X
GO
Program Yönetimi Birimi (PYB)

PYB'nin görev ve sorumlulukları aşağıda listelenmektedir:

 1. Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
 2. Destek programları kapsamında, Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu’nda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
 3. Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, fizibilite desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak,
 4. Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak,
 5. Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve gerçekleştirmek,
 6. Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular” (SSS) bölümünde yayımlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,
 7. Proje desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,
 8. Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak,
 9. Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek, bağımsız değerlendiricilere ve değerlendirme komitesi üyelerine yönelik proje değerlendirme süreçleri ve işlemleri, proje değerlendirmeye esas belgeler ve gerekli gördüğü diğer hususlar hakkında eğitimler düzenlemek,
 10. Bağımsız değerlendiricilerin ve değerlendirme komitesi üyelerinin performanslarını değerlendirmek,
 11. Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
 12. Genel Sekreter’in talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,
 13. Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesi”ni kamuoyuna ilan etmek,
 14. Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,
 15. Teknik destek projelerine ilişkin genel ilke ve kuralları belirlemek ve başvuruların değerlendirilmesini koordine etmek,
 16. İDB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek,
 17. Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin KAYS’ta tutulmasını temin etmek,
 18. Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İDB’ye devretmek,
 19. PBKB / İDB ile birlikte destek programları ile ilgili değerlendirme raporları (altı aylık ve yıllık) hazırlamak,
 20. Etki analizi çalışmalarına katkı sağlamak.