkılarının Araştırılması amaçlanmıştır.

Manisa İlindeki İstihdam Edilmiş ve Edilecek Olan Çalışanların Mesleki Yeterliliklerinin Araştırılması

0 0
İşbu strateji belgesi Manisa Valiliği tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Mart 2014 tarihinde hazırlanmıştır. Projede ilk kez sanayide istihdam edilmiş ve ikinci aşamada istihdam edilecek olan çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Araştırması sayesinde verilerin bilimsel olarak değerlendirilmesi ve ortaya çıkacak sonuçlara bağlı olarak tamamlayıcı mesleki eğitim planlaması amaçlanmaktadır.

Afyonkarahisar Kent Rehberi

0 0
 İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar Valiliği tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Aralık 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Projede “Afyonkarahisar'ı Bir de Bizimle Keşfedin” adıyla bir Kent Rehberi hazırlamıştır.

Bayat İlçesi Jeotermal Enerji Potansiyelini Harekete Geçirme Projesi Jeofizik Etüd Raporu

0 0
İşbu strateji belgesi Bayat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Aralık 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Bayat İlçesi Jeotermal enerji potansiyelini harekete geçirme projesi kapsamında Afyonkarahisar İli Bayat mevkiinde yer alan 283 nolu jeotermal ruhsat alanı ve civarında Literatür taraması yapılmıştır.

KOBİ'ler İçin Temel Markalaşma Rehberi

0 0
İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar ABİGEM A.Ş. tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Ocak 2014 tarihinde hazırlanmıştır. “KOBİ’lerin Rekabet Güçlerinin Arttırılmasına Katkı Sağlamak İçin Temel Markalaşma Rehberinin Hazırlanması Projesi” kapsamında Kobiler için markalaşma rehberi yapılmıştır.

Bayat İlçesi Jeotermal Enerji Potansiyelini Harekete Geçirme Projesi Jeofizik Etüd Raporu

0 0
İşbu strateji belgesi Bayat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Aralık 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Bayat İlçesi Jeotermal enerji potansiyelini harekete geçirme projesi kapsamında Afyonkarahisar İli Bayat mevkiinde yer alan 283 nolu jeotermal ruhsat alanı ve civarında Literatür taraması yapılmıştır.

Jeotermal Enerjisi İle Seralarda, Kesme Çiçekçiliğin Yetiştirilmesine Yönelik Araştırma Raporu

0 0
İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar Seracılığı Destekleme Derneği tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Aralık 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Bu çalışma ile, Afyonkarahisar ilinde jeotermal enerji kaynaklı seralarda kesme çiçek yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için araştırma yapılması, uygun sera modellerinin belirlenmesi ve yatırımlara ışık tutacak teknik ve ekonomik rehberin oluşturulması sağlanmıştır.

100 kWp, 50 kWp, 25 kWp, Güçlerde Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi Sistemi Fizibilite Raporları

0 0
İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Aralık 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışmada, 25 Kwp, 50 kWp ve 100 kWp güçlerde yatırım fizibilite raporu ile, mermer ve gıda sanayinin oldukça gelişmiş olduğu Afyonkarahisar’da, çoğunlukla ısı ve elektrik enerjisi şeklinde görülen enerji ihtiyacının, elektrik kısmının bir bölümünü veya tamamını yenilenebilir enerjiden sağlama konusunda halkı ve sanayiciyi bilinçlendirerek, yenilenebilir enerjilerin kullanımı daha fazla artırılması amaçlanmaktadır.

Akarçay Havzasında Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanılmasının Araştırılması

0 0
İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Aralık 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Bu çalışmada ise endüstriyel ve evsel kirleticiler (evler, işletmeler, hastaneler, otelller v.b.) tarafından kanalizasyon şebekesine bırakılan atıksuların kirliliklerinin ayrı ayrı incelenerek arıtma tesisine gelen atıksuların tarımsal sulama açısında atıksu kalitesine olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenerek tarımsal sulama suyunun kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Manisa Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı

0 0

 İşbu strateji belgesi Manisa Valiliği tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Aralık 2012 tarihinde hazırlanmıştır. Manisa’daki kamu ve özel sektör olmak üzere tüm turizm paydaşlarının görüşlerinin alınması, detaylı alan çalışmaları, analiz ve raporlama çalışmaları ile hazırlanan bu planın, tüm süreçleri itibariyle turizm sektörüne bir yol haritası olması amaçlanmıştır.

Afyonkarahisar İl Merkezi Ulaşım Fizibilitesi İşi Çalışma Raporu

0 0

İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Mart 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Afyonkarahisar İl Merkezi Ulaşım Fizibilitesi İşi'nin temel amacı, belirlenen olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemeleri ortaya koymak, ek olarak hizmet alanını genişletecek bir idari yapıyı tanımlamak ve kurumsal kapasiteyi artırmaktır.

Akhisar’ın Dinamik Rüzgâr-Güneş Haritasının Oluşturulması Fizibilitesi

0 0

Dinar Sanayi Gelişim Stratejileri Planı Projesi Araştırma Raporu

0 0

Manisa İli Sanayi Kuruluşları Ar-Ge İhtiyaçlarının Tespiti Ve Teknopark Kurulumuna Yönelik Bir Fizibilite Çalışması

0 0

Uşak'ın Girişimcilik Yol Haritası

0 0
İşbu strateji belgesi Uşak Genç İşadamları Derneği tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu rapor ile Uşak'ta girişimcilerin mevcut işletmelerinin kurumsal bir yapıya kavuşabilmesi, işletme ömürlerini uzatabilmeleri ve gelecek kuşaklar için güçlü işletmeler bırakabilmeleri, ilde girişimcilik kültürünün oluşturulabilmesi gibi sonuçlar hedeflenmiştir. .

UKOSB’nin Katı Atık Geri Kazanım/Bertaraf Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Fizibilite Çalışması

0 0

Uşak Karma (Deri) Organize Sanayi Bölgesi Stratejik Planı 2012-2015

0 0
İşbu strateji belgesi Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu plan Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar için gerekli idari, sosyal ve teknik koşulları zamanında ve uygun şekilde sağlayarak, kaliteli ve çevreci hizmet anlayışıyla bünyesindeki firmaların ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak hizmetler sunmak için hazırlanmıştır.

Turgutlu İnovasyon Temelli Kümelenme Stratejik Planı

0 0
İşbu strateji belgesi Turgutlu Belediye Başkanlığı tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Mart 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Turgutlu ilçesindeki makine-metal ve tuğla kiremit sanayiindeki sektörel yoğunlaşmayı, inovasyon odaklı iş kümelenmelerine dönüştürmek üzere stratejik plan hazırlanmıştır.

“Ömer – Gecek – Gazlıgöl Termal Turizm Alanının Sağlık Turizmi Potansiyeli ve Markalaşma Stratejisi” Raporu

0 0
 İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar İli Ömer – Gecek - Gazlıgöl Termal Turizm Merkezleri Altyapı Hizmet Birliği tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Ocak 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Proje ile Ömer Gecek Gazlıgöl Termal Turizm Alanının turizm potansiyeli ortaya konularak markalaşma stratejisi belirlenmiştir.

"Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması" Araştırma Raporu

0 0
İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Ocak 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Ön fizibilite etüdü TR33 bölgesinde yer alan Afyonkarahisar ilinde yapılması planlanan ''Afyonkarahisar Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi (AUFKM)'' yatırımının piyasa incelemesi, kuruluş yeri incelemesi, mali inceleme ve hukuki incelemeler ile yapılabilirliğini belirlemek için hazırlanmıştır.

Biyolojik Zenginliğin Yaşatılması ve Bu Zenginliğin Yerel/Ulusal Kalkınmaya Yansıtılması Fizibilitesi

0 0
İşbu strateji belgesi Kütahya Belediye Başkanlığı tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Aralık 2012 tarihinde hazırlanmıştır. Bu fizibilite çalışması Kütahya ilinin biyoçeşitliliğinden hareketle ülkemizin tıbbi bitkisel ürünleri potansiyeline dikkat çekip, bu potansiyelin bilimsel çalışmalarla uygun sunularak gıda, kozmetik, ilaç gibi farklı sektörlerde değerlendirilmesini hedeflemektedir.

TR33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Stratejik Alt Bölgelerin Tespiti

0 0
İşbu strateji belgesi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Aralık 2012 tarihinde hazırlanmıştır. Projenin amacı, TR33 Bölgesinin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin ve bölgenin yenilenebilir enerji kaynakları alanında stratejik alt bölgelerinin tespit edilmesidir.

TR33 Bölgesi Mevcut Maden Kaynakları ve Stratejiler

0 0
İşbu strateji belgesi DPÜ Mühendislik Fakültesi tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu proje raporu, TR33 Bölgesi maden kaynaklarının bölge ve ülke ekonomisine katkısının arttırılarak; bölgenin sürdürülebilir bilgi temelli rekabet gücü ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi genel amacıyla, bölge madencilik potansiyelinin belirlenmesi ve madencilik sektörünün gelişmesine yönelik stratejilerin saptanması için hazırlanmıştır.