X
GO
Vizyon-Misyon-Temel Değerler

Bölgenin kalkınması için,

  • Dinamik bir takım ruhuna sahip,
  • Kaliteli hizmet sunan,
  • Öğrenen ve öğreten,
  • Başlattığı her girişimi ZAFER'le taçlandıran bir Ajans olmak. 

TR33 Bölgesi'nin yaşam kalitesini artırmak amacıyla;

  • Bölge dinamiklerini harekete geçirmek ve paydaşlar arası koordinasyonu sağlamak,
  • Bölgedeki kaynakların yerinde ve etkin kullanımını gerçekleştirmek,
  • Girişimcilik, AR-GE ve inovasyonu özendirerek bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır.

Temel Değerler

 Yüksek Sorumluluk Bilinci ile Sahiplenme: Ajans personelinin kurumun bütünlüğüne ve gelişmesine katkı sağlaması

 Gelişme Odaklı ve İnovatif Olma: Ajansın sürekli ileriye yönelik olarak kendini geliştirmesi ve inovatif atılımlarda bulunması

 Mobillize ve Diyaloga Açık Olma: Paydaşlarla yakın diyalog kurma, bölge ile iç içe olma

 Vizyoner Olma: Bölgenin kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik her türlü faaliyetin önünü açacak yaklaşımlar içerisinde olmak

 Koordinatör Olma: Bölge paydaşlarını işbirliği içinde bir araya getirebilme ve bilgi, görüş, kaynak alışverişinde eş güdümü sağlama

 Öz Güveni Yüksek ve Takım Ruhuna Sahip Olma: Hem uzmanlık alanına yaraşır şekilde öz güvenin yüksek olması hem de sonuca sinerji  yaratarak ulaşabileceğini özümsemiş şekilde   iyi bir takım üyesi olması

 Objektiflik ve Tarafsızlık: Ajansın iş ve işlemlerinde kişilere, makamlara, kurumlara karşı şahsi düşünce ve önyargılara yer vermeden yaklaşarak  objektif olması ve aynı zamanda farklı görüş   ve davranışlara karşı tarafsızlığını koruması

 Hesap Verebilirlik: Ajansın her türlü faaliyetini kanuna ve kurallara uygun şekilde yerine getirmesi, aksi sorgulandığı ya da talep edildiği takdirde açık bir şekilde gerekçelerini sunması

 Etkin Zaman Yönetimi: Kişi, birim bazında ve Ajansın bütününde uyumlu çalışma gözetmesi, görev ve faaliyetlerin sıralamasına uygun şekilde zamanı etkin yönetme